Wintersurplus ~ Elisabeth Eybers

► door: A.IJ. van den Berg

Intrigerend aan deze bundel van de Zuidafrikaanse dichteres Elisabeth Eybers is de tweetaligheid ervan. Op de linkerpagina’s staan de gedichten in het Afrikaans, rechts die in het Engels. Zo naast elkaar gezet, wordt duidelijk hoe veel vrijheden de dichteres neemt om haar eigen woorden te hertalen.

Daarbij is steeds een vraag in welke taal het gedicht er eerst was. En ook hoe zeer de frasering in de ene taal die in de andere taal beïnvloedde.

Dus, behalve dat ik poëzie las, deed dit boek me ook meermalen nadenken over de eigenschappen van de verschillende talen die ik ken.

En, dat is niet gering. Al zijn er interessanter bundels door haar uitgebracht, en is grasduinen in haar verzameld werk misschien nog wel het alleraangenaamst.

Bewussynstroom

Met verloop van tyd gaan alles verby
wat verdrietig maak en tewens ook bly
is daar dan in godsnaam niks wat bly
tensy jy dit op papier kan kry
wat selde luk dus raai ek jou aan
laat die fatale tyd maar begaan
tot jy eendag — al is dit ondenkbaar nou —
alles laat vaar en die res behou

 

Stream of consciousness

As times goes by it all disappears
the things that delight and those bringing tears
does damn-all survive unless it’s by dint
of getting it somehow pushed into print
hardly ever hitting the nail — I suggest
you leave time to follow it’s own behest
until that day — don’t ask how or why —
everything’s dropped and the rest is put by

Elisabeth Eybers, Wintersurplus
55 pagina’s
Uitgeverij Querido, 1999

[x]

nauw gerelateerd op boeklog:


© Boeklog 2005-2019. Alle rechten voorbehouden