Amerikaanse toestanden ~ Maarten Huygen

► door: A.IJ. van den Berg

Mij wordt regelmatig gevraagd waarom ik toch zo vaak boeken lees die me helemaal niet lijken aan te staan. Op die vraag zijn verschillende antwoorden mogelijk. En éen daarvan is dat het ook heel prettig kan zijn een niet zo goed boek te lezen. Omdat ik daardoor moet gaan verwoorden wat me erin tegenstaat. Wat evenzogoed mijn denken aanscherpt, en daarmee mijn begrip.

Tenminste, als het om non-fictie gaat.

Zo is Amerikaanse toestanden van NRC-journalist Maarten Huygen een matig boek. Maar het kost enige moeite om te bedenken waarom dan wel. Omdat het op zich goed geschreven is, en er ook soms heel zinnige dingen in staan.

Voor mij gaat het vooral mis als Huygen zich buiten beschrijvingen van de toestand in Nederland waagt, en al die verschillende ontwikkelingen in de wereld eromheen gaat benoemen. Dit lukt hem namelijk niet. Hij versimpelt daarin zo, of blijft zo vaag, dat het stoort.

Jammer genoeg.

Huygen snijdt namelijk wel belangrijke thema’s aan. Nederland is oud te noemen, net als de rest van Europa. Nederland heeft een dure verzorgingsstaat en het probleem dat er straks te weinig mensen zijn om daar de betalingen voor te verrichten. Nederland heeft politici die alleen op een visie te betrappen zijn als het om werkelijk futiele onderwerpen gaat, zoals de vraag recent of ambtenaren mogen weigeren om een huwelijk te sluiten tussen mensen van hetzelfde geslacht.

Maar wat gebeurt er dan wel?

Voor geïnformeerde opinies over dit soort kwesties moet je toch weer Amerikanen lezen. En die begrijpen niet goed wat het sociale model hier inhoudt. Zo is er altijd wat. Zo blijft de lezer bezig.

Maarten Huygen, Amerikaanse toestanden
Hoe het poldermodel verdwijnt

256 pagina’s
Uitgeverij Contact, 2000


[x]


© Boeklog 2005-2019. Alle rechten voorbehouden