Gedane zaken ~ H.L. Wesseling

► door: A.IJ. van den Berg

Acht keer zes columns telt deze bundel. Een selectie van achtenveertig stukken die de historicus H.L. Wesseling voor NRC-Handelsblad schreef, aan het eind van de twintigste eeuw.

Als historicus heeft Wesseling zich vooral in de Franse en de evenementiële geschiedenis gespecialiseerd. Geen van beide zijn onderwerpen die mijn diepe belangstelling hebben. Maar misschien moet ik me er toch iets meer voor gaan interesseren.

Wat me eerder, bij het lezen van De draagbare Wesseling, niet was opgevallen, drong zich nu op elke pagina aan me op. De man heeft een mij aangename toon. Onderkoeld afstandelijk. Ironisch. Onnederlands, zou ik bijna schrijven. En in dit boek beperkt hij zich gelukkig ook niet tot zijn specialismen.

Van een aantal columns herinnerde ik me overigens wel degelijk die eerder in de krant te hebben gelezen. Of misschien was het toch in De draagbare Wesseling. Maar doordat ik meer over een onderwerp als ‘De historische canon‘ heb nagedacht, las ik Wesseling’s columns daarover nu toch weer met extra aandacht.

De wens tot een canon openbaarde zich al midden jaren negentig, zo blijkt daar uit. Jammer genoeg gaat Wesseling niet echt diep in op de vraag waarom.

Verder is H.L. Wesseling onder meer prettig oneerbiedig over Hannah Arendt, de citatie-index, of het nut van de doctorsgraad, en andere titulatuur.

De titel is immers de fetisj van de Nederlandse samenleving. Er is op dit gebied geen land zo dwaas als het onze, waar zelfs in de overlijdensberichten de ontslapene nog als doctorandus wordt aangeduid. [170]

Eens kijken of de eerdere bundels Algemene zaken en Lopende zaken nog ergens te krijgen zijn.

H.L. Wesseling, Gedane zaken
223 pagina’s
Bert Bakker, 2001

[x]