Meer verhalen van het hof van mijn vader ~ Isaac Bashevis Singer

► door: A.IJ. van den Berg

Er zijn twee voorname verschillen tussen Een heerlijke dag en Meer verhalen van het hof van mijn vader. Zelfs al zijn beide boeken ontstaan uit de columns die Singer over zijn jeugd in Polen schreef voor The Jewish Daily Forward. In de eerder hier besproken Heerlijke dag maakt de hoofdpersoon een ontwikkeling door. Hij is een jongetje aan het begin, en een jonge man aan het eind. Bovendien is hij niet alleen het belangrijkste personage, alles wordt ook vanuit zijn ogen gezien; wat de vertelling kleurt.

In Meer verhalen van het hof van mijn vader is de lokatie steeds dezelfde. Namelijk, de Beth din die zijn vader erop nahield, in hun kleine appartement in Warschau, waarin hij zijn mede-Joden raad gaf, trouwde, of scheidde. Daardoor ook verlopen vrijwel alle verhalen volgens een zelfde stramien. Er klopt iemand aan met een probleem, daaraan kleven vervolgens een reeks onverwachte complicaties, maar uiteindelijk volgt er dan toch iets dat op een oplossing lijkt.

Dat wordt allemaal vaardig verteld, en is ook humoristisch genoeg, maar het sjabloon begint al snel op te vallen. En het jongetje, dat Singer was, is bovendien zelden noodzakelijk voor het verhaal. Dat nam enkel waar.

Pas in de laatste verhalen, als de vader wat lijkt te ontsporen in religieuze studie, zodat er nauwelijks inkomsten zijn, duiken er ook enige interessante zijlijnen op. Zoals het idee dat blijkbaar onder chassidische rebbes leefde dat de Messias nu wel snel zou komen, gezien alle ellende.

Dan pas ook laat Singer zijn jongetje pas wat groeien. Al kon ik niet nalaten om te denken, net als bij Heerlijke dag trouwens, dat die interessante oudere broer van hem — die al met alle geloof gebroken had — jammer genoeg veel te weinig in het boek voorkomt.

Isaac Bashevis Singer, Meer verhalen van het hof van mijn vader
174 pagina’s
De Arbeiderspers, 2002
Privé-domein 245
vertaling door Mea Flothuis van More Stories from my father’s court, 1956

[x]opgenomen in het dossier: ,