Beggar Maid ~ Alice Munro

► door: A.IJ. van den Berg

Korte verhalen, zoals Alice Munro ze schrijft, hebben éen nadeel. De kennismaking met een personage, of meerdere van hen, kan ook te hevig zijn, voor de pagina’s waarin die plaatsvond. Dit maakt het een gemis om dan niet te mogen weten hoe het verder ging.

Hierom ook kan ik zo genieten van auteurs die hun personages nog eens laten terugkomen. Zo zeer zelfs, dat ik The Maples Stories misschien wel de beste roman noem die Updike ooit schreef.

Alice Munro heeft drie fictieboeken gepubliceerd waarin de verhalen een logisch verband met elkaar hebben. Dat zijn Lives of Girls and Women, dat als roman werd uitgebracht, The View rom Castle Rock over haarzelf en haar familie, en de bundel The Beggar Maid, die in Canada Who Do You Think You Are? heet.

The Beggar Maid bevat tien verhalen over Rose, en haar stiefmoeder Flo. Het boek begint als Rose nog klein is, en verzorgd wordt door Flo. En het eindigt zo ongeveer als Flo, inmiddels kinds geworden, naar een tehuis moet.

Beide vrouwen zijn ‘characters’. Flo lijkt veel uitgesprokener dan Rose. Maar die wil toch dan weer per se weg uit het arme plattelandsstadje waar ze geboren is. En vecht daarvoor. Slaagt erin een studiebeurs te veroveren, en weet ook daarna carrière te maken, onder meer als actrice.

Gaat er ook van alles mis in haar leven. Met de mannen. Maar goed, zou er niets mis zijn gegaan, was het boek niet interessant gebleven.

Dit boek is wel een ‘vroege’ Munro, in de zin dat ze later complexere en meer gelaagde verhalen ging schrijven. Tegelijk zou deze bundel gezien als roman wel al die complexiteit bieden, omdat er soms zo veel tijd tussen de verhalen zit, en daarin ook ontwikkelingen plaatsvinden, waar Munro slechts naar hint.

Misschien is dit daarom wel het beste boek om met Alice Munro kennis te maken.

Alice Munro, The Beggar Maid
Stories of Flo & Rose

210 pagina’s
Vintage 2004, oorspronkelijk 1978

[x]opgenomen in het dossier: