Wat als de markt faalt? ~ John Cassidy

► door: A.IJ. van den Berg

Wat de financiële crisis veroorzaakte, die in 2008 begon, heeft verschillende oorzaken.

Eén oorzaak, die zelfs toen al duidelijk was, is dat in de VS de huizenprijzen veel te hoog waren. En die prijzen konden zo hoog zijn, omdat de banken makkelijk hypotheken verstrekten — ook als mensen die niet konden betalen, bij wat tegenslag. Bovendien leenden de banken aanzienlijk meer geld uit dan zij zelf hoefden te bezitten. Dus hadden ze onvoldoende dekking om aan de eigen verplichtingen te voldoen.

Daarop spongen overheden de banken bij. Overal. Ook in Europa.

Ingewikkelder is het al om uit te leggen hoe het kwam dat banken zo veel geld konden uitlenen zonder onderpand. Of waarom overheden vervolgens de banken hielpen. Dat vergt een studie van economische theorieën, plus kennis over welke ideeën in 2008 in de mode waren, en dan ook nog een antwoord op de vraag waarom die mode zo weinig kritiek ontmoette.

John Cassidy probeert al deze uitleg te geven in Wat als de markt faalt?. Waarbij hij bovendien enig recht van spreken heeft. Cassidy plaatste al jaren voor de crash vraagtekens bij de overspannen huizenmarkt in de VS. Waarmee hij dus al vroeg twijfelde aan de zekerheden van de financiële sector.

Het grootste deel van dit boek is evenwel een kritiek op vigerende economische theorieën, die wiskundig voor het eerst wel mooi in elkaar zaten, maar zich al te zeer hadden losgezongen van de werkelijkheid. Schoonheid wordt onder economen nog te makkelijk aangezien voor waarheid; wat toont hoe weinig wetenschap dat vak nog is.

Dat was soms taai om te lezen, maar tegelijkertijd noodzakelijk. Want, boeken van journalisten genoeg over ontwikkelingen als deze die feitelijk misschien wel iets hadden, maar beschouwend veel te weinig brachten.

John Cassidy, Wat als de markt faalt?
De kracht van het irrationele in de economie

429 pagina’s
Ambo, 2010
Vertaling door Rob Hartmans van How Markets Fail

[x]opgenomen in het dossier:


© Boeklog 2005-2019. Alle rechten voorbehouden