Hoop en vooruitzicht ~ Noam Chomsky

► door: A.IJ. van den Berg

Chomsky lees ik al zo lang inmiddels, dat ik bijna geheel zijn mening kan voorspellen over willekeurig welk onderwerp er maar actueel is. De kern van wat hij te zeggen heeft, verandert namelijk niet.

Dit maakt dat er gerust weleens een boek van hem kan worden overgeslagen. Of dat het soms interessanter is om critici van hem te lezen; omdat iedereen vooroordelen heeft, en die soms pas duidelijk worden als deze botsen.

Maar als er een geheel nieuw onderwerp aan bod komt, of er een paar jaar aan mogelijk nieuwe feiten voorbij is gegaan, heeft het altijd zin om Chomsky te lezen. Is het niet om zijn mening, dan absoluut voor de informatie die hij brengt.

En de bundel Hoop en vooruitzicht biedt voor de helft stukken over Zuid-Amerika. Waarmee het redelijk vooruit lijkt te gaan, vergeleken met de vorige eeuw. Voor het eerst in vijfhonderd jaar is men in staat zelfstandig zijn toekomst te bepalen, schrijft Chomsky dan ook in dit boek.

Tegelijk gaan ook de verhalen over Zuid-Amerika eigenlijk over de ruimte die de VS dat werelddeel geeft tot manoeuvreren. Want Amerika heeft zichzelf nu eenmaal een speciale positie in de wereld toegedacht.

Dus misschien bestaat de enige bevrijding van Zuid-Amerika op het moment er wel uit dat de VS momenteel vooral de NATO elders in der wereld gebruikt als ordedienst. Om zaken als een veilige olietoevoer te garanderen.

De kritiek op Chomsky dat hij veel te mild is voor een dictator als Hugo Chavez werd door dit boek niet weerlegt. Tegelijk kan het heel goed dat wij slechts een beeld krijgen van de idiotieën van deze man, omdat onze media daartoe zijn voorgeprogrammeerd.

En zeg nu niet dat journalisten zulks nooit zouden doen.

De beste stukken in deze bundel stonden evenwel in het tweede deel van het boek. Als Chomsky onder meer uitlegt waarom de presidentsverkiezingen in 2008 niets zullen veranderen aan het politieke landschap in de VS. Waar politici allereerst de belangen van het bedrijfsleven dienen; omdat die hun verkiezing of herverkiezing financieren.

Al te grote belangstelling voor de Amerikaanse verkiezingen in 2012 is daarmee nu al tot onzinnig verklaard.

Noam Chomsky, Hoop en vooruitzicht
343 pagina’s
EPO, 2010
vertaling door Dries Rombouts van Hopes and Prospects

[x]