Voordeel schutter ~ A.L. Snijders

► door: A.IJ. van den Berg

Plots is een gewetensvraag of ik Snijders las toen ik hem gelezen kon hebben. De columns uit Voordeel schutter verschenen in 1986 wekelijks op zaterdag in Het Parool. En kocht ik toen die krant al elke week?

Ik zou ooit een grote voorliefde ontwikkelen voor de zaterdagbijlagen van Het Parool. Maar het kan goed zijn dat dit toen nog allemaal te gebeuren stond.

Snijders werd overigens al vlot weer door de krant afgedankt. Een nieuwe hoofdredacteur kwam. Die vond dat columnisten allereerst spraakmakend moeten zijn.

En spraakmakend verkoopt misschien even wat meer kranten. Maar spraakmakend is meestal te luid over iets klein actueels; dat wat later vanzelf verstuift in de wind — waardoor spraakmakend al heel snel onleesbaar wordt.

Voordeel schutter bevat weliswaar werk van vijfentwintig jaar geleden. Maar dat is over vijfentwintig jaar nog goed.

Wel valt aan deze bundel op dat het nog even zoeken was naar timing en ritme voor Snijders. Dit boek bevat zijn eerste werk voor een groter publiek. En hoewel zijn toon er al direct was, ging het later allemaal nog wat onnadrukkelijker, en daarmee soepeler.

Van de kroniek over Snijders’ leven, die hij terloops ook vastlegt in zijn werk, moet dit boek dus als eerste worden gelezen. De lezer komt daardoor onder meer te weten hoe hij als leraar Nederlands op een politieschool belandde. Of ook waarom hij zijn latere brieven ondertekende met het raadselachtige ‘Hoofdcommies’ — dat was zijn rang op de school.

Snijders was onder meer een docent die niet per se in onderwijs geloofde. Dat lijkt een recept voor depressie en een mislukt bestaan. Maar zijn boeken tonen allereerst dat er met wat geven en nemen heel goed langs alles heen te scharrelen is. En wat is dan wijsheid?

wordt vervolgd

A.L. Snijders, Voordeel schutter
207 pagina’s
Thomas Rap, 2011

[x]