Am Felsfenster morgens ~ Peter Handke

► door: A.IJ. van den Berg

Bij eerste lezing kreeg ik dit boek niet uit. Er stak nog een bladwijzer in, bij de pagina’s 212-213. Memento van het gegeven dat ik ergens eind 1998 mijn belangstelling voor Peter Handke voor jaren kwijtraakte.

Al kan een ooit geliefd schrijver het nooit in éen keer verbruien. Onverschilligheid voor diens werk treedt pas op na meerdere grote teleurstellingen. En zelfs dan is er altijd nog het werk dat eerder wel gaf.

Am Felsfenster morgens is alleen een boek dat ik normaal vrijwel automatisch tot mijn lievelingsboeken rekende. Daarom was de teleurstelling groot dat ik er nooit ‘in’ kwam. Er was nogal wat moeite gedaan ook om deze uitgave in bezit te krijgen, meteen nadat het boek uitkwam.

Handke heeft in deze bundel een deel van de aantekeningen verzameld die hij maakte in de jaren 1982-1987. En, ik hield altijd enorm van deze aantekenboeken. Eerder is uitgebreid op boeklog beschreven wat zijn eerste verzameling, Das Gewicht der Welt, voor een invloed heeft gehad.

Een probleem met Am Felsfenster morgens is, zo bleek bij deze tweede poging, dat Handke minder dan in eerdere aantekenbundels bezig was om ideeën te verzamelen rond éen voor hem nieuw thema. Het enige thema dat nieuw was, is dat hij teksten uit het Sloveens ging vertalen. En heel boeiend kon ik het opnieuw niet vinden dat hij telkens ontdekte dat deze taal allerlei nogal precieze werkwoorden bezit.

Verder was hij die jaren vooral op éen plek: Salzburg. Dus is er ook iets statisch aan de verzameling.

Hierdoor kan het dus lijken of het boek uit 541 pagina’s aan losse zinnetjes bestaat, met bij uitzondering eens een hele alinea.

Daar kwam bij dat als Handke hardop nadacht over het werk waarmee hij bezig was, ik deze boeken niet altijd kende; waardoor de opmerkingen niet aankwamen. En kende ik ze wel, dan hadden ze geen indruk gemaakt.

Dat ik Die Last der Welt en ook de Geschichte des Bleistifts inmiddels zo apprecieer kan dus simpelweg ook komen doordat Handke toen aan boeken werkte die me wel blijvend interesseren.

In de periode die Am Felsfenster morgens bestrijkt, werkte hij onder meer aan de romans Der Chinese des Schmerzes, Die Wiederholung, Nachmittag eines Schriftstellers, en Die Abwesenheit.

Ook zijn er enige preludes op ideeën die hij wat later zou uitwerken in zijn Essay over de moeheid, en het Essay over de geslaagde dag.

En ondanks alles tekende ik onder meer deze opmerkingen van Handke aan. Vanzelfsprekend gaan die weer vooral over lezen en schrijven:

scheiding

‘Großes’, schlichtweg Großes, gibt es inder Literatur nicht. Aber es gibt gute Beiträge [22]

scheiding

Bei den meisten sogenannten Wahrnehmungen und ‚Betrachtungen’ in Büchern oder Zeitungen denke ich: Es ist ein Schand (oder eine Unart), derartiges zu bemerken [43]

scheiding

Beschreiben ist gutheißen ist festhalten [43]

scheiding

Das Reich der Literatur ist das Zwischenreich: nicht ich, nicht du, sondern das Dazwischen, als Reich; nicht dieser Ort und jener, sondern das Bereich dazwischen; nicht diese Zeit und jene, sondern die Erzählzeit — die Zwischenzeit [113]

scheiding

Beim Zeitunglesen entfällt mir, augenblicks, alles, worüber ich mich gerade noch gefreut habe [143]

scheiding

Man kann niemanden zur Kunst bekehren [171]

scheiding

Das schönste Lesen ist das bloße Nachsinnen, auch mit leeren Händen, ohne Buch [182]

scheiding

Fast alle Romane oder Erzählungen sind ein Missbrauch der Phantasie, nicht das ‚Erwärmen des Vorhandenen’, sondern mutwillige Schieß-Übungen und mutwilliges Übers-Ziel-Hinausschießen [201]

scheiding

Schreiben: Ich setze die Wörter ein, wo ein leerer Platz ist: leer und Platz [210]

scheiding

Das Notizbuch als meine Taschen-Uhr [213]

scheiding

Schreiben und Lesen machen mir (und euch) Arme und Beine [218]

scheiding

Du teilst mir immer mit, was man denkt und wie du fühlst. Erzähl mir lieber, was du gesehen hast [229]

scheiding

Ein großes Buch ist auch jenes, das einen dazu bringt, andere große Bücher zu lesen; das Lese-Verlangen zu erzeugen (s. Hebbels Tagebuch), ist groß; und das Wort ‚groß’ ist Teil der Materie [240]

scheiding

Am besten rede ich vielleicht mit mir selbst; aber da spüre ich es nicht (24. Mai) [295]

scheiding

Schreiben als das endlich verwirklichte Schweigen [324]

scheiding

Statt ‚Kritik’ sag ‚Begleitschreiben’ [351]

scheiding

Die drei Flügel de Dichtersberuf: Übersehen — Seinlassen — Geltenlassen [366]

scheiding

Ich bin nicht allein; ich lese meinesgleichen [367]

scheiding

Mit dem ersten schriftlichen, niedergeschriebenen Wort am Tag spüre ich buchstäblich es an der Stirn Licht werden [369]

scheiding

Nichts, was besser beim Schauen hilft und es lenkt, als das gute Lesen, Wort für Wort [386]

scheiding

Die Kunst der Erzählung ist die weiseste der Künste [423]

scheiding

Ich bestehe darauf: das Erfahrungsfeld des Schreibers, seine Werkstätte, das ist die Leere. — Oder: die Leere ist des Schreibers Forschungsstätte [441]

scheiding

Kunst: das, was man nicht immer haben kann, wenigstens verstetigen [456]

scheiding

Das Schwierigste wohl in der Prosa: die Zwischenräume lassen, oder schaffen, zwischen den Sätzen, und dabei doch den Zug erhalten: Zwischenraum schaffen, Zug erhalten [470]

scheiding

Die unvergeliechliche Sanftheit des Lesers — leider habe ich die als Schreiber oft verloren [479]

scheiding

Bei Lesern kann man nicht von ‚Publikum’ sprechen [498]

scheiding

Lesen: sich erhöhen dorthin, wo ich hingehöre [515]

scheiding
Peter Handke, Am Felsfenster morgens
(und andere Ortszeiten 1982-1987)

541 pagina’s
Residenz Verlag, 1998

[x]