Als de dollar valt ~ Willem Middelkoop

In dezer dagen, nu zo vele financiële instellingen van de ene op de andere dag bankroet gaan, loont het soms om naar een boek te grijpen dat iets blootlegt over de achtergrond van wat er nu precies gebeurt.

Als de dollar valt was alleen niet een boek dat mij het grote inzicht bracht. Dat lag overigens aan mij. Willem Middelkoop, die in het dagelijkse leven onder meer economisch nieuws brengt op RTL-Z, schreef dit boek voor een wel heel brede doelgroep. Dat heeft als grootste nadeel dat hij maar zelden ingaat op de diepere consequenties van de zwakte van de dollar — er moeten eerst nog meer algemene ontwikkelingen worden uitgelegd. Hoe kon de dollar overal ter wereld reservemunt worden? Wat is er de betekenis van dat grondstoffen als olie in dollars afgerekend moeten worden? Hoe zit het met goud? Wat doen de centrale banken?

Prettig is wel dat Middelkoop allerlei handreikingen doet aan de lezer die meer verdieping zoekt. De honderd hoofdstukjes uit dit boek zijn ruim voorzien van noten, waaronder vele verwijzen naar bronmateriaal online.

Verder geeft de auteur een nieuwsbrief uit; met daarin telkens hyperlinks naar artikelen.

Maar het is op boeklog nu eenmaal zo dat alleen telt wat een boek mij persoonlijk als leeservaring bracht. En hoe blasé het ook klinkt, er stond niet vreselijk veel nieuws in. Alleen Middelkoop’s zijstapjes naar Nederland waren wel interessant, omdat eindelijk eens iemand zich uitsprak over wat ik al heel lang vermoedde. Zoals dat de overheid nogal wat statistieken manipuleert.

Dat Nederland de laagste werkloosheid van de EU heeft, omdat mensen in de WAO domweg niet meetellen in het staatje, was me overigens wel bekend.

En ook dat de grote economische groei van Nederland in de jaren ’90 kunstmatige groei is, wist ik. Die kwam vooral omdat er toen ineens heel makkelijk hypotheken verstrekt werden, voor steeds duurdere huizen. Veel te dure huizen. Dus heeft Nederland ook een huizenmarkt-bubble, al ontkende ons kabinet dit toen de OESO zulks opperde.

Economen van de OESO waarschuwen anders ook al jaren dat het ophoesten van de hypotheekaftrek hier zaken als werk veel te duur maken, door de hoge belasting daarop. Maar goed, als er éen politiek taboe bestaat in Nederland, danwel de vraag hoe het komt dat er te weinig huizen zijn — en wie van dit tekort allemaal profiteren.

Ik denk dat Chomsky ergens midden jaren negentig al de belangstelling bij mij heeft gezaaid voor de trits macht, geld, en energie; en de bijhorende manipulaties om die te verkrijgen en te behouden. Er nog van afgezien dat ik al eerder de betekenis van bijvoorbeeld Bretton Woods leerde, voor een tentamen contemporaine geschiedenis.

Vanaf toen heb ik me altijd geïnteresseerd voor wat de VS doet — en dan niet eens zo zeer om wat er gebeurde, maar vooral met welke propagandaleugens die beslissingen verkocht zijn. Daardoor ben ik erg cynisch geworden, over wat de kranten en TV-journaals mij melden als nieuws.

Willem Middelkoop, Als de dollar valt
Wat bankiers en politici u niet vertellen
over geld en de kredietcrisis

189 pagina’s
Nieuw Amsterdam, 2007