De 20 titels met het label fedde schurer 2008:

In februari 2008 werd ik lid van de commissie die de provincie Fryslân adviseerde over de Fedde Schurer-priis en de Fedde Schurer-publykspriis. Dit zijn literaire prijzen voor debutanten, of auteurs die in een voor hen nieuw genre debuteerden. Uit rancune over enkele recensies van mij uit 2007 eiste de Skriuwersboun — zich voor een schrijversvakbond opvallend weinig bekommerend om het vrije woord, of welke beschaving ook — in oktober 2008 alsnog een Berufsverbot voor mij, bij het provinciebestuur. Men had mijn commissielidmaatschap pas ontdekt, nadat ik een hunner bestuursleden genomineerd had voor een prijs.

Als commissielid las ik onderstaande titels:

 
10 jier Ljussemer reaukes

10 jier Ljussemer reaukes
Tettie Stiemsma-Walda

Tettie Stiemsma-Walda [1959] schreef tussen 1994 en 2004 geregeld een column voor de zaterdagsbijlage van het Friesch Dagblad. Misschien doet ... lees verder »

[telt 158 woorden]
Beabuorster monologen

Beabuorster monologen
Jouke Hylkema

Vier korte gedichtencycli staan er in deze dunne bundel. Vier cycli die inderdaad ook als monologen zijn te lezen. Het ... lees verder »

[telt 116 woorden]
Brekpunt

Brekpunt
Rommert Tjeerdsma

Veel romandebuten verschijnen er niet in het Fries. Maar dat was er dan weer eens éen, en dan nog eentje ... lees verder »

[telt 189 woorden]
Bylden

Bylden
Uilke Tuinstra

Uilke Tuinstra [1915] laat zien dat het nooit te laat is om te debuteren. Jammer genoeg maakt zijn bundel wel ... lees verder »

[telt 144 woorden]
Eise Eisinga

Eise Eisinga
Broer Jorritsma & Monique van der Meer

Het verhaal van de wolkammer Eise Eisinga is welbekend. Zo bekend zelfs dat het bij velen in Friesland deel uit ... lees verder »

[telt 296 woorden]
It kin wier wêze

It kin wier wêze
Jan Bouwhuis

Dit was ongetwijfeld éen van de aardigste boeken die ik als jurylid van de Fedde Schurer-priis te lezen kreeg. Maar ... lees verder »

[telt 138 woorden]
It liket op fleanen

It liket op fleanen
Wobbe Atsma

Atsma schrijft vaak bijna ouderwets te noemen verhalen, als het alleen om de vorm gaat. En ik houd er wel ... lees verder »

[telt 157 woorden]
M/F

M/F
Jaap Krol

Een roman als deze roept herinneringen op aan een uitspraak van Philip Larkin, van toen die jurylid was van de ... lees verder »

[telt 321 woorden]
Optriuwe en ôfbliuwe

Optriuwe en ôfbliuwe
Wieke de Haan

Zoals Van der Veen en Van der Leij de indruk wekten alleen voor mannen te schrijven, zo schrijft Wieke de ... lees verder »

[telt 218 woorden]
Pitertuerlikens

Pitertuerlikens
Piter Wilkens

Wilkens [1959] is sinds 1995 een fulltime Fries troubadour. Timmerman was hij daarvoor, en die uitstraling heeft hij nog. Tegelijk ... lees verder »

[telt 143 woorden]
Rachlan

Rachlan
Neeltje Bonnema

Een plezierige verrassing, deze bundel verhalen. Neeltje Bonnema [1949] behaalt soms een niveau in haar schrijven dat me eerder aan ... lees verder »

[telt 147 woorden]
Rauwe fisken op wynfear wolkens

Rauwe fisken op wynfear wolkens
Simon Oosting

Toevallig was ik op de presentatie van deze dichtbundel in februari 2007, zonder nu speciaal voor Simon Oosting te zijn ... lees verder »

[telt 172 woorden]
Sân scheppen sâlt

Sân scheppen sâlt
Jelle Zwart

Jelle Zwart [1926] heeft een groot aantal verzen verzameld in deze bundel. Misschien wel te veel, waardoor de hoogtepunten wat ... lees verder »

[telt 165 woorden]
SC Heerenveen en de fûkemoard

SC Heerenveen en de fûkemoard
Jappie Kooistra

Het zou zo een oefening voor een schrijfcursus kunnen zijn. Plaats een verzameling mensen in een geïsoleerde omgeving --- in ... lees verder »

[telt 144 woorden]
Skrik

Skrik
Elske Schotanus

Elske Schotanus heeft in haar debuutroman een paar principiële keuzes gemaakt, die haar enorm beperken in haar mogelijkheden om wat ... lees verder »

[telt 645 woorden]
Sprekkende tekens

Sprekkende tekens
Antsje en Martsje Mud

Deze bundel roept de vraag op of ik, als neutrale buitenstaander, wel gedichten mee mag lezen die niet voor mij ... lees verder »

[telt 157 woorden]
Tal mooglikheden is sawat ûneinich

Tal mooglikheden is sawat ûneinich
Durk van der Veen

Dit was nu eindelijk eens een boek dat ik las voor Fedde Schurer-priis dat mijn somberheid over het niveau van ... lees verder »

[telt 160 woorden]
Tiid stie even stil

Tiid stie even stil
Jan van der Leij

Tijdens het lezen van deze verhalenbundel drong zich bij mij de verzuchting op: mannen in Friesland schreven wel heel erg ... lees verder »

[telt 193 woorden]
Trappeare

Trappeare
Anneke Gerbrandy-Posthuma

Vormvaste verzen zijn dit vrijwel steeds. En het is precies daardoor niet makkelijk om meteen een oordeel over deze dichtbundel ... lees verder »

[telt 163 woorden]
Wynfearren by ’t lemieren

Wynfearren by ’t lemieren
Andries Miedema

Dit is een dik boek, voor een dichtbundel die nog tijdens het leven van de auteur wordt uitgegeven. En ik ... lees verder »

[telt 151 woorden]