Lijkschouwing iii

Wie de pech heeft Fries te zijn en slim, wordt tegen de tijd dat hij of zij volwassen is uit de provincie verbannen. Universitaire opleidingen ontbreken er. En door het fundamentele gebrek aan banen op enig niveau in Friesland komen de meeste bannelingen ook niet meer terug.

Ach ja, Leeuwarden mag wel veel HBO’s hebben, veel meer dan enig uitstel van executie bieden die niet. Ook het merendeel van deze studenten kunnen hun opleiding uiteindelijk niet in Friesland te gelde maken.

Nu zijn er mensen die hier Napoleon de schuld van geven; sloot die Franse overheerser de roemruchte universiteit van Franeker niet?

Het probleem ligt dieper, en de gevolgen zijn naar.

Nog altijd wordt het economische beleid in Friesland gedomineerd door landbouw, hoewel daar nauwelijks meer mensen in werken. Nog immer worden oplossingen gezocht in verouderde zakenmodellen. Werkgelegenheid wordt kunstmatig met veel subsidie van elders geïmporteerd; een call-centertje hier, een assemblagefabriek voor computertjes daar. Tot die ook weer snel verdwijnen, en het paniekerig ineens van ach en wee gaat.

De economie in Friesland is statisch. En binnen die weinig dynamische arbeidsmarkt blijft iedereen die een baantje heeft daar veel te lang plakken, zodat alles eeuwig hetzelfde blijft.

Zo economie, zo cultureel leven. Weinig gebeurt spontaan, en alles wat er geschiedt komt van dezelfden.

En alles kan altijd en eeuwig alleen maar met subsidie erbij.

Een volgende keer meer uitleg over wat dit benauwende klimaat nu precies met taal te maken heeft…


[x]#710 fan donderdag 5 augustus 2004 @ 16:58:13


© eamelje.net 2001-2019. Alle rechten voorbehouden

2 kommentaren

Cor Jousma  op 8 augustus 2004 @ 12:22:59

Miskien moatte jo ien en oar omdraaie.
Tûke minsken (slim Ned.) fine wol in baan yn Fryslân en de oaren bedarje yn de rest fan de Wrâld. De hiel tûke fine ommers wol in “niche” en skeppe sa wer banen.

As ik nei mysels sjoch fyn ik it net sa tûk om oan sa’n grouwélige eamelside mei te dwaan.

eamelje.net  op 8 augustus 2004 @ 17:06:22

Miskien binne der yn Fryslân yndied wol mear geniale minsken dan earne oars, hear Jousma. Mar wêrom fernim ik dêr dan noait wat fan? Dêr giet it my om.