Dag blad ii

Veel aandacht trok de speech hier niet die Rupert Murdoch vorige week hield tot de American Society of Newspaper Editors. Belangrijker voor het Nederlandse journaille was de uitreiking van het Gouden Pennetje, en de toespraak van Pieter Broertjes namens het Genootschap van Hoofdredacteuren.

Broertjes wil dat er wetten uit de weg genomen worden, en praktische bezwaren. Zodat de kranten kunnen samenwerken met [commerciële] omroepen, want daarvan loopt het publiek ook al terug, en samen staan ze sterker. Eerder al eisten de dagbladen een nul-tarief aan BTW op hun producten; wat ook zo’n kansloze exercitie was.

Nee, aan ideetjes heeft het de Nederlandse hoofdredacteuren nooit ontbroken. Wel aan het besef dat hun product gewoon weleens gebreken kan hebben. Of het inzicht dat hun journalisten vooral voor elkaar schrijven, en zich daarbij ver boven hun publiek verheven voelen.

Murdoch presenteerde tenminste nog iets aan visie, en signaleert dat er een generatie opgroeit die zelf wel bepaalt waar ze het nieuws haalt. En zolang kranten maar eenmaal per dag verschijnen, of hun websites enkel op een vast moment bijwerken, lopen zij dat nieuwe publiek simpelweg mis.

Nu heb ik wel mijn bedenkingen bij de wens van Murdoch tot een grotere publieksgerichtheid bij journalisten. Zijn idee van klantvriendelijkheid is bijvoorbeeld overal in Nederland hoorbaar via Sky radio. Dat is het station waarvan ik denk het heel goed online te kunnen imiteren, als ik er maar eens toe komen zou de zes populaire cd’s te kopen die er altijd op worden afgespeeld. Schaf ik me nog een zevende cd aan, is mijn aanbod al groter.

Enfin.

Maar ook de managing director van de Wall Street Journal online constateert dat nieuws soms even heel intensief gevolgd wordt, maar voor veel mensen al dood is als de krant waarin het staat nog verschijnen moet.

Jeff Jarvis stelt zich lokale media voor die alleen over plaatselijke ontwikkelingen berichten.

Het is ook onzinnig dat kranten pretenderen alles in de wereld dagelijks aan hun publiek te kunnen uitleggen, en dat hun manier van werken daarbij zaligmakend is. Maar leg dat maar eens aan een Nederlandse hoofdredacteur uit. Vertel zo iemand maar eens wat een keuze voor kwaliteit werkelijk inhoudt.

leest ook :
Dag blad i
Mooi lullen


[x]#1187 fan maandag 18 april 2005 @ 16:20:30