Met het oog op morgen

Mij bereikte het verzoek, gezien mijn eerdere meditaties over de media, om iets te zeggen over de plannen van het kabinet met de publieke omroep. En dan in het bijzonder over de dreigende verdwijning van de ledenloze omroep NPS, en de prachtprogramma’s van deze zendgemachtigde.

Ik aarzel.

Het is tenslotte maar een wat raar besluit van de Ministerraad. De hele Kamer gaat daar zo meteen nog uitgebreid overheen, en bovendien wordt het maatschappelijk protest inmiddels gemobiliseerd. We krijgen er nog genoeg over te horen.

Paul Witteman kreeg vandaag al in het NPS-programma tv3 uitgebreid gelegenheid om te vertellen hoe erg het wel niet was dat het actualiteitenprogramma Nova verdwijnt. Vanzelfsprekend werd hem daarbij niets in de weg gelegd.

Nu is Witteman iemand die ik verregaand moreel corrupt acht, en geenszins een betrouwbaar journalist. Zo heeft hij zijn publieke bekendheid jarenlang met succes uitgevent door zich voor grof geld als dagvoorzitter van fora te verhuren. Daarbij is hij ook betaald door instanties die hij geacht wordt kritisch te volgen.

Van zo’n opportunist te moeten vernemen hoe zuiver Nova wel niet is, en hoe kritisch tegenover de autoriteiten, was toch iets als een kwakzalver horen prijzen hoe gezond het drinken van pis ’s ochtends is. Zijn pis wel te verstaan. Nova is niet zo’n heel bijzonder TV-programma; zo doet het bijvoorbeeld net alsof Nederland een democratie is. Het helpt mee een schijnwerkelijkheid in stand te houden. Journalisten die van iedere overheidsmaatregel zouden nagaan of die de democratie bevordert, maken ander werk.

En dan verdwijnt Nova, of Sesamstraat even. Wat dondert het. Over tien jaar is er een heel Sesamstraat-kanaal. Het Nederlandse nieuws- en actualiteitennet is zelfs voorzichtig al begonnen, via internet.

Ruimte te over voor jonge programmamakers om iets te beginnen. Al zullen ze daar nooit het salaris mee verdienen van mijnheer Witteman, of zo’n publiek figuur kunnen worden als hij.

Nee, waar ik wel wat over wil zeggen, is hoe dit voorstel over de publieke omroep weer eens blootlegt wat macht is in Nederland. We worden bestuurd door politieke partijen die pretenderen een achterban te hebben, maar uiteindelijk niemand meer vertegenwoordigen. Geen van de partijen kan de macht alleen krijgen, dus regeert een coalitie, en is elk kabinetsbesluit een miezerig compromis dat de bestaande structuren zo veel mogelijk in tact laat. Omdat de huidige macht mede steunt op die verkalkte structuren.

Alleen in de politieke partijen, de vakbeweging, en de publieke omroep bestaat de verzuiling nog, zoals die aan het begin van de twintigste eeuw ontstond.

Dat heeft allemaal niets meer met rationaliteit te maken. Het is het kwalijke geloof dat wat er is daardoor ook kwaliteit bezit; een collectieve verstandsverbijstering die door programma’s als Nova mede in stand wordt gehouden.


[x]#1295 fan woensdag 29 juni 2005 @ 22:14:37


© eamelje.net 2001-2019. Alle rechten voorbehouden

3 kommentaren

Eric  op 29 juni 2005 @ 22:59:36

Er is van alles aan te merken op programma’s als NOVA, maar in deze plannen wordt de verzuiling bij de publieke omroep juist versterkt. Voortaan krijgen we weer liberale, christelijke of socialistische actualiteiten.

Er wordt bovendien al jaren geklaagd over de linksen bij de omroep. Toch zijn er in de loop der jaren heel wat CDA-voorlichters naar het Journaal vertrokken en is er een parlementair verslaggever zelfs naar een staatssecretariaat voor de VVD vertrokken….

eamelje.net  op 30 juni 2005 @ 00:28:33

het falen dat ik de journalistiek hier verwijt, heeft niets met links of rechts te maken, maar met de vraag of de nieuwsmedia niet per definitie de macht dienen, en dus helpen in stand te houden.

Zie daarover vooral mijn meditatie hier.

Eric  op 30 juni 2005 @ 02:01:51

Mja, die verwijzing “linkse” journalisten was niet in reactie op je stuk, dat was een wat onduidelijke formulering van mij met een verwijzing naar bijvoorbeeld Maxime Verhagen. Interessant stuk overigens, waar je naar verwees. Maar ik denk dat de situatie in de VS volstrekt anders is. Er gaat een veel kleiner deel stemmen en die hebben dan ook nog eens de keus tussen eng conservatief en héél eng conservatief.

Dat het merkwaardig is dat journalisten dik verdienen bij instanties die ze zomaar moeten kunnen controleren is inderdaad waar. Dat het als “ongelukkig” wordt afgedaan als er plots een lijstje naar buiten komt is ook niet gezond. Maar programma’s Als Zembla laten zien dat dat niet voor alle journalisten geldt, ook niet bij de grote media. En laten we wel zijn: je mag van mensen verwachten dat ze kritisch zijn ten opzichte van wat ze wordt voorgeschoteld. Wanneer je gebruik maakt van meerdere bronnen en verschillende media kom je tot gefundeerder inzichten dan wanneer je alles van pakweg het Journaal voor zoete koek slikt.

De verzuiling wordt met deze plannen weer versterkt en dat is hoe dan ook een slechte zaak. Zoals je zelf al zegt: er is sprake van “politieke partijen die pretenderen een achterban te hebben, maar uiteindelijk niemand meer vertegenwoordigen”, maar drie van die partijen (nou ja, twee) trachten nu wel weer drie televisiezenders onderling te verdelen in makkelijk hanteerbare eigen zendertjes. Het is geen automatisme dat de NPS ook kwaliteit levert, maar in vergelijking met de Van Meekrens en Van der Lindes van vroeger is het een verademing…