Nieuwspraak

Goed, een politicus liegt. Dat is geen nieuws.

Politici van de partijen waarmee de zijne regeren vinden die leugen niet erg. Dat is al evenmin nieuws.

En helaas is ook al geen nieuws dat de media meegaan in het eufemistische taalgebruik dat de leugen probeert te bagatelliseren. Want in werkelijkheid liegen politici natuurlijk nooit. Die vergissen zich hoogstens. Of ze waren onvoldoende geïnformeerd. Kunnen het zich niet meer zo goed herinneren. Hielden er een iets andere interpretatie van de feiten op na.

Of ze waren gewoon slordig.

Maar onder de beschuldiging de taal permanent en ruw te misbruiken voor dubieuze doeleinden, komen ze toch niet uit.


[x]#1389 fan woensdag 31 augustus 2005 @ 20:22:58


© eamelje.net 2001-2019. Alle rechten voorbehouden