Regels zijn regels v

Mij werd via de e-mail gevraagd drie wijze levenslessen door te geven. Ik kom daar nog weleens op terug. De enige antwoorden die ik zo voor handen had, waren te zeer variaties op éen thema.

Ik ben ook meer het type voor levensvragen. Principes komen meestal met verplichtingen, of niet?

Laat ik een voorbeeld geven. Abram de Swaan wees mij er vorig jaar al op, en John Berger deed vorige week hetzelfde. Er is iets aan het veranderen in de taak die politici zoals onze machthebbers zien om het publiek te beschermen.

De aandacht lijkt te verschuiven van het algemene naar het bijzondere. Traditionele overheidstaken worden nu al enige decennia met gusto overgeheveld naar marktpartijen of NGO’s. Maar het toezicht op die organisaties is nauwelijks te regelen. Anders zouden er niet zo veel problemen ontstaan.

En de verzorgingsstaat wordt kunstmatig in coma gehouden en ondertussen van ledematen ontdaan.

Wat van de weeromstuit wel gebeurt, is dat politici veel misbaar zijn gaan maken over het luttele wat ze nog wel in de macht hebben. Zoals het invoeren van een strenger asielbeleid. Of noem al de maatregelen maar op die zogenaamd bedoeld zijn om het terrorisme te bestrijden, maar in werkelijkheid ieders grondrechten beknotten. Terwijl er nauwelijks mensen in Nederland zullen wonen die verdwaasd genoeg zijn om een zelfmoordaanslag te plegen.

Ook is er inmiddels jurisprudentie dat iedere Nederlander die grote hoeveelheden porno van internet haalt, bewust het risico aanvaardt ook kinderporno te kunnen downloaden. En daarmee een misdaad pleegt, omdat het bezit van dat materiaal strafbaar is. Regels zijn regels.

Maar laten nu eens twintig mensen per jaar betrapt worden op het bezit van kinderporno. Dat probleem staat zo niet in verhouding tot de schade die hele bevolkingsgroepen oplopen als de stroom eens langdurig uitvalt. Of als de kwaliteit van het onderwijs over de hele linie daalt omdat er steeds minder geld aan de leerling besteed wordt.

Dit brengt mij uiteindelijk dan toch op mijn levensvraag: wat is hier aan te doen? In de wetenschap dat stemmen of lid worden van een politieke partij niet helpt?

Wat kan éen mens hierin betekenen?


[x]#1753 fan maandag 10 april 2006 @ 14:07:27