Eindejaarsopruiming | Recht

Er dringen zich op de valreep van 2006 nog enige onderwerpen aan, waarover ik iets zou moeten schrijven maar dat toch nalaat. Een onderwerp als de kwaliteit van de rechtspraak in Nederland is hier al eens uitgebreid langsgekomen. Hoogstens kan mijn betoog van toen geactualiseerd worden. Het opnieuw te houden is wat een dubbel werk.

Desalniettemin, indien u gezellig zelf meer over dit onderwerp wilt uitzoeken, is onder meer hier het eindrapport van de Commissie Deetman te vinden. Daarin wordt betoogd, zoals altijd door commissies met een oud-politicus als voorzitter, dat de gewenste hervormingen volledig geslaagd zijn. De bezuinigingen zijn succesvol doorgevoerd. En de rechtspraak is gemoderniseerd.

Toch kan ook Deetman niet verhullen dat er een toename is van bureaucratie, en de werkdruk onder rechters hoog oploopt.

Fundamenteler kritiek komt er van advocate Inez Weski, die in een interview stelt dat Nederland allang een politiestaat is. Geen rechtsstaat.

De rechtsgang verloopt heel vaak niet eerlijk meer.

Verder deed de Universiteit Utrecht samen met de plaatselijke rechtbank daar onderzoek, waarin advocaten klagen over ‘oververhitting van het strafrecht’ [pdf]. Ook in dit geval komt dat door de groeiende invloed van de politiek; die almaar meer wetten klaarlegt.

Enfin, een land waarin een mevrouw Verdonk kon zeggen vice-premier te willen worden, selecteert zijn politici ook niet op intellecuele kwaliteiten, zal ik maar zeggen.


[x]#2356 fan donderdag 21 december 2006 @ 19:41:52


© eamelje.net 2001-2019. Alle rechten voorbehouden