Anatomie van de angst | 2

Hoe maak je van een drol een taartje? Onze politici doen dat meestal door zo veel slagroom te spuiten dat onzichtbaar wordt wat daaronder zit. Ook vandaag weer, nu de Rijksvoorlichtingsdienst meldt dat paspoorten straks overal kunnen worden aangevraagd. Een wetsvoorstel daartoe is door de ministerraad goedgekeurd. [pdf]

Dus koppen onze nieuwsmedia: Paspoort aanvragen kan in gemeente naar keuze. Voor zover ze al aandacht aan het nieuws besteden. Afgeleid door de slagroom, en te dom om te ruiken wat er stinkt.

Daarom zal ik het echte nieuws nog éen keer uitleggen. Onze Rijksoverheid gaat een centrale database aanleggen [pdf], met al onze persoonsgegevens. Op dit moment zal die database nog maar éen biometrisch kenmerk bevatten; die onmogelijke pasfoto die door computers herkend moet worden. Maar daar komt binnen afzienbare tijd een tweede kenmerk bij.

Drie keer raden welk onvervreemdbaar lichamelijk kenmerk daarvoor gebruikt gaat worden? Uw vingerafdrukken.

En wat ligt er, als het dan zo ver is, meer voor de hand dan om deze database te koppelen aan die van de politie? Terwijl de herkenning van vingerafdrukken statistisch gezien niet foutloos is. Terwijl er zowiezo fouten gaan optreden bij het databasebeheer, gezien de reputatie van de overheid op het terrein van de automatisering.

Wee degenen die van zulke vergissingen het slachtoffer worden.

En waarom? Waarom?


[x]#2903 fan vrijdag 13 juli 2007 @ 20:42:31

besibbe op eamelje.net [de nijste 10, maksimaal]:

 • McSweeney’s 54  The End of Trust12/2018
 • Quote of the Day | 102610/2018
 • Hello World  Hannah Fry10/2018
 • Sociaal  Overwegingen | week 1504/2018
 • Sleepnetwet  Overwegingen | week 1203/2018
 • Tweet of the Day | 032103/2018
 • Citaat van de dag | 031403/2018
 • Quote of the Day | 012601/2018
 • Tweet of the Day | 010101/2018
 • Citaat van de dag | 120212/2017

 • © eamelje.net 2001-2019. Alle rechten voorbehouden

  ien réaksje

  Woordenaar  op 17 juli 2007 @ 12:06:46

  En niet alleen het paspoort:
  Per 19 juni 2007 gaat Bibliotheek Alkmaar over op een nieuw automatiseringssysteem. Daarom krijgt u als lid van de bibliotheek een nieuwe pas. Met deze pas kunt u meer dan alleen lenen in de bibliotheek. U kunt binnenkort bijvoorbeeld ook gebruik maken van de landelijke aanvraagservice ‘Zoek & Boek’. In de pas zit een chip, waaraan op termijn meer landelijke functies worden toegevoegd. Daarom heet de pas Nationale Bibliotheekpas.