Wantrouwen is het woord ook niet als het om IJsbrand gaat. Het woord is hekel

Kent u IJsbrand?

Ik ook niet. Dat wil zeggen: ik hoor met enige regelmaat over hem praten, als over een bekende romanfiguur. […]

Jan Blokker, ‘IJsbrand, Koenraad en de minister-president


[x]#3014 fan woensdag 5 september 2007 @ 10:51:33


© eamelje.net 2001-2019. Alle rechten voorbehouden

ien réaksje

mescaline  op 6 september 2007 @ 23:04:23

Ja, die IJsbrand. Bij de Staalbankiers.

Wat zijn we toch bekrompen met zn allen. Prima venten togh?