Waarom schrijven… 2

Noam Chomsky is om veel redenen te prijzen, maar over éen aspect van zijn politiek activisme is hij altijd merkwaardig vaag. Terwijl daaraan toch een principiële kant zit.

Voor mij is een wezenlijke vraag: wat kan het protest van éen mens betekenen in een verre van perfecte wereld? Als die zich door dat protest nog eens extra isoleert? Chomsky uit zich hierover nooit…

Nu zeggen vragen vaak veel over de vragensteller. Zoals ook in dit geval. Ik zie te goed dat het effectiefste protest georganiseerd plaatsvindt; maar dat protestorganisaties ook makkelijk lobbyclubjes worden, en dan niet zelden voor andermans belangen — of door derden zo misbruikt worden.

Maar toch.

In februari 2005, bijna vierenhalf jaar geleden, maakte ik hier melding van de kabinetsplannen om een centrale database aan te leggen met de vingerafdrukken van alle Nederlanders; waarmee Nederland definitief politiestaat zou worden.

Mij bevreemde het toen dat geen van de publieksmedia dit keiharde feit meldde.

Mij bevreemdt het ook dat burgerrechtenvereniging Vrijbit nu pas klacht hierover wil neerleggen bij het Europees Hof voor de Rechten van de mens. Al neem ik aan dat er eerder protest zal zijn aangetekend; en dit een laatste mogelijkheid is, nu de Eerste Kamer begin juni Artikel 11. van de Rechten van de mens heeft afgeschaft.

En tegelijk heb ik mijzelf dus te verwijten niet al in februari 2005 de publiciteit te hebben gezocht; bijvoorbeeld door achtergrondstukken te gaan schrijven. In de hoop tegenstemmen te organiseren…


[x]#6054 fan maandag 13 juli 2009 @ 16:45:33