349 dagen, 365 boeken | 4

Half december is het, en zoals gebruikelijk ben ik bezig mijn boekenjaar af te ronden. Voorheen ging boeklog telkens om deze tijd met reces, tot 1 januari. De laatste weken van het jaar lees ik zelden iets van een langere adem uit.

Dit jaar post ik kalmpjes, net als in 2010, de rest van het jaar elke dag wat er nog aan buffer ligt. Bijna alle boeken die ik wilde lezen zijn uit. Over haast alles wat uitgelezen werd, is een boeklogje geschreven.

Vandaag is het 365ste boeklogje van 2011 online gezet. En het 366ste ook maar meteen.

En zo gek als in 2010 en 2011 zal het waarschijnlijk nooit meer gaan. De afgelopen twee jaar waren een test, om te kijken of ik werkelijk over alles wat ik uitlas ook iets te zeggen had.

En in éen aspect is deze proef mislukt. Het schrijven van de boeklogjes werd een taak, en daarmee een verplichting. Terwijl nu juist spontaniteit nodig blijft om het leuk te houden.
 
 


[x]#9555 fan donderdag 15 december 2011 @ 11:25:29