De nieuwe wereld van Peter Stuyvesant
Lucas Ligtenberg

[…] Ligtenberg’s boek liet me onder meer zien hoe vreemd geschiedenis eigenlijk in elkaar kan steken. Het verhaal van Nieuw Amsterdam wordt breed uitgemeten, wat terecht is omdat het boek daarin het interessantst is, hoewel die stad toch al redelijk gauw New York ging heten, en de Nederlanders er amper enkele decennia alles hebben bepaald. Waren dat nog heel weinig Nederlanders ook, hoogstens enige honderden. […]

boeklog 27 viii 2018


[x]#14458 fan maandag 27 augustus 2018 @ 12:35:04