Titels yn ’e kategory wet fan ’e dei:

1968

[...] Historici, en niet-historici helemaal, kijken me iets te vaak naar de opvallende momenten om veranderingen te willen verklaren. Daarbij geen oog hebbend voor wat er van dag tot dag anders wordt. Ontwikkelingen op korte termijn worden stelselmatig overschat. Ontwikkelingen ...

[telt 55 wurden]

59 Seconds
Richard Wiseman

[...] het gegeven dat je betere beslissingen neemt nadat je eerst een andere intellectueel uitdagende taak gedaan hebt, om dan pas weer tot het eigenlijke probleem terug te komen. [...]  boeklog 5 v 2011

[telt 33 wurden]

Aan de knoppen

Wie een website onderhoudt, en die een beetje bij de tijd wil houden, ontdekt al gauw éen wet. Voor alle problemen die opgelost moeten worden, bestaat er altijd een oplossing die snel en eenvoudig is, maar ook absoluut fout. Neem nu ...

[telt 195 wurden]

And you thought Nim Chimpsky was the funny one…

If you've resisted the temptation to tell the teacher 'you're an asshole' which maybe he or she is, and if you don't say 'that's idiotic' when you get a stupid assignment ... you will end up at a good college ...

[telt 55 wurden]

Arthur C. Clarke [1917 – 2008]

Obituaries [1]. [2], [3], [4]. Clarke's three laws: When a distinguished but elderly scientist states that something is possible, he is almost certainly right. When he states that something is impossible, he is very probably wrong. The only way of discovering the limits ...

[telt 61 wurden]

Citaat van de dag | 0102

Theologie is de grootste intellectuele verliespost van de westerse geschiedenis: nergens is zoveel breinkracht verspild aan zo weinig inhoud. Filosofen houden zich er beter ver van. Neem Plantinga, waarmee De Ridder en Rutten schermen, zonder evenwel één argument te noemen. 's ...

[telt 148 wurden]

Citaat van de dag | 0113

[...] wetten horen geen terugwerkende kracht te hebben, zij moeten begrijpelijk zijn en regels horen niet onderling tegenstrijdig te zijn. Men moet ook geen regels maken die redelijkerwijs niet kunnen worden nageleefd, men moet regels niet zo vaak veranderen dat ...

[telt 119 wurden]

Citaat van de dag | 0114

Er mag dus nooit een christelijke of joodse staat worden gevestigd op islamitische grond, ook al is die grond oorspronkelijk veroverd. Het bestaan van Israël wordt daarom in strijd geacht met de sharia – dit is de absolute kern van ...

[telt 55 wurden]

Citaat van de dag | 0119

Jeugdige naïviteit: geloven dat iedere traptrede er eentje is op een trap naar boven, dat na één klus per definitie een bétere volgt, dat leven altijd vooruitgang betekent. Maar een traptrede kan natuurlijk evengoed naar beneden leiden. Henk van Straten, hoelang ...

[telt 41 wurden]

Citaat van de dag | 0214

politieke opvattingen en visies remmen ons feitelijk inzicht. Tom-Jan Meeus, 'Waarom de politiek ons dommer maakt'

[telt 15 wurden]

Citaat van de dag | 0227

Mensen kiezen in een discussie te vaak eerst een standpunt. Een positie die binnen een bepaald kamp valt, met een eigen levensstijl, een eigen cultuur. Je stapt erin en neemt het hele pakket over, je hoeft vervolgens je standpunt niet ...

[telt 71 wurden]

Citaat van de dag | 0304

Anything that is in the world when you're born is normal and ordinary and is just a natural part of the way the world works. Anything that's invented between when you're fifteen and thirty-five is new and exciting and revolutionary ...

[telt 67 wurden]

Citaat van de dag | 0310

Als we over de drempel van de werkvloer stappen gebeurt er iets vreemds: we dragen ons geweten over aan de organisatie. Zonder dat we het door hebben worden we integraal onderdeel van het collectief en conformeren ons daaraan, ook al ...

[telt 57 wurden]

Citaat van de dag | 0525

Economie probeert twee dingen te zijn: een methodologie en een studiegebied. Maar je kunt niet allebei zijn. Brett Scott, in: 'Geld verbindt mensen niet'

[telt 24 wurden]

Citaat van de dag | 0528

Het internet creëert meer dan ooit de 'illusie' van kennis. Mensen denken al snel dat ze expert zijn omdat ze het begrip in Wikipedia kunnen intypen of kunnen Googlen. Dat leidt tot een enorme vervlakking van kennis aan de ene ...

[telt 66 wurden]

Citaat van de dag | 0612

Literatuur over aanbestedingen waarschuwt ons voor de winners curse. De opdrachtgever (voor de concessie het Rijk en voor de treinen NS) is geneigd om strikte eisen te stellen aan een opdrachtnemer. Dat lijkt logisch, want zo krijgen je als klant ...

[telt 148 wurden]

Citaat van de dag | 0628

Er is simpelweg niet zoiets als ‘de markt’. Elke markt kent zijn eigen spelregels. Spelregels gedicteerd door techniek, politiek, verkopers en kopers. Die spelregels kunnen rechtvaardig zijn of onrechtvaardig, maar er is geen formule die zegt dat het vrije spel ...

[telt 79 wurden]

Citaat van de dag | 1118

Vervolgens blijken Nederlandse Wob-ambtenaren niet opgeleid. Een stelling die zeer eenvoudig te onderbouwen is: Nederland is een van de weinige landen met een Wob waar zo een opleiding simpelweg niet bestaat. Dat wreekt zich naar meerdere kanten: De Wob-ambtenaar heeft ...

[telt 78 wurden]

Citaat van de dag | 1121

We hadden niks, we hebben nog niks, maar wat zijn we toch trots op wat we bereikt hebben. pake Van der Ploeg, in: 'Wâldpyken en Klaaikluten – buren en toch vreemden'

[telt 30 wurden]

Citaat van de dag | 1126

Het opbouwen van ervaringskennis vraagt intrinsieke motivatie. Wie intrinsiek gemotiveerd is, ontleent bevrediging aan werk dat goed gedaan wordt. En wordt dus sneller gedemotiveerd door regels die het verkeerde eisen en meten. Die persoon kan het niet opbrengen nóg eens ...

[telt 82 wurden]

Citaat van de dag | 1217

Propaganda zit ’m niet in leugens, maar in het weglaten van bepaalde feiten. Jim Forest, in: ‘Niet bang zijn, dat is pas burgerlijk ongehoorzaam’

[telt 23 wurden]

Citaat van de dag | 1220

Tevens gaat de hoofdredacteur er nogal prat op dat hij niet denkt in doelgroepen, maar de lezers beschouwt als ‘nieuwsgierige individuen’. Ook dat blijkt geheel tegengesteld uit te pakken. De reacties onder de artikelen vertonen behalve breedsprakigheid vooral eenstemmigheid. Bijna ...

[telt 85 wurden]

Citaat van de dag | 1223

Naar de mentaliteit van de dopingbestrijders - de door Fresco genoemde ‘preventieve opsporingsambtenaar’ - is in Denemarken in september jl. door Verner Møller een gedegen onderzoek gepubliceerd: ‘Who guards the guardians’. Hij introduceert het begrip ‘corrupt idealism’. De mensen die ...

[telt 96 wurden]

Diary | 1965-1966-1967-1968-1969
Witold Gombrowicz

De aantekeningen die apart in het Dagboek Parijs - Berlijn werden opgenomen, lopen in het integrale dagboek door tot in het jaar 1965. En vervolgens zijn er in mijn editie nog 75 bladzijden over. Voor de rest van 1965, en ...

[telt 254 wurden]

een wens tot kwetsbaarheid | v

Elders schreef ik al in 2004 dat er een centrale database met al onze vingerafdrukken zou worden ingesteld. Op eamelje.net wijdde ik er in maart 2005 voor het eerst woorden aan. Publieksmedia, zoals de Volkskrant, pikten de notie pas op in ...

[telt 214 wurden]

Gerechtvaardigd gebruik | 6

Wie wil kan tegenwoordig online alle notitieboekjes doorbladeren die van Fernando Pessoa bewaard zijn gebleven. Niet dat dit veel nut heeft voor wie geen Portugees leest, en ook is Pessoa's handschrift aan de onleesbare kant. Maar het kan. En dat ...

[telt 463 wurden]

In drieëntwintig x vijftien woorden

[verbeteringen van Marcel Proust op drukproef] Eerder deze week had ik het op boeklog over mijn fascinatie voor de 'Wet van Blok'. Deze wet komt voor in een boek van Jan Brokken, dat over schrijven gaat. Hij had als student journalistiek ...

[telt 340 wurden]

Kleine encyclopedie van het snobisme

[...] wie eerst een kontje nodig heeft om zich ver boven alles verheven te voelen, is in beginsel een nogal klein mens. [...]       boeklog 1 v 2009

[telt 26 wurden]

Law of the Day

It is always very common in all modern wars to find, for instance, that tasks will be achieved or attempted using inappropriate tools in order to justify those tools' existence. Thus we need to ask not whether this or that was ...

[telt 95 wurden]

Law of the Day | 0102

Does having good handwriting signal intelligence? No, not any more than it reveals one's religiosity. But many teachers make this correlation: It is called the "handwriting effect." Handwriting Is History

[telt 29 wurden]

Law of the Day | 0103

When people construct products themselves, from bookshelves to Build-a-Bears, they come to overvalue their (often poorly made) creations. We call this phenomenon the IKEA effect,in honor of the wildly successful Swedish manufacturer whose products typically arrive with some assembly required. Harvard ...

[telt 42 wurden]

Law of the Day | 0105

Yet I wonder if any business model is more dependent on the excessive optimism of its customers than gyms that offer ongoing memberships. Tim Harford, 'The cost of overconfidence' ‘Some companies base their business models on our tendency to overestimate our willpower’

[telt 40 wurden]

Law of the Day | 0112

So what did happen? Keynes offered an answer: it is, in fact, possible for economies to suffer from an overall lack of demand. Other people had said things along these lines, but Keynesian economics put it front and center. This really ...

[telt 87 wurden]

Law of the Day | 0117

Beware of clichés. Not just the clichés that Martin Amis is at war with. There are clichés of response as well as expression. There are clichés of observation and of thought–even of conception. Many novels, even quite a few adequately ...

[telt 53 wurden]

Law of the Day | 0120

Never attribute to malice that which is adequately explained by stupidity. Hanlon's Razor

[telt 12 wurden]

Law of the Day | 0120

People tend to pay more attention to bad news — and it's not just because we're morbid. Social scientists theorize that it's on account of our selective attention and that, given the choice, we perceive negative news as being more ...

[telt 73 wurden]

Law of the Day | 0121

3 (a). Advice to people at the beginning of their careers: do not imagine that you have to know everything before you can do anything. My own best work was done when I was most ignorant. Grab every opportunity to ...

[telt 124 wurden]

Law of the Day | 0123

In South Korea electric fans come with "life-saving" timers that ensure they shut off after a preset number of minutes to protect users against the syndrome of "fan death" – the idea that sleeping in a closed room with a ...

[telt 78 wurden]

Law of the Day | 0124

6. And here is another thing to remember every time you sit down at the keyboard: a little sign that says "Nobody has to read this crap." Tim Radford, A manifesto for the simple scribe - my 25 commandments for journalists

[telt 40 wurden]

Law of the Day | 0205

Another design flaw is that the lens itself is made of living tissue, which continues to grow throughout life. ‘The lens fibre cells build up like layers on an onion skin — in time, this makes the lens thicker and, crucially, ...

[telt 99 wurden]

Law of the Day | 0212

A good rule of thumb for many things in life holds that things take longer to happen than you think they will, and then happen faster than you thought they could. Lawrence H. Summers, 'What You (Really) Need to Know'

[telt 40 wurden]

Law of the Day | 0222

Non-writers think it’s the ideas, rather than the execution, that make a book. They’ve got that backward.Teresa Nielsen Hayden, 'Rowling's being sued for plagiarism again'

[telt 25 wurden]

Law of the Day | 0303

we don’t pick up good ideas willingly. We grasp for them, in desperation, only when we have no choice. Tim Harford, Like great coffee, good ideas take time to percolate

[telt 29 wurden]

Law of the Day | 0309

The Future is already here—it’s just not evenly distributed. William Gibson, as quoted in: 'An Interview with Richard Watson'

[telt 18 wurden]

Law of the Day | 0310

people are “motivated to create and/or perpetually maintain clear enemies to avoid psychological confrontations with an even more threatening chaotic environment.” Tom Jacobs, 'The Comforting Notion of an All-Powerful Enemy'

[telt 29 wurden]

Law of the Day | 0311

contact with the U.S. health care system was the third leading cause of death in the United States, just behind all heart disease and all cancer. People responded to the alarm. Task forces were convened, congressional investigations launched, op-eds written. ...

[telt 63 wurden]

Law of the Day | 0319

There’s a cycle [in which] engineers take a new principle and develop it, and it becomes bolder and bolder until it reaches a point where it fails. The cycle for that is 30 years…. Petroski says if engineers study this ...

[telt 85 wurden]

Law of the Day | 0407

The frustrating truth [...] is that there are no permanent solutions in schooling, only solutions that make sense in a given time and place. Steven M. Teles, on Frederick M. Hess's The Same Thing Over and Over: How School Reformers Get Stuck ...

[telt 43 wurden]

Law of the Day | 0424

There are two plausible but apparently contradicting intuitions about how people over-infer from observing recent events. The “gambler’s fallacy” claims that people expect rapid reversion to the mean. For example, upon observing three outcomes of “red” in roulette, gamblers tend to think ...

[telt 89 wurden]

Law of the Day | 0426

Mean World Syndrome is a phenomenon where the violence-related content of mass media convinces viewers that the world is more dangerous than it actually is, and prompts a desire for more protection than is warranted by any actual threat. The ...

[telt 70 wurden]

Law of the Day | 0504

any finite set of rules is going to be a very incomplete approximation of reality Malcolm Gladwell, 'When underdogs break the rules' Gladwell op boeklog.

[telt 23 wurden]

Law of the Day | 0514

studies have found that the vast majority of published psychological research in the United States is based on American samples and excludes 95 percent of the world's population. Yet, these results are often generalized and taken as universal. ScienceDaily, 'Psychological ...

[telt 44 wurden]

Law of the Day | 0518

No method of measuring a societal phenomenon satisfying certain minimal conditions exists that can’t be second-guessed, deconstructed, cheated, rejected or replaced. John Allen Paulos, on Arrow’s Theorem in 'Metric Mania' Boeklog on Paulos

[telt 32 wurden]

Law of the Day | 0522

the Carlin principle: the more syllables, the less truth. 'George Carlin: Euphemism Fighter Supreme'

[telt 14 wurden]

Law of the Day | 0601

Dunning–Kruger effect – a twofold bias. On one hand the lack of metacognitive ability deludes people, who overrate their capabilities. On the other hand, skilled people underrate their abilities, as they assume the others have a similar understanding. List of Cognitive ...

[telt 41 wurden]

Law of the Day | 0604

the best way to get the right answer on the internet is not to ask a question; it's to post the wrong answer. Cunningham's Law

[telt 24 wurden]

Law of the Day | 0608

Your mind is not your own. Laura Helmuth, 'The Ten Most Disturbing Scientific Discoveries'

[telt 13 wurden]

Law of the Day | 0702

two-thirds of the findings published in the top medical journals are refuted within a few years. It gets worse. As much as 90% of physicians' medical knowledge has been found to be substantially or completely wrong. In fact, there is ...

[telt 72 wurden]

Law of the Day | 0705

Even when scientists rerun an experiment, and even when they find that the original result is flawed, they still may have trouble getting their paper published. The reason is surprisingly mundane: journal editors typically prefer to publish groundbreaking new research, ...

[telt 50 wurden]

Law of the Day | 0714

Many journalists have fallen for the conspiracy theory of government. I do assure you that they would produce more accurate work if they adhered to the cock-up theory. Sir Bernard Ingham

[telt 30 wurden]

Law of the Day | 0714

Part of the problem is an “asymmetry of passion” on social media: while most people won’t devote hours to writing posts that reinforce the obvious, DiResta says, “passionate truthers and extremists produce copious amounts of content in their commitment to ...

[telt 49 wurden]

Law of the Day | 0728

The Anchoring Effect: Your first perception lingers in your mind, affecting later perceptions and decisions.

[telt 15 wurden]

Law of the Day | 0801

Factor I.—An official wants to multiply subordinates, not rivals; and Factor II.—Officials make work for each other. Parkinson's Law [1955]

[telt 18 wurden]

Law of the Day | 0828

Everything is a hammer, some hammers are better than others.

[telt 10 wurden]

Law of the Day | 0909

As increasing amounts of information on all of us are collected and disseminated online, scrubbing data just isn't enough to keep our individual "databases of ruin" out of the hands of the police, political enemies, nosy neighbors, friends, and spies. Paul ...

[telt 53 wurden]

Law of the Day | 0914

A meeting lasts at least 1½ hours however short the agenda. Parson’s Law

[telt 12 wurden]

Law of the Day | 0926

The Ten Commandments that, as a teacher, I should wish to promulgate, might be set forth as follows: Do not feel absolutely certain of anything. Do not think it worth while to proceed by concealing evidence, for the evidence is sure ...

[telt 212 wurden]

Law of the Day | 1012

The paradox of automation, then, has three strands to it. First, automatic systems accommodate incompetence by being easy to operate and by automatically correcting mistakes. Because of this, an inexpert operator can function for a long time before his lack ...

[telt 116 wurden]

Law of the Day | 1026

A person's mind can be changed by reading information on the internet. The nature of this change will be from having no opinion to having a wrong opinion. Pommer's Law The Top 10 Internet rules and laws.

[telt 35 wurden]

Law of the Day | 1030

  complex systems break in complex ways — that the increasing complexity of modern hardware and software has made it virtually impossible to identify the flaws and vulnerabilities in computer systems and ensure that they are secure and trustworthy. Profiles in Science Peter ...

[telt 48 wurden]

Law of the Day | 1116

No matter how well last year’s cool tech gadget still works, it will seem utterly inadequate the moment the new version comes out. Job's Law, from 10 Geeky Laws that should exist, but don't

[telt 33 wurden]

Law of the Day | 1118

Our basic instincts tend to be not very good. We tend to overweigh new information.Nate Silver, in: 'it's the numbers, stupid'

[telt 21 wurden]

Law of the Day | 1121

The world cannot function without partially ignorant people. The ideal of omniscience fuels the many disciplines and theories that envision godlike humans. Much of cognitive science, and Homo economics as well, assume the superiority of a mind with complete, veridical representations ...

[telt 84 wurden]

Law of the Day | 1123

The less people know about important complex issues such as the economy, energy consumption and the environment, the more they want to avoid becoming well-informed [...] e! Science News 'Ignorance is bliss when it comes to challenging social issues'

[telt 37 wurden]

Law of the Day | 1129

The friendship paradox is the phenomenon first observed by the sociologist Scott L. Feld in 1991 that, for almost every person, that person's friends have more friends than they do. [source]

[telt 30 wurden]

Law of the Day | 1130

Noam Chomsky: One of the most important comments on deceit, I think, was made by Adam Smith. He pointed out that a major goal of business is to deceive and oppress the public. And one of the striking features of the ...

[telt 131 wurden]

Law of the Day | 1130

Perhaps the best way to keep more than one outcome in mind is to develop scenarios. I’ve written before about the scenario-planning method: scenarios are persuasive, coherent stories about the future, and like all good stories they have a tendency ...

[telt 80 wurden]

Law of the Day | 1202

6. Regression to the mean can mislead Extreme patterns in data are likely to be, at least in part, anomalies attributable to chance or error. The next count is likely to be less extreme. For example, if speed cameras are placed ...

[telt 75 wurden]

Law of the Day | 1228

any such prediction about a favourable future technology will fall just within the expected lifespan of the person making it. The Maes-Garreau law in: Five Laws of Human Nature

[telt 28 wurden]

Law of the Day | 1230

if your lover only had one lover, you are probably not him. Why Your Friends Have More Friends Than You Do

[telt 20 wurden]

Law of the Day | xix

Without a winking smiley or other blatant display of humor, it is impossible to create a parody of Fundamentalism that someone won't mistake for the real thing. Nathan Poe, on 'Poe's Law' source: Anti-Spore; other rich source: The Conservapedia;

[telt 36 wurden]

Laws of the Day | 0120

Balk’s First Law: Everything you hate about The Internet is actually everything you hate about people Balk’s Second Law: The worst thing is knowing what everyone thinks about anything. Balk’s Third Law: If you think The Internet is terrible now, just wait a ...

[telt 47 wurden]

Laws of the Day | 0324

it's what you eat, not how hard you try to work it off, that matters more in losing weight. You should exercise to improve your health, but be warned: fiery spurts of vigorous exercise could lead to weight gain. John Cloud, ...

[telt 46 wurden]

Overwegingen | 0123

Kranten doen het niet snel goed meer, voor mij. Als ze het nieuws nog eens brengen, was dat vaak elders al veel eerder bekend gemaakt. En als ze het nieuws analyseren, wordt al gauw de storende ruis ingevoerd die opinievorming ...

[telt 196 wurden]

Overwegingen | 0208

Waarom is het altijd het nieuwe serviesgoed dat breekt, en nooit het inmiddels ruim twintig jaar oude en lelijke vaatwerk? Enfin, in het licht van de wereldwijde crisis is zo'n zaak natuurlijk triviaal; En toch illustreert die perfect de aloude journalistieke wet ...

[telt 258 wurden]

Overwegingen | 0324

Er bestaan nogal wat ervaringswetten die werden opgesteld door software-ontwikkelaars; En daaraan mogen wat mij betreft nog wel een paar worden toegevoegd. Wetten, die voor altijd de problemen vastleggen waarmee een weblogger kampt die geen genoegen neemt met een standaardsite; De eerste ...

[telt 204 wurden]

Overwegingen | 0415

Mevrouw Verdonk was weer eens in het nieuws. En dat kan eigenlijk maar op twee manieren. Of ze heeft weer eens iets onnozels gezegd, of ze heft haar boeltje op en gaat samen met de PVV; Was het ditmaal het eerste, ...

[telt 267 wurden]

Overwegingen | 0926

Niets wil ik weten over die Amerikaanse presidentsverkiezingen --- maar probeer dat nieuws maar eens op een afstand te houden; Laat me daarom maar, tot november, op werkdagen ontbijten met The Daily Show. Heb ik het nieuws, en de relativering van ...

[telt 198 wurden]

Overwegingen | 1004

2. August [1914]. Deutschland hat Rußland den Krieg erklärt. --- Nachmittag Schwimmschule. Dezer dagen moet ik vaak denken aan wat Franz Kafka in zijn dagboek aantekende op de dag dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak; Niet omdat ik me met Franz Kafka wil ...

[telt 344 wurden]

Program complexity grows until it exceeds the capability of the programmer who must maintain it

Boeklog heeft op het moment twee automatisch gegenereerde indexen met alle titels. De oude, die ik zelf in elkaar geprutst heb, en een nieuwe die met hulp van een plugin tot stand komt. Er zijn duidelijke verschillen tussen beide. Met die ...

[telt 233 wurden]

Quote of the Day | 0108

Professional pundits are not usually paid to make correct forecasts. They are paid to sound convincing, whether they are columnists or figureheads for asset managers. Tim Harford, 'Of foxes, hedgehogs and the art of financial forecasting'

[telt 35 wurden]

Quote of the Day | 0108

“Believing that we just reached the peak of our personal evolution makes us feel good,” Dr. Quoidbach said. “The ‘I wish that I knew then what I know now’ experience might give us a sense of satisfaction and meaning, whereas ...

[telt 67 wurden]

Quote of the Day | 0116

The copyright wars are just the beta version of a long coming war on computation. The entertainment industry is just the first belligerents to take up arms, and we tend to think of them as particularly successful. After all, here ...

[telt 102 wurden]

Quote of the Day | 0209

The politicians have a most touching faith in technology -- that it can make up for any dumb thing the politicians decide to do. John McCarthy, 1993 via

[telt 26 wurden]

Quote of the Day | 0219

Worries about information overload are as old as information itself, with each generation reimagining the dangerous impacts of technology on mind and brain. From a historical perspective, what strikes home is not the evolution of these social concerns, but their ...

[telt 74 wurden]

Quote of the Day | 0220

The information flood has also brought enormous benefits to science. The public has a distorted view of science, because children are taught in school that science is a collection of firmly established truths. In fact, science is not a collection ...

[telt 72 wurden]

Quote of the Day | 0224

If you are given a choice, you believe you have acted freely. This is one of the darkest of all psychological secrets. 'Teller Reveals His Secrets'

[telt 26 wurden]

Quote of the Day | 0226

  [...] like it or not, human creativity has increasingly become a group process. Jonah Lehrer, 'Groupthink'

[telt 15 wurden]

Quote of the Day | 0302

the balance has shifted too far in the direction of an obsessive reverence for rules. There must be ways to reintroduce intelligent discretion and overthrow the unbending tyranny of going by the book without opening the door to abuse. Richard Dawkins, ...

[telt 47 wurden]

Quote of the Day | 0306

when you’re surrounded by the cheaply done, the half-assed and the ugly, when failure is unpunished and dedication unrewarded all around, it’s hard not to think that close enough is good enough. Chabuduo. James Palmer, Chabuduo! Close enough …

[telt 40 wurden]