DRM

EFF’s Cory Doctorow talked to the people at Microsoft about why Digital Rights Management [DRM] technology is bad for everyone.

So when your French DVD won’t play in America, that’s not because it’d be illegal to do so: it’s because the studios have invented a business-model and then invented a copyright law to prop it up. The DVD is your property and so is the DVD player, but if you break the region-coding on your disc, you’re going to run afoul of anticircumvention.

That’s what happened to Jon Johansen, a Norwegian teenager who wanted to watch French DVDs on his Norwegian DVD player. He and some pals wrote some code to break the CSS so that he could do so. He’s a wanted man here in America; in Norway the studios put the local fuzz up to bringing him up on charges of *unlawfully trespassing upon a computer system.* When his defense asked, “Which computer has Jon trespassed upon?” the answer was: “His own.”


Quote of the Day | 1208

The real wreckers, according to him, are the publishers and entertainment firms using digital technology to undermine the traditional rights of readers.

“What they’re doing is throwing away copyright rules that describe what rights readers have to a book, and replacing them with these farcical end-user licence agreements that say you don’t really own the book, you only license it,” he said, noting that consumers who buy audio books from iTunes are required to agree to a 26,000-word licence agreement.

“I don’t think people write 26,000-word licence agreements in order to give you more rights,” he said.

Cory Doctorow, as quoted in ‘Meet publishers’ enemy No. 1: Cory Doctorow


Quote of the Day | 0106

There are plenty of things to worry about when it comes to social media.

They are Skinner boxes designed to condition us to undervalue our privacy and to disclose personal information. They have opaque governance structures. They are walled gardens that violate the innovative spirit of the internet. But to deride them for being social, experimental and personal is to sound like a total fool.

Cory Doctorow, ‘How to say stupid things about social media


01. Little Brother
Cory Doctorow
 
 
 
 

Cory Doctorow is éen van de Amerikaanse schrijvers die telkens weer interessante experimenten uitvoert met de marketing van zijn boeken. Zo geeft hij Little Brother gratis weg, in digitale vorm, via zijn website. Sterker nog, wie wil, mag de tekst in een ander elektronisch formaat gieten. Mits ook die versie dan weer voor iedereen beschikbaar komt. Al dit komt de verkoop van de papieren uitgave opvallend ten goede.

Ik las Little Brother in het ePub-formaat. Dat is een open standaard, die de oorlog tussen alle bestaande e-boekformaten moet helpen eindigen. Open zegt overigens niets meer dan dat iedereen de specificaties mag weten. Een uitgever kan bijvoorbeeld nog wel degelijk beslissen om een ePub-uitgave tegen kopiëren te beveiligen.

Het voordeel van uitgaven volgens een open standaard is dat die op alle computers, of e-readers, zonder problemen te lezen zouden moeten zijn. Dit bleek alleen bij deze uitgave niet helemaal waar.

Zo was de Nederlandse vertaling van Little Brother in ePub niet te openen in een leesprogramma als Adobe Digital Editons. Of met de ePub-plugin voor Firefox.

Aan de Engelse ePub-versie van Little Brother valt op dat Doctorow elk hoofdstuk laat voorafgaan met een ode aan een onafhankelijke boekhandel. Want e-boeken de toekomst of niet, zulke boekwinkels blijven noodzakelijk, volgens Cory Doctorow.

boeklog 1 ii 2010


09. Free
Chris Anderson
Eén hoofdstuk in het boek Free van Chris Anderson gaat over piraterij; online een zeer gebruikelijke leverancier van gratis content. En over dit onderwerp zegt hij iets heel verstandigs:

Piraterij bloeit pas op als het publiek een te grote tegenstelling ervaart tussen het aanbod, of de prijs daarvan, en wat ze een product waard vindt. Maar dat is geen les die bedrijven, zoals uitgevers, met gevestigde belangen, en verkalkte structuren, willen begrijpen.

Toen afgelopen weekend nieuws werd dat er gekraakte versies van Nederlandse e-boeken voor 1 euro te koop waren via Marktplaats, las ik daarover alleen maar ontzette reacties. Alsof een nieuw zakenmodel nu al failliet was, voordat het zich had weten te vestigen.

Terwijl er in 2009 nog geen drie boeken per Nederlander verkocht zijn over een heel jaar gerekend. Dat is economisch gesproken een markt van niets. Het enige dat de boekenmarkt van andere markten onderscheid, is de lange traditie, en dus status, en de gratis marketing die al dit met zich mee brengt.

Het is hier nog altijd groot nieuws als de Openbare Bibliotheek éen maal per jaar een boek gratis weg geeft aan de leden. Worden er in de couranten zelfs nog altijd discussies gevoerd over dat dit het verkeerde boek is om het lezen te bevorderen.

Initiatieven om boeken gratis weg te geven, komen dan ook eerder bij schrijvers weg — zoals in deze reeks Doctorow, Lessig, en Anderson — als bij de uitgevers. Terwijl die nu eindelijk toch ook eens zouden moeten nadenken over de betekenis van gratis, of lage prijzen, voor hun marketing.

Lang niet elk boek vindt afzet namelijk. Zelfs lang elk gratis boek niet. Maar omgekeerd kan de boekhandel al evenmin elk boek leveren, terwijl er wel degelijk vraag naar kan zijn. Probeer maar eens een boek van tien jaar geleden te kopen. Of probeer eens legaal aan een digitale versie van een stripverhaal te komen…

Het punt is dat bestsellers heilig zijn gemaakt, in de boekenbranche niet anders als in de muziekindustrie. Daar komt traditioneel de omzet weg. En daardoor stuurt de onaantastbaarheid van de bestseller nog telkens te zeer de gedachten.

Dus is het auteursrecht voor alles verregaand opgerekt, om de verkoop van een enkele uitzondering te kunnen blijven uitmelken.

Dus is er nu het probleem dat scanprojecten als Google Books, die tal van boeken een nieuw leven hadden kunnen geven — terwijl niemand zich daar meer om bekommerd — geblokkeerd worden door de eigenaren van hoogstens 2% van de ingescande titels.

En ja, ook ik vind Google een te groot bedrijf om alleen al die digitale boeken in beheer te hebben.

En ja, ook ik wil geld kunnen verdienen met werk waarop auteursrechtelijke bescherming rust.

Daarom is er een veel fundamenteler discussie nodig over deze ontwikkelingen als op het moment wordt gevoerd. Een discussie waarin een boek als Free van Chris Anderson een uitgangspunt kan bieden.

boeklog 10 ii 2010

[lees de hele serie over e-boeken in de praktijk]


Quote of the Day | 1126

Given that new media typically allow new creators to create new forms of material that is pleasing to new audiences, it’s hard to justify giving the current lotto winners a veto over the next generation of disruptive technologies. Especially when the winners of today were the pirates of yesteryear. Turnabout is fair play.

Cory Doctorow, ‘What do we want copyright to do?’


2010, een jaar in boeken
hoogtepunten en crises van de zesde jaargang boeklog

[bedoeld voor publicatie op boeklog, op 31 december]

Ook in 2010 werd boeklog door snoodaards gehackt. Gelukkig weet ik inmiddels wat te doen. Complete reparatie is binnen een paar minuten gefixt. Hopelijk heeft niemand er daarom iets van gemerkt. Zeker is dat Google de website nog altijd hoog waardeert; waar in 2009 wel degelijk diskwalificatie volgde na een hack. [En nee, de onveiligheid ligt bij mijn host, die dit halsstarrig ontkent].

Dit jaar bracht een 365-boeken project — maar alleen omdat ik vond zoiets eens gedaan te moeten hebben, voor ik met boeklog ophoud.

Verder werd op verschillende manieren onderzocht of er een meerwaarde zit in het lezen in series. Maar daarbij viel me op dat dit alleen kan als de boeken van éen schrijver zijn, en dan nog lang niet altijd.

Het lezen van The Smoking Diaries van Simon Gray was een gebeurtenis.

Het lezen van een reeks schrijversbiografieën benadrukte vooral dat ik het genre niet kritiekloos omarm.

En het experiment om de hele maand september te wijden aan deeltjes privé-domein werd na tien dagen gestaakt, omdat het me verveelde.

In 2010 schreef ik onder meer enige Friestalige stukken voor de papieren en digitale versie van het literaire blad Ensafh. Daarvan werden Nederlandse versies op boeklog, met toestemming, geherpubliceerd.

Verder werd gepoogd de ontsluiting van het al gepubliceerde materiaal te verbeteren, door op boeklog nu ook met dossiers te werken.

Tenslotte werden deze boeken dit jaar aanbevelenswaardig geacht:
[muis over het kaft voor een groter beeld]


RFID | OV-Chipkaart
Reau en ark

In de toekomstroman Little Brother laat Cory Doctorow zijn helden gratis en anoniem met het openbaar vervoer reizen, doordat ze telkens snel even de kaartinhoud van een ander klonen op hun eigen OV-Chipkaart. Dit kan, omdat deze kaarten met RFID-chips werken, en deze hebben als eigenschap dat ze op afstand uitleesbaar zijn.

RFID, ofwel radio frequency identification, is zo’n uitvinding waarvan doorgaans de voordelen meer nadruk krijgen dan de nadelen. De chips kosten weinig, en zijn desnoods zandkorrelklein, dus kan letterlijk alles er van worden voorzien. En in winkels of opslagplaatsen is daar zelfs nog wel wat voor te zeggen. Even een RFID-lezer bij de stapel houden, en zonder te tellen, wordt duidelijk hoeveel er nog in voorraad is.

Maar goed, dan zijn er altijd mensen die RFID in kleding willen aanbrengen, zodat de wasmachine altijd het juiste wasprogramma draait. Of weigert om te werken als er een rode sok tussen de witte was is gekomen; wat me al veel irritanter lijkt, gezien de matige kwaliteit van foutmeldingen in de technologie die ons omringt.

RFID in voedselverpakkingen maakt het mogelijk dat de koelkast zelf alvast aanvullingen gaat bestellen bij de supermarkt.

RFID in geld maakt dat veel moeilijker te vervalsen, in theorie, terwijl omgekeerd snoodaards van een afstandje kunnen meten hoeveel geld iemand bij zich draagt.

Zoals alle uitvindingen is RFID voor goede doeleinden en voor kwade zaakjes te gebruiken. En over het gebruik in de OV-Chipkaart heb ik zeer gemengde gevoelens; die ook na een jaar gebruik nog altijd niet helder zijn.

Dat de OV-Chipkaart zeer gemakkelijk te hacken zou zijn, was overigens als jaren terug bekend. Omdat de krentenwegers bij de overheid voor een veel te goedkope chip hebben gekozen, was het slechts een kwestie van tijd voor iemand software zou schrijven waarmee iedereen de kaart kan kraken.

Interessant vind ik overigens wel dat hackers inmiddels de perfecte misdaad hebben bedacht, door te bedenken dat iemand zelf zijn OV-Chipkaart van reisinformatie kan voorzien. Daardoor komt zo’n kaart nooit in aanraking met het in- en uitcheck-systeem, is bij controles niets zichtbaar, en verloopt een reis dus weer geheel anoniem.

Daar had Doctorow toch nog niet aan gedacht, in zijn toekomstroman.

En daarom, maar ook slechts daarom, zou ik er nog wel voor voelen zelf de OV-Chipkaart te gaan kraken.

Voorlopig, en zolang het kan, reis ik nog gewoon op een papieren kaartje in de trein. Bovendien is de OV-Chipkaart onhandig in gebruik voor treinreizen. Bij gebruik in de bus, hoogt het saldo automatisch op als het te laag wordt voor reizen. Maar de NS eist dat er meer dan een normale hoeveelheid saldo op de kaart staat — vanwege de hoge borg die gevraagd wordt — en doorgaans moet je dat met dezelfde automaat ophogen als die ook papieren kaartjes verkopen.

Heb ik voorlopig wel de 40% korting van mijn actiekaart, maar is er geen systeem dat bijhoud waar ik zoal heenreis. [Behalve dan dat mijn GSM die bewegingen verraadt].

Is er ook nog de irritatie dat dezelfde reis iedere keer een ander bedrag kost, dat vergeten uit te checken een kostbare affaire is; ook al omdat het zo’n berg werk kost de borgsom terug te krijgen.

Nee, de OV-bedrijven bewaren de gegevens over de reizen van hun klanten te lang. En dat is tegen de wet. Maar diezelfde wet heeft nog altijd geen enkele bijtkracht getoond.


Quote of the Day | 131211

His own contribution to modernism was to recognise the presumptive reality in a simple declarative sentence. From that he devised the writing strategies he would follow for life: when composing a story, withhold mention of its ruling circumstance. When writing a novel, implant it in geography and know what time it is on every page. When writing anything, construct the sentences so as to produce an emotion not by claiming it but by rendering precisely the experience to cause it. By these means he made what he called “true sentences” and became the most influential writer of his generation.

E.L. Doctorow, ‘Fifty years on from Ernest Hemingway’s death’


Quote of the Day | 0116

The copyright wars are just the beta version of a long coming war on computation. The entertainment industry is just the first belligerents to take up arms, and we tend to think of them as particularly successful. After all, here is SOPA, trembling on the verge of passage, ready to break the Internet on a fundamental level— all in the name of preserving Top 40 music, reality TV shows, and Ashton Kutcher movies.

But the reality is that copyright legislation gets as far as it does precisely because it’s not taken seriously by politicians.

Cory Doctorow, ‘Lockdown; The coming war on general-purpose computing’


Makers
Cory Doctorow

Al twee jaar kom ik niet verder dan de eerste vijftig bladzijden in de roman Makers van Cory Doctorow. Terwijl dat nochtans een redelijk aantrekkelijke schrijver is, van romans met veel aandacht voor de gevolgen van technologische veranderingen — een genre boeken doorgaans dat ik vroeger verslond.

Makers speelt zich bovendien af in een heden dat redelijk op het nu lijkt. De economie is gecrasht, en de mensen moeten manieren vinden om daar mee om te gaan.

Sommigen vinden daarom zelfs een geheel nieuwe economie uit.

De komende weken hoop ik eindelijk een ingang te vinden tot deze roman. Hoewel die eigenlijk vanzelf, in éen zitting, uit te lezen moest zijn.

boeklog over Cory Doctorow

[ lees al mijn gedachten over Makers hier ]


Makers | Part 1
Cory Doctorow

Het kostte even moeite om te begrijpen wat ik eerder tegen deze roman had gehad. Makers is een licht dystopische en vlot vertelde toekomstfantasie, zoals Doctorow er meer geschreven heeft, en waarvoor hij altijd ontwikkelingen uit het heden maar iets hoefde te overdrijven.

In dit geval is de Amerikaanse economie geklapt in het boek, wat tot massa-ontslagen en veel andere sociale ellende heeft geleid. Zo konden talloze oppassende burgers daardoor hun huizen niet meer betalen, en leven deze nu in sloppenwijken van hutjes, trailers, en oude campers.

Maar tegenover die neergang staat ook een opvallend nieuw elan. Overal zijn bedrijfjes actief die vaak met hulp van overbodig geworden technologie nieuwe vindingen doen.

Zelfs grote multinationals zien er vervolgens brood in om deze bedrijfjes te ondersteunen.

In deel éen wordt vooral gevolgd hoe éen zo’n start-up van twee jonge mannen met slimmigheidjes de wereld verovert vanuit een vrijwel verlaten appartementencomplex in Florida. Tot anderen hun laatste kunstje gekopieerd hebben, onder hun kostprijs gaan zitten, en zij weer iets anders moeten.

Dit verhaal komt met vaart tot ons via een alwetende verteller, die daarbij vooral geïnteresseerd is in de wederwaardigheden van de journaliste Suzanne, omdat zij overal bij mag staan.

En deze Suzanne Church is de vreemdste journaliste ooit — wat mij eerder telkens zo irriteerde dat prompt het hele boek onverteerbaar werd. Ze zou een veterane zijn die veel gelezen reportages op haar naam heeft over de dotcom-bubble en de neergang van de auto-industrie in Detroit. Maar de schrijver achtte het voor het verhaal beter om haar ook tot een vreemd naïef kipje te maken, die telkens allerlei basiskennis moet worden uitgelegd.

Anderen zal deze onmogelijke paradox misschien niet eens opvallen.

[ lees al mijn gedachten over Makers hier ]


Quote of the Day | 0109

But back to our era’s defining mania: resentment over positive externalities. Many people and companies have concluded that if someone, somewhere, is getting value from their labour, that they should get a cut of that value. Irish newspapers are paying solicitors to demand money from websites that link to them, on the grounds that a website is improved if it contains a reference to the news, and that improvement needs to be paid for. Many people have accused Google of “ripping off” the public by indexing content, or analysing it, or both. Jaron Lanier recently accused Google of misappropriating translators’ labour by using online translated documents as a training set for its machine-translation engine – an extreme version of many labour-oriented critiques of online business.

Cory Doctorow, ‘Just because something has value
doesn’t mean it has a price’


Makers | Part 2
Cory Doctorow

Er even van afgezien dat Doctorow niet altijd even geloofwaardige personages beschrijft, vind ik zijn boeken erg prettig.

Iets is er aan het telkens beschrijven van nieuwe technologieën, zoals in de hele roman gebeurt, dat snel het opgewonden jongetje in mij oproept. Cory Doctorow buit het gegeven handig uit dat hij als schrijver zijn vindingen slechts hoeft te bedenken, en niet ook echt hoeft te maken.

Sommige vondsten zijn weliswaar triviaal, en kleuren enkel een losse scène — vanzelfsprekend zijn onze MP3-spelers en telefoons straks niet meer dan losse oordopjes. Al lijkt me ook mogelijk dat ze ooit bijvoorbeeld de alternatieve vulling van een kies worden.

Andere vondsten gaan zelfs het hele boek mee.

Zo is er de ontwikkeling in de biomedische wetenschap dat obesitas kan worden afgeschaft. Sterker nog, het metabolisme van dikke mensen kan zo worden afgesteld dat ze hun eetverslaving lustig kunnen blijven botvieren, en dan toch niet aankomen.

Jammer alleen wel dat deze ‘fatkins’ allemaal op elkaar lijken, door de verdere cosmetische ingrepen aan hun lijf, en de gladde ‘schoonheid’ daar van als gevolg .

Het tweede deel van de roman bracht wel een pas op de plaats. De rage van ‘New Work’ is uitgewoed na het failliet van de grootste sponsor, Kodacell. Zelfs de twee grote uitvinders uit deel éen spelen niet meer met technologie maar zijn in het amusement gestapt. Ze exploiteren een avonturenhal in een verlaten Walmart, die aanvankelijk een reis biedt door een recent verleden van overdreven luxe-producten en technische onzin.

Bezoekers kunnen de uitstallingen aanvullen met eigen zaken. En doordat iedereen de getoonde opstellingen kan ‘plussen’ of ‘minnen’ verandert het avontuur van dag tot dag.

Dit concept heeft succes, en krijgt alom in de VS navolging. En dan komt Disney in geweer, mede omdat de eigen attractieparken onrendabel worden.

[ lees al mijn gedachten over Makers hier ]


Makers | Part 3
Cory Doctorow

Op driekwart van de roman, na ruim driehonderd bladzijden, drong zich de simpele conclusie op dat het boek te lang is. Alle vaart is er dan uit. De introductie van weer een leuke nieuwe uitvinding helpt niet om de aandacht vast te houden. Ik verlangde naar de afronding van alles. Dus las ik daarop de laatste honderd bladzijden er prompt ook maar bij.

In het eerste deel van Makers verstrijken meerdere jaren. In het derde deel heeft de schrijver ineens het dubbele tal pagina’s nodig om weken te beschrijven. Terwijl Doctorow niet meer doet dan het verhaal naar een heel ververvelende stagnatie toe schrijven.

Disney sues onze helden. Dus bereiden onze helden een eigen proces voor. Waaraan het enig nieuwe is dat ze daarvoor een NV oprichten, die durfkapitaal aantrekt, en een vijftienjarenplan opstelt. Omdat ze Disney voor miljarden willen plukken met dat tegenproces.

Satirisch gezien is dat nog een aardig idee. Al heeft Doctorow op zich weinig meer gedaan dan de huidige praktijk van de strijd rond software-patenten iets uit te vergroten.

Maar hoe interessant is het om je in te leven in wie een slepende rechtszaak gaat winnen, waarin beide partijen niets anders gaan doen dan te overdrijven welke schade de ander hen heeft toegebracht.

Ik wist dat dit boek zich er niet toe leende om er weken over te doen. En dat vermoeden bewees zich. Het boeklogje over Makers volgt daarom snel, om dit project afgerond te hebben.

Komende maand komt Doctorow met Homeland, het vervolg op zijn roman Little Brother; een boek dat ik wel goed vond. Dus kan ook dat nieuwe boek alleen maar tegenvallen. Maar ik houd hoop.

[ lees al mijn gedachten over Makers hier ]


Makers | uiteindelijk
Cory Doctorow

[…] Zijn eerste ideeën over Makers vormden zich tijdens de dotcom-crisis rond het jaar 2000. Toen plots duidelijk werd dat internet niet zo maar een geldpers was voor bedrijven die ‘iets’ online gingen doen.

Door deze crisis droogden de investeringen in innovatie plots op. Wie het geld had, durfde dit niet zo maar te spenderen.

Doctorow wilde met de roman onder meer benadrukken dat niets zo fnuikend is voor een economie als stagnatie, op welk gebied ook. En die keuze is niet raar. In een eerder bestaan, als medewerker van de Electronic Frontier Foundation had hij al ruimschoots kunnen aanschouwen wat het betekent als grote partijen met gevestigde belangen via de rechter telkens hun gelijk kunnen afdwingen.

Het auteursrecht is momenteel allereerst een hindermacht om derden te beletten nieuwe producten of verdienmodellen te ontwikkelen. Het patentrecht werd een wapen om anderen af te persen, of ook weer de innovatie te beletten.

Doctorow laat zijn roman daarom beginnen als er wel even iets mogelijk lijkt. […]

boeklog 25 i 2013

[ lees al mijn gedachten over Makers hier ]