In Amerika
leesprojectje zomer 2018

Augustus 2018 wordt weer eens een maand waarin ik boeken wil lezen waarvan ik de meeste nooit gelezen zou hebben anders. Enkel doordat deze uitgaven een gemeenschappelijk thema hebben. En omdat ze elkaar daarbij dan hopelijk aanvullen, of juist tegenspreken.

Vergelijkbare inspanningen leverden eerder weleens onverwachte ontdekkingen op; en daar kan het in mijn normale lezen weleens aan ontbreken.

Onderwerp is ditmaal de Verenigde Staten — of beter nog onze blijvende fascinatie voor dat zo merkwaardige land. Op een heel enkele uitzondering na wil ik ook alleen buitenstaanders lezen over de VS. Omdat deze een publiek hebben dat verteld moet worden over deze natie, en dat daarbij niet over alles al voorkennis kan hebben.

De parallellen die daarbij dan getrokken worden, kunnen misschien nuttig zijn om mijn ideeën te verhelderen.


Amerika’s destructieve droom
Evita Neefs

[…] In deze uitgave kijkt de Vlaamse journalist nogmaals rond in een land dat ze al jong leerde kennen, als uitwisselingsstudent in 1972, en waar nog altijd veel onbegrijpelijk aan is. Obama regeerde net, ten tijde van de reportages in dit boek. En toch ziet Neefs geen land dat de hoopvolle boodschap van zijn verkiezingsprogramma’s van harte omarmd heeft. Polarisatie is er overal volop daarentegen. […]

boeklog 1 viii 2018


Made in U.$.A.
Jan Cremer

[…] wat te concluderen over een merkwaardig slecht geschreven boek als dit, dat de indruk geeft nooit éen keer door een redacteur te zijn gelezen? Made in U.$.A. is overduidelijk haastwerk geweest. Even in elkaar geflanst ooit. Flauwe flut. Nogal wat hoofdstukken bestaan uit niet meer dan een eerste paragraaf van een nieuwsbericht uit een Amerikaanse krant — the lede — die dan door Cremer rustig gekopieerd werd, en gewoon in het Engels is afgedrukt. Waarbij hij nogal een voorkeur had voor misdaadberichten. […]

boeklog 3 viii 2018


Toets 1 voor het paradijs
Martijn de Waal

[…] En dan is er nog die mentaliteit, zo pijnlijk getoond op die bijeenkomst van de Future Business Leaders of America, waar iedereen zo heerlijk deed uniek te zijn, en domweg geweldig. Tot dit ergerlijk onnozele gedrag zetten al die sociale media, met hun domme ‘likes’, inmiddels hier toch ook aan?

Twitface laat inmiddels elke dag zien hoe makkelijk wij ergerniswekkend Amerikaans gedrag zijn gaan overnemen. […]

boeklog 5 viii 2018


Ik ga naar Amerika
Bertus Aafjes

[…] Aafjes meent dat Amerikanen de wereld willen verbeteren. Weliswaar is egoïsme daarbij het principe, omdat de vraag voor iedereen allereerst luidt hoe zij zelf, ieder voor zich, leven en welzijn organiseren. Alleen is dat ook een optimistisch egoïsme, zo anders dan Europa gebruikelijk was. Want Amerikanen zijn van goede wil. […]

boeklog 7 viii 2018


Deep South
Paul Theroux

[…] Speelt ook mee dat hij er direct als buitenstaander wordt gezien als hij zijn mond open doet, als noorderling; voor wie de Amerikaanse Burgeroorlog [1861–1865] niet per se iets bijzonders betekent, anders dan voor zo velen nog altijd daar; die de vernedering van het verlies nog altijd niet te lijken hebben verwerkt; en voor wie welk commentaar ook van een Yank al gauw aanmatigend klinkt. […]

boeklog 9 viii 2018


Avontuur Amerika
Cees Nooteboom

[…] In de meeste reportages in deze bloemlezing verplaatst Nooteboom zich evenwel: per boot, Greyhound lijndienst, trein, vliegtuig, of Volkswagen-busje. En dat zijn daarmee telkens opvallend passieve verplaatsingen. De route lijkt al voor de schrijver bepaald te zijn, net als waar er tussenstops volgen, en hij laat zich schijnbaar willoos meevoeren. Nooteboom is weinig meer dan een postpakketje. […]

boeklog 11 viii 2018


Der kurze Brief zum langen Abschied
Peter Handke

[…] Amerika is een oneindig groot land in dit boek. Perfect om in te verdwijnen. Zoals al zo velen al lukte. Merkwaardig daarom toch dat het de hoofdpersoon er zo makkelijk in slaagt om zijn vrouw Judith van stad naar stad te achtervolgen. Maar op een gegeven moment draait dit om, en is zij het die hem achtervolgt. […]

boeklog 13 viii 2018


De grote Amerikashow
Tom-Jan Meeus

[…] Toen Nederland daarop iets minder gretig was om mee te doen in die eeuwige ‘war on terror’, en bijvoorbeeld weigerde om een paar mannen op te nemen die door de VS illegaal gevangen waren gezet in Guantanamo Bay, viel het land direct weer uit de gratie. Wat ook weer gevolgen had voor de toegang die buitenlandse journalisten hadden tot het Witte Huis. […]

boeklog 15 viii 2018


It is what it is
Dolf Jansen

[…] in de Amerikaanse gezondheidszorg treedt nogal eens het probleem op dat een patiënt door zijn of haar enorme formaat domweg niet in een scanner past.

En ook, zo signaleert Jansen, het gegeven breed uitserverend tot grap, zelfs Röntgenstralen weten niet door dikke lagen vetweefsel heen te dringen. […]

boeklog 17 viii 2018


U.S. 1
Jeroen van Bergeijk

[…] Voor dit boek bekeek Jeroen van Bergeijk welke gevolgen die ene fatale dag in september 2001 hadden voor de rest van de VS. Daartoe maakte hij een roadtrip in een enorme Cadillac, zoals toch al een vaag plan was, langs de U.S. Route 1 — de oerroute aan de oostkust van de Canadese grens in Maine in het noorden tot diep in Florida in het zuiden. […]

boeklog 19 viii 2018


Amerikanen lopen niet
Arjen van Veelen

[…] deze bundel heeft een nuttige afronding, als getoond wordt hoe Amerika naar hier toe komt. Als Van Veelen met vrouw en een nieuw kind weer in Nederland komen, en dan zijn kennis over wat hij zag in de VS toepast op wat hij waarneemt aan ontwikkelingen hier. Een land dat schathemeltjerijk is. Maar waar het voor freelancers zoals zij, zelfs al verdienen beide, inmiddels toch ook onbetaalbaar is geworden om in Amsterdam te gaan wonen. […]

boeklog 21 viii 2018


In God We Trust
Peter Vermaas

[…] Zo ging hij naar de kerk in Chicago die Barack Obama bezocht — tot deze publiek meldde zich te hebben uitgeschreven. De voorganger was er ook nogal fel, de rassenstrijd wordt er nog altijd gestreden. Want zwarte Amerikanen hebben geen enkele reden om het ‘God Bless America’ uit te spreken. […]

boeklog 23 viii 2018


Jezus in Amerika
Geert Lernout

[…] Telkens weer hebben priesters gelovigen verteld dat de eindtijd nu snel nadert. Jezus komt eraan. Niet zelden werden daarbij jaartallen genoemd; die dan vanzelfsprekend passeerden zonder dat er iets bijzonders gebeurde. Lernout geeft er tientallen voorbeelden van. Alleen maakte dit voor de gelovigen dan nog niets uit. Zelfs zulke bewijzen zet weinigen tot twijfel aan. […]

boeklog 25 viii 2018


De nieuwe wereld van Peter Stuyvesant
Lucas Ligtenberg

[…] Ligtenberg’s boek liet me onder meer zien hoe vreemd geschiedenis eigenlijk in elkaar kan steken. Het verhaal van Nieuw Amsterdam wordt breed uitgemeten, wat terecht is omdat het boek daarin het interessantst is, hoewel die stad toch al redelijk gauw New York ging heten, en de Nederlanders er amper enkele decennia alles hebben bepaald. Waren dat nog heel weinig Nederlanders ook, hoogstens enige honderden. […]

boeklog 27 viii 2018


Kuifje 03: In Amerika
Hergé

[…] Dus las ik weer eens meer om een boek dan in een boek. Wat nog wel weer aardige informatie opleverde. Zo wil de Kuifje-exegese dat dit verhaal het eerste was waarvoor Hergé zich grondig gedocumenteerd had. Hij las een boek over de inheemse bewoners van Amerika, en éen over de georganiseerde misdaad in het land. […]

boeklog 29 viii 2018


Amerika [Der Verschollene]
Franz Kafka

[…] Dus kan het zijn dat ik indertijd las over een leeftijdsgenoot — als ik deze onvoltooide roman ooit al eerder gelezen heb. Er stond me namelijk nu niets meer van bij, behalve de eerste paragrafen, over de aankomst in New York per schip, en dat bij Kafka het Vrijheidsbeeld een zwaard de lucht in steekt. […]

boeklog 31 viii 2018


In Amerika: een slotbeschouwinkje
leesprojectje zomer 2018

Het gaat me bij lezen niet enkel om te weten te komen wat ik nog niet weet. Ik heb ondertussen ook de wens om te leren zien wat niemand weet; waar de lacunes zitten in de algemene kennis; of welke onderwerpen nooit op enige belangstelling hebben mogen rekenen.

En zo bezien kunnen leesprojectjes, waartoe dan een tal titels gelezen wordt die anders nooit gelezen zouden zijn, niet mislukken. Ik ben daar altijd wijzer van geworden.

Zelfs al viel de opbrengst van een maandje aan boeken die ‘In Amerika’ speelden iets tegen. Ik had meer verwacht van de confrontaties van bezoekers aan een land met nogal vreemde en achterlijke trekjes, die net als ik al van jongs af aan waren opgegroeid met de mythe dat er daar onbegrensde mogelijkheden zijn.

Anderzijds, gerekend naar Paul Valéry’s wijsheid, was de score redelijk.

Ik las twee boeken waarvan ik blij was ze gelezen te hebben, en waarvan ik dat van Tom-Jan Meeus anders nooit opgemerkt zou hebben. Arjen van Veelen, daarentegen, intrigeerde me al door ander werk.

Een andere tegenvaller was dat door het gebrek aan echte verrassingen een maand lang over hetzelfde onderwerp lezen nogal lang was. En ik weet niet of een betere of grondiger voorbereiding dat probleem had kunnen wegnemen. Boeken geven nu eenmaal pas hun echte waarde af bij het lezen, niet al vooraf aan die lezing.

Ook vermoed ik, bij wijze van theorette nu, dat er veel meer Amerikaanse ideeën hier zijn overgenomen dan waar de gelezen auteurs oog voor hadden. Neem nu de auto, en de fnuikende invloed daarvan op zo veel elementen in ons dagelijks leven: van hoe de kwaliteit van leven in de stad werd opgeofferd aan een onhandig groot en doorgaans slechts geparkeerd vervoermiddel; tot en met de kwaliteit van de lucht — en vervuiling maakt dommer. Al die decennia aan lood in de autobenzine en hun gevolgen worden me ook al veel te makkelijk genegeerd.

Die autocultuur kwam met het Marshallplan mee direct na de oorlog, uit een land waar op dat moment meer auto’s rondreden dan in de rest van de wereld tezamen. Maar waar in Amerika de auto nog altijd gekoppeld is aan vrijheid, en het land de bijkans oneindige grootte heeft om die vrijheid te bieden, ontbrak de ruimte daartoe in Europa. Waardoor er hier nogal wat geforceerd moest worden in wat al bestond. En geforceerd is. Alleen al om de economie naar olie om te schakelen.

En toch blijft het autobezit zelfs in fietsland Nederland nog altijd mateloos hoog. De bijbehorende mythes zijn sterk.