Makers
Cory Doctorow

Al twee jaar kom ik niet verder dan de eerste vijftig bladzijden in de roman Makers van Cory Doctorow. Terwijl dat nochtans een redelijk aantrekkelijke schrijver is, van romans met veel aandacht voor de gevolgen van technologische veranderingen — een genre boeken doorgaans dat ik vroeger verslond.

Makers speelt zich bovendien af in een heden dat redelijk op het nu lijkt. De economie is gecrasht, en de mensen moeten manieren vinden om daar mee om te gaan.

Sommigen vinden daarom zelfs een geheel nieuwe economie uit.

De komende weken hoop ik eindelijk een ingang te vinden tot deze roman. Hoewel die eigenlijk vanzelf, in éen zitting, uit te lezen moest zijn.

boeklog over Cory Doctorow

[ lees al mijn gedachten over Makers hier ]


Makers | Part 1
Cory Doctorow

Het kostte even moeite om te begrijpen wat ik eerder tegen deze roman had gehad. Makers is een licht dystopische en vlot vertelde toekomstfantasie, zoals Doctorow er meer geschreven heeft, en waarvoor hij altijd ontwikkelingen uit het heden maar iets hoefde te overdrijven.

In dit geval is de Amerikaanse economie geklapt in het boek, wat tot massa-ontslagen en veel andere sociale ellende heeft geleid. Zo konden talloze oppassende burgers daardoor hun huizen niet meer betalen, en leven deze nu in sloppenwijken van hutjes, trailers, en oude campers.

Maar tegenover die neergang staat ook een opvallend nieuw elan. Overal zijn bedrijfjes actief die vaak met hulp van overbodig geworden technologie nieuwe vindingen doen.

Zelfs grote multinationals zien er vervolgens brood in om deze bedrijfjes te ondersteunen.

In deel éen wordt vooral gevolgd hoe éen zo’n start-up van twee jonge mannen met slimmigheidjes de wereld verovert vanuit een vrijwel verlaten appartementencomplex in Florida. Tot anderen hun laatste kunstje gekopieerd hebben, onder hun kostprijs gaan zitten, en zij weer iets anders moeten.

Dit verhaal komt met vaart tot ons via een alwetende verteller, die daarbij vooral geïnteresseerd is in de wederwaardigheden van de journaliste Suzanne, omdat zij overal bij mag staan.

En deze Suzanne Church is de vreemdste journaliste ooit — wat mij eerder telkens zo irriteerde dat prompt het hele boek onverteerbaar werd. Ze zou een veterane zijn die veel gelezen reportages op haar naam heeft over de dotcom-bubble en de neergang van de auto-industrie in Detroit. Maar de schrijver achtte het voor het verhaal beter om haar ook tot een vreemd naïef kipje te maken, die telkens allerlei basiskennis moet worden uitgelegd.

Anderen zal deze onmogelijke paradox misschien niet eens opvallen.

[ lees al mijn gedachten over Makers hier ]


Quote of the Day | 0109

But back to our era’s defining mania: resentment over positive externalities. Many people and companies have concluded that if someone, somewhere, is getting value from their labour, that they should get a cut of that value. Irish newspapers are paying solicitors to demand money from websites that link to them, on the grounds that a website is improved if it contains a reference to the news, and that improvement needs to be paid for. Many people have accused Google of “ripping off” the public by indexing content, or analysing it, or both. Jaron Lanier recently accused Google of misappropriating translators’ labour by using online translated documents as a training set for its machine-translation engine – an extreme version of many labour-oriented critiques of online business.

Cory Doctorow, ‘Just because something has value
doesn’t mean it has a price’


Makers | Part 2
Cory Doctorow

Er even van afgezien dat Doctorow niet altijd even geloofwaardige personages beschrijft, vind ik zijn boeken erg prettig.

Iets is er aan het telkens beschrijven van nieuwe technologieën, zoals in de hele roman gebeurt, dat snel het opgewonden jongetje in mij oproept. Cory Doctorow buit het gegeven handig uit dat hij als schrijver zijn vindingen slechts hoeft te bedenken, en niet ook echt hoeft te maken.

Sommige vondsten zijn weliswaar triviaal, en kleuren enkel een losse scène — vanzelfsprekend zijn onze MP3-spelers en telefoons straks niet meer dan losse oordopjes. Al lijkt me ook mogelijk dat ze ooit bijvoorbeeld de alternatieve vulling van een kies worden.

Andere vondsten gaan zelfs het hele boek mee.

Zo is er de ontwikkeling in de biomedische wetenschap dat obesitas kan worden afgeschaft. Sterker nog, het metabolisme van dikke mensen kan zo worden afgesteld dat ze hun eetverslaving lustig kunnen blijven botvieren, en dan toch niet aankomen.

Jammer alleen wel dat deze ‘fatkins’ allemaal op elkaar lijken, door de verdere cosmetische ingrepen aan hun lijf, en de gladde ‘schoonheid’ daar van als gevolg .

Het tweede deel van de roman bracht wel een pas op de plaats. De rage van ‘New Work’ is uitgewoed na het failliet van de grootste sponsor, Kodacell. Zelfs de twee grote uitvinders uit deel éen spelen niet meer met technologie maar zijn in het amusement gestapt. Ze exploiteren een avonturenhal in een verlaten Walmart, die aanvankelijk een reis biedt door een recent verleden van overdreven luxe-producten en technische onzin.

Bezoekers kunnen de uitstallingen aanvullen met eigen zaken. En doordat iedereen de getoonde opstellingen kan ‘plussen’ of ‘minnen’ verandert het avontuur van dag tot dag.

Dit concept heeft succes, en krijgt alom in de VS navolging. En dan komt Disney in geweer, mede omdat de eigen attractieparken onrendabel worden.

[ lees al mijn gedachten over Makers hier ]


Makers | Part 3
Cory Doctorow

Op driekwart van de roman, na ruim driehonderd bladzijden, drong zich de simpele conclusie op dat het boek te lang is. Alle vaart is er dan uit. De introductie van weer een leuke nieuwe uitvinding helpt niet om de aandacht vast te houden. Ik verlangde naar de afronding van alles. Dus las ik daarop de laatste honderd bladzijden er prompt ook maar bij.

In het eerste deel van Makers verstrijken meerdere jaren. In het derde deel heeft de schrijver ineens het dubbele tal pagina’s nodig om weken te beschrijven. Terwijl Doctorow niet meer doet dan het verhaal naar een heel ververvelende stagnatie toe schrijven.

Disney sues onze helden. Dus bereiden onze helden een eigen proces voor. Waaraan het enig nieuwe is dat ze daarvoor een NV oprichten, die durfkapitaal aantrekt, en een vijftienjarenplan opstelt. Omdat ze Disney voor miljarden willen plukken met dat tegenproces.

Satirisch gezien is dat nog een aardig idee. Al heeft Doctorow op zich weinig meer gedaan dan de huidige praktijk van de strijd rond software-patenten iets uit te vergroten.

Maar hoe interessant is het om je in te leven in wie een slepende rechtszaak gaat winnen, waarin beide partijen niets anders gaan doen dan te overdrijven welke schade de ander hen heeft toegebracht.

Ik wist dat dit boek zich er niet toe leende om er weken over te doen. En dat vermoeden bewees zich. Het boeklogje over Makers volgt daarom snel, om dit project afgerond te hebben.

Komende maand komt Doctorow met Homeland, het vervolg op zijn roman Little Brother; een boek dat ik wel goed vond. Dus kan ook dat nieuwe boek alleen maar tegenvallen. Maar ik houd hoop.

[ lees al mijn gedachten over Makers hier ]


Makers | uiteindelijk
Cory Doctorow

[…] Zijn eerste ideeën over Makers vormden zich tijdens de dotcom-crisis rond het jaar 2000. Toen plots duidelijk werd dat internet niet zo maar een geldpers was voor bedrijven die ‘iets’ online gingen doen.

Door deze crisis droogden de investeringen in innovatie plots op. Wie het geld had, durfde dit niet zo maar te spenderen.

Doctorow wilde met de roman onder meer benadrukken dat niets zo fnuikend is voor een economie als stagnatie, op welk gebied ook. En die keuze is niet raar. In een eerder bestaan, als medewerker van de Electronic Frontier Foundation had hij al ruimschoots kunnen aanschouwen wat het betekent als grote partijen met gevestigde belangen via de rechter telkens hun gelijk kunnen afdwingen.

Het auteursrecht is momenteel allereerst een hindermacht om derden te beletten nieuwe producten of verdienmodellen te ontwikkelen. Het patentrecht werd een wapen om anderen af te persen, of ook weer de innovatie te beletten.

Doctorow laat zijn roman daarom beginnen als er wel even iets mogelijk lijkt. […]

boeklog 25 i 2013

[ lees al mijn gedachten over Makers hier ]