Titels yn ’e kategory ekonomy:

&!”?@

Leven in een kapitalistisch systeem betekent dat producten een irritant korte omloopsnelheid hebben. Altijd weer wordt er geknutseld en gedaan, onder het mom van verbetering. Het meest rare voorbeeld vind ik nog wel handzeep. Altijd moet ik een nieuw ...

[telt 203 wurden]

&!”?@ | 2

Drie jaar geleden schreef ik, onder bovenstaand plaatje: Leven in een kapitalistisch systeem betekent dat producten een irritant korte omloopsnelheid hebben. Altijd weer wordt er geknutseld en gedaan, onder het mom van verbetering. Maar in de jaren die sindsdien verstreken, ben ...

[telt 170 wurden]

‘Een corporatische samenleving’

Arjo Klamer opende met een interessante rede het academische jaar voor het HOVO in Rotterdam. Alleen staat er zijdelings een opvallende opmerking in. En daar denk ik nu toch al een halve dag over na. De cultureel econoom moest fijntjes nog ...

[telt 193 wurden]

.frl

Nieuwsdienst eamelje.net heeft maar eens vragen gesteld aan de provinsje Fryslân. Omdat het dagelijks bestuur daarvan vorige week het regionale nieuws haalde met een plan dat geheel niet doordacht lijkt. Het is nog erger dan ik dacht. Zeker, ICANN verruimt ...

[telt 273 wurden]

04. Free Culture
Laurence Lessig

 Internet heeft éen vooralsnog onoplosbare paradox opgeleverd. Aan de ene kant stelt deze infrastructuur nu iedereen in staat zonder kosten informatie, en andere vormen van digitale content, te verspreiden. En internetgebruikers hoeven vaak niets te betalen om daarvan kennis te nemen. ...

[telt 378 wurden]

05. De alwetende eenling
Thomas van Aalten

Een prikkelende vraag die het e-boek nu al oproept, is: wat wordt de rol van de uitgevers in de toekomst? De afgelopen weken werd onder meer nieuws dat de schrijver Ian McEwan de elektronische versies van zijn oude boeken rechtstreeks ...

[telt 331 wurden]

09. Free
Chris Anderson

Eén hoofdstuk in het boek Free van Chris Anderson gaat over piraterij; online een zeer gebruikelijke leverancier van gratis content. En over dit onderwerp zegt hij iets heel verstandigs: Piraterij bloeit pas op als het publiek een te grote tegenstelling ervaart ...

[telt 479 wurden]

12: Shift

Het Engelse woord 'shift' is wel te vertalen, en toch heeft geen van de Nederlandse alternatieven dezelfde kracht als het origineel. Verplaatsing ? Verschuiving? Translatie? Dus zeg ik doorgaans 'shift'. Net als iedereen die weleens een toetsenbord gebruikt om letters ...

[telt 576 wurden]

3 à 33 cent

Het belangrijkste nieuws van dit weekend is ongetwijfeld -- elke krant had het -- dat een thuisgemaakt kopje koffie 3 tot 33 cent kost. Dit is dan afhankelijk van of er een lepeltje oploskoffie gebruikt wordt, dan wel een espressomachine ...

[telt 196 wurden]

A Former Spear-carrier for the Empire | 7

Chalmers Johnson adds some numbers to the notion that standing armies are parasitic forces, guzzling economic power: Between the 1940s and 1996, the United States spent at least $5.8 trillion on the development, testing, and construction of nuclear bombs. By 1967, ...

[telt 117 wurden]

Aderlating van een continent
Eduardo Galeano

[...] Galeano poneert ook een wel erg simpele economische theorie in dit boek. Die heeft weliswaar de charme om veel te verklaren, maar toch geloof ik hem daarbij niet helemaal. Het rijke Noorden, zo zegt hij, heeft éen groot voordeel ...

[telt 54 wurden]

Arundhati Roy

The Indian writer Arundhati Roy lectured on the stupidity of power, and talked to historian Howard Zinn afterwards on 18 September 2002. And even though the US hadn't attacked Iraq yet then, much of what she says rings true, Soviet-style communism ...

[telt 103 wurden]

‘Strippenkaart moet blijven’

De OV-Chipkaart maakt het openbaar vervoer fors duurder. Dat blijkt uit het SP-onderzoek 'De OV-Chipkaart, een kostbare onvoldoende' Dat de invoering van de OV-Chipkaart een prijsopdrijvend effect heeft -- naast de vele privacy-bezwaren -- was me al opgevallen. Maar, voorlopig geldt ook: dat ...

[telt 119 wurden]

Basic lessons in current economics

The international organization designed to set world economic policy is the World Trade Organization (WTO). But its meetings and agreements deal less and less with trade and tariffs, and instead with rules, regulations and subsidies. The discipline of international economics ...

[telt 126 wurden]

Begeerte had me aangeraakt

Begeerte is een merkwaardige emotie. Dat merk ik vooral nu ik zo veel minder verlangen heb om boeken te willen bezitten als vroeger. Het huis puilt al uit. Voorheen moest die begeerte met maatregelen in toom worden gehouden. Door met ...

[telt 391 wurden]

Black Swan
Nassim Nicholas Taleb

[...] ik vind het in sommige opzichten een meesterwerk, dat iedereen gelezen moet hebben om meer van onze cultuur te begrijpen. Maar komt dit nu omdat ik vind dat Taleb iets volkomen nieuws beschrijft, en daar terecht voor waarschuwt, of ...

[telt 54 wurden]

Bonus
week 09

Boeklog levert mij soms een onmogelijke verplichting op. Er zijn namelijk boeken waarover niet meteen wat te schrijven is – zoals ik toch het liefste doe. Omdat mijn eerste onmiddellijke reactie geen recht doet aan de schok die ik voelde. ...

[telt 350 wurden]

Carrièrekansen | 2

Ooit leerde ik mijzelf fotorealistisch schilderen met de airbrush. Ik schreef daar eerder over. Met als aanleiding toen dat zich nieuwe kansen aandienden voor het gebruik van mijn dure airbrushes en compressor. Die apparatuur kan worden ingezet om blote ...

[telt 232 wurden]

Carried Away
Rachel Bowlby

[...] Rode lijn in het boek is de geschiedenis van de winkel in de twintigste eeuw. En, de invloed daarvan op andere terreinen; waarvan me verbaasde dat dit er zo veel waren. Want, toen winkels steeds meer ingepakte spullen van ...

[telt 54 wurden]

Chocoladewatervallen en cocaïneboonen | 0509

De crisis slaat nu werkelijk hard toe: een nieuw winkelcentrum in de VS krijgt geen 10 meter hoge chocoladewaterval meer; Die wordt hoogstens iets meer dan een meter; Als de projectontwikkelaar tenminste winkelketens vindt die vloerruimte willen huren. De mall raakt uit; Stel, ...

[telt 150 wurden]

Citaat van de dag

Alle middenpartijen – van GroenLinks tot VVD, van ChristenUnie tot D66 – dragen verantwoordelijkheid voor het zoenoffer dat honderdduizenden Nederlanders hebben moeten plengen op het altaar van de begrotingsfetisj. Denk dus nooit meer dat deze partijen uw welbevinden belangrijker vinden ...

[telt 83 wurden]

Citaat van de dag | 0425

In feite dienen Europese en Nederlandse beleidsbepalers en toezichthouders in alle uithoeken van de maatschappij zich veel explicieter te gaan verhouden tot onze data-gedreven wereld. Niet alleen omdat verantwoord gebruik van data in die uithoeken veel economische en maatschappelijke waarde ...

[telt 67 wurden]

Citaat van de dag | 0102

Natuurlijk werden critici van de euro aan het woord gelaten. Het journalistieke beginsel luidde: we doen een interview en dan is die kant ook 'gecoverd'. Wat iets anders is dan uitleggen hoe het zit. Het interview is niet het meest ...

[telt 73 wurden]

Citaat van de dag | 0102

Ook Nederland kent een collectief bewustzijn. Het poldermodel, het streven naar consensus, is bijvoorbeeld stevig ingebed in onze nationale cultuur. Kort na de Tweede Wereldoorlog werd ons collectieve bewustzijn verrijkt met twee nieuwe dogma's. Dit zijn: 'het eigenwoningbezit moet bevorderd ...

[telt 83 wurden]

Citaat van de dag | 0104

We leden maatschappelijk onder Microsoft die niet meer hoefde te innoveren en liepen we vast met onze computers door die monocultuur. Nu dreigen we met internet dezelfde fout te maken. Google, Apple en Facebook verdelen de wereld. Rop Gonggrijp, 'Ideaal als ...

[telt 44 wurden]

Citaat van de dag | 0104

Menig bedrijf gaat over de kop of wordt daarmee bedreigd. Op dat moment, ontdekte van Leeuwen, wreekt zich de boerenmythe. 'Een boer denkt dat hij niets anders kan doen om in zijn onderhoud te voorzien. Het boeren is zulk eervol ...

[telt 81 wurden]

Citaat van de dag | 0106

De media zijn ons morele kompas. Zij bepalen wat ‘erg’ is, en of ons daar druk om moeten maken. En de media zijn net zo slim als de makers die zich daarachter verschuilen. Heldere kwesties moeten het zijn, met boeven ...

[telt 91 wurden]

Citaat van de dag | 0107

Het College Bescherming Persoonsgegevens heeft geen bezwaar tegen de actie, want iedereen doet vrijwillig mee en AH heeft beloofd de gegevens niet aan derden door te verkopen. Klinkt mooi – maar dat is nu net het probleem. AH wíl die ...

[telt 83 wurden]

Citaat van de dag | 0107

Het geld dat als spaaroverschot uit onze economie verdwijnt, wordt dus niet aan lonen of binnenlandse investeringen besteed. De vraag rijst of dit het beste gebruik van ons geld is. Nog niet zo lang geleden smeekte premier Rutte ons op ...

[telt 82 wurden]

Citaat van de dag | 0111

het is niet de schaarste van vruchtbare grond, maar de schaarste van aantrekkelijke stedelijke locaties die de grondprijzen opstuwt. En het is ook niet de landadel, maar iedereen die aanspraak maakt op hogere grondwaardes, van banken met hun hypotheken tot ...

[telt 63 wurden]

Citaat van de dag | 0111

in 2012 wordt duidelijk dat de burger er niet op vooruit-, maar juist heel fors op achteruitging. Zowel in relatieve als in absolute zin. Burgers of huishoudens dragen maar liefst acht procent meer van de kosten van de zorg ...

[telt 108 wurden]

Citaat van de dag | 0115

de 40 duizend best betaalde personen in de publieke sector, nog geen voetbalstadion vol, kosten de belastingbetaler net zoveel en waarschijnlijk meer dan alle bijstandsgerechtigden (5,2 miljard) of werklozen (6,2 miljard): food for thought. Pepijn van Houwelingen, 'Nederlandse topbestuurders: ook voor ...

[telt 43 wurden]

Citaat van de dag | 0116

De adviseurs werken risicoloos op uurbasis en hebben er dus belang bij alles zo ingewikkeld mogelijk te maken. Daartoe: (1) wordt elk project en dus ook de omgeving zo groot mogelijk gemaakt, (2) wordt de contractomvang en contractduur van elk ...

[telt 95 wurden]

Citaat van de dag | 0117

auteursrecht botst op zúlke fundamentele punten met internet dat daar een oplossing voor moet komen. En die moet er komen via verdienen discussie in het parlement en afgewogen wetgeving - niet via achterkamertjesverdragen of vonnissen afgedwongen door lobbyclubs. Arnoud Engelfriet, 'Internetrecht. ...

[telt 42 wurden]

Citaat van de dag | 0119

Voor een middagje workshoppen bij een ICT-onderneming moest mijn eigen bedrijfje eerst als leverancier en debiteur worden aangemaakt in het ERP-systeem. Daarvoor moest ik vier A-4tjes invullen, met 120 velden, en een Kamer van Koophandel inschrijving, niet ouder dan 1 ...

[telt 94 wurden]

Citaat van de dag | 0122

Webwinkels zijn niet de toekomst? Zeker wel, maar die horen bij de 'e-commerce' van eind jaren negentig. Internet als Wehkamp-gids. De komende generatie verdienmodellen draait om immateriële goederen, informatie en culturele en creatieve producten. Dat komt nu op gang. Het is ...

[telt 86 wurden]

Citaat van de dag | 0125

in de hedendaagse boekenmarkt is geen plaats voor schrijvers als ik. Ik ben ooit gaan schrijven omdat je dan aandacht kreeg (waar ik kennelijk behoefte aan had) zonder dat je er zelf bij hoefde te zijn. Tegenwoordig moet je als schrijver ...

[telt 110 wurden]

Citaat van de dag | 0125

Geef daarom de zzp’er niet van zo ongeveer alles de schuld – wat een raar sentiment uit linkse hoek, terwijl de werkgevers de ware schuldigen zijn van de race naar de bodem en dus een veel logischer doelwit voor een ...

[telt 96 wurden]

Citaat van de dag | 0127

Miljard is het nieuwe miljoen.  

[telt 5 wurden]

Citaat van de dag | 0129

Postzegels zijn waardepapier. Het was altijd iets waar de Staat garant voor stond. Nu deze oude postzegels ongeldig worden verklaard is het officiële er van af. Dan hadden we net zo goed plakplaatjes kunnen sparen. 'Filatelisten furieus over afschaffen guldenzegel ‘hier ...

[telt 45 wurden]

Citaat van de dag | 0202

Onze zorg is goed om mensen die last van die chronische aandoeningen hebben in leven te houden, maar kan het echte probleem niet oplossen. Nu gaat 10 procent van ons nationaal inkomen naar de directe kosten in de zorg. ...

[telt 88 wurden]

Citaat van de dag | 0202

Volgens mij kun je het werk van Franz Kafka pas echt begrijpen als je langer dan een jaar zzp'er bent geweest in Nederland. Daan Heerma van Voss, 'Van der Vaart? Die is nóg langzamer dan Heitinga'

[telt 35 wurden]

Citaat van de dag | 0206

Na grondig zoekwerk hebben we niet kunnen vaststellen wat de zorgverzekeraars investeren in kwaliteitsverbetering van de zorg – hun tweede opdracht. Zelfs de positief gestemde zorgeconomen van de Erasmus Universiteit constateren hier ‘gebrekkige transparantie’ en vinden dat het financiële ...

[telt 81 wurden]

Citaat van de dag | 0212

Laat ze maar failliet gaan . Liever vandaag dan morgen. En dat geweeklaag over het straks nog treuriger winkellandschap? Ik vond in tijden van hoogconjunctuur V&D tussen de toen bloeiende middenstand al een treurige grijze vlek van onvermogen. En dat ...

[telt 123 wurden]

Citaat van de dag | 0215

milieu interesseert geen hond, tenzij het subsidie oplevert. Daarnaast heeft Volkswagen ongetwijfeld baat bij de afstompende werking van slecht nieuws. Moraal veroorzaakt onverschilligheid. Bas van Putten, 'Alle auto’s zijn schuldig. Ze dragen onze schuld'

[telt 34 wurden]

Citaat van de dag | 0217

Het is helemaal niet zo’n moeilijke taal, Financialese, en na een tijdje kon ik zelfs moppen erin vertellen. Wat zou een bankier bij Goldman doen als-ie 5 miljoen dollar had? – Vragen waar de rest is gebleven. Of: Wat is ...

[telt 112 wurden]

Citaat van de dag | 0217

de verhoging van de maximumsnelheid heeft geleid tot een capaciteitsreductie op de Nederlandse snelwegen. De capaciteitsreductie is klein, maar wel zichtbaar. De verhoging van de maximumsnelheid zal daarmee op de rustige momenten enige reistijdwinst opleveren, maar op drukkere momenten juist ...

[telt 71 wurden]

Citaat van de dag | 0218

Laat je niet gek maken. Overheidsschuld is niet per se slecht, en economische wetenschap is een mengsel van retoriek, redenering en rekenkunst. Dirk Bezemer, 'Retoriek'

[telt 24 wurden]

Citaat van de dag | 0221

Tussen de vrouwen dwarrelden verkoopteams van De Telegraaf, mannen in pakken met kranten onder de arm en van buiten geleerde grappen. „Wilt u de nieuwste foto’s zien van prins DiepFriso?”, vroeg er een, waarna hij een wit vel liet zien. Marcel van ...

[telt 48 wurden]

Citaat van de dag | 0224

De Winterspelen zijn ideaal om waardeloos land in te ruilen tegen waardevol land, een pracht van een speeltuin voor ontwikkelaars. Ze hebben alles te maken met het rijker maken van miljardairs. John McCain, in: Sneller en gevaarlijker, kleiner en corrupter

[telt 39 wurden]

Citaat van de dag | 0226

Een land waar over honderden kilometers slechts één soort genetisch gemodificeerd katoen wordt verbouwd, kan enorm winstgevend zijn. Maar er hoeft maar één nieuwe schimmel te ontstaan of het systeem stort in – en talloze boeren zijn failliet. Een oerwoud ...

[telt 101 wurden]

Citaat van de dag | 0226

Op de bedrijfsterreinenmarkt is sprake van tweemaal zoveel aanbod dan vraagvoorspellingen doen verwachten. De planambities van gemeenten stijgen uit boven de vraagverwachting. Vertraging in de afzet van het geplande aanbod leidt tot aanzienlijke renteverliezen. Verder achten wij op basis van ...

[telt 144 wurden]

Citaat van de dag | 0227

de aandacht van de goede journalisten staat in geen verhouding tot de potsierlijke hype rond de begrotingsregels en het mediagetetter over de 3-procentnorm. Veel, met name Haagsche journalisten staan, net als onze politici, mijlenver buiten de deprimerende, economische werkelijkheid. Wanneer wordt ...

[telt 95 wurden]

Citaat van de dag | 0301

Het gaat om veel geld: in 2010 stroomde 10.200 miljard euro Nederland in en uit. Iets meer dan een tiende van de gehele wereldeconomie stroomt door de Nederlandse brievenbusmaatschappijen. Nederland fungeert daarbij als doorvoerhaven, net als de Rotterdamse haven. De ...

[telt 60 wurden]

Citaat van de dag | 0302

Van de talloze denkbare bouwlocaties renderen slechts enkele. Liefst 50% van de nieuwbouw is daar gerealiseerd. De markt werkt dus best aardig. Het slechte nieuws is dat 20% van de nieuwbouw is neergezet op locaties waar niemand daar om vroeg: ...

[telt 68 wurden]

Citaat van de dag | 0305

Er is iets mis met onze cultuur – er zit een destructieve kracht in die mensen hun leven wil doen vergooien aan dingen die op een cynische manier 'nuttig' worden genoemd, maar die slechts nuttig zijn in de eerste paar ...

[telt 56 wurden]

Citaat van de dag | 0308

hoe moeilijk is het om winst te maken wanneer je nauwelijks hoeft te concurreren omdat je de markt kunt verdelen met twee of drie andere banken? Joris Luyendijk, ING-topman vergelijkbaar met Messi? Onzin

[telt 33 wurden]

Citaat van de dag | 0313

De knapste dokters, echte professors hebben gezegd dat het niet kan. Maar we doen het toch. ‘Waarom dan pappa?’ Omdat het moet van meneren die de baas zijn. ‘Maar daar doe jij toch niet aan mee?’ De tegenvaller, als ik ...

[telt 84 wurden]

Citaat van de dag | 0314

Er is niks mis met schuld op zich. Schuld is eigen aan het kapitalisme. Bedrijven financieren er hun investeringen mee en zo komen productie en consumptie op gang. En dat creëert welvaart. Maar leningen richting financiële sector en vastgoedmarkt zijn ...

[telt 80 wurden]

Citaat van de dag | 0319

[...] dat is het echte drama van de UvA. Met de megalomane vastgoedprojecten is zij forse financiële verplichtingen aangegaan, heeft zij haar bestuurlijke slagkracht moeten vergroten, heeft zij voor een sterk hiërarchisch bestuursmodel gekozen en heeft zij een extreem kostbare ...

[telt 81 wurden]

Citaat van de dag | 0321

Alle collega's van de jongeman bij de kredietbeoordelaar zijn volgens hem hardcore neoliberaal. En toch zijn ze tegen privatisering, want het werkt niet. Ik heb de afgelopen week proberen na te denken waarom journalisten, columnisten en politici hier niet veel meer ...

[telt 87 wurden]

Citaat van de dag | 0323

Zolang het taalspel van de bonentellers domineert, is het belangeloze onderzoek en onderwijs dat aan zichzelf genoeg heeft ten dode opgeschreven. Het is dan ook hoog tijd voor een frontale aanval op het nuttigheidsdenken in plaats van de omtrekkende bewegingen ...

[telt 118 wurden]

Citaat van de dag | 0402

Terug naar de laboratoria, daar zien we pas echt hoe zorgverzekeraars werken. Het prijsverschil tussen Nederlandse en Duitse labs laat zich niet verklaren door de kwaliteit van het onderzoek. Kwalitatief scoren de goedkope Duitse labs beter dan de duurdere Nederlandse ...

[telt 110 wurden]

Citaat van de dag | 0408

Hoe kan het dat de landbouw mag blijven doorgaan met vervuilen, daar waar andere sectoren wél met echte restricties te maken krijgen? Hoe kan het dat er nog steeds milieuvergunningen voor megastallen worden verstrekt? Lankmoedige politici, de sterke landbouwlobby en ...

[telt 78 wurden]

Citaat van de dag | 0413

liefst 17 miljoen m2 van het kantooroppervlak in Nederland is overbodig. Dat is zo'n 30% op het totaal van 54 mln m2 aan kantoorvloeren in Nederland. Dat meldt het FD op basis van onderzoek van OfficeRank dat maandag wordt gepubliceerd. ...

[telt 59 wurden]

Citaat van de dag | 0413

Wie per se wil dat dit kapitaal geïnvesteerd wordt in huurwoningen moet óf de kapitaalverschaffers subsidiëren of hoge huren accepteren. Maar waarom zou je? Mirjam de Rijk, 'In de markt kun je niet wonen'

[telt 33 wurden]

Citaat van de dag | 0414

De innovatie van control fraud is dat de buit formeel al van jou is. Zorg dat je topman van een bedrijf, bank, verzekeraar wordt. Haal dan de zaak leeg, met hulp en dekking van politiek en toezichthouder. Dát is fraude ...

[telt 89 wurden]

Citaat van de dag | 0421

Er bestaat een veel te groot vertrouwen in de corrigerende kracht van regulering. Het artikel ‘The dog and the frisbee’ legt de vinger op de zere plek. Een goed getrainde hond kan een frisbee vangen door gebruik te ...

[telt 170 wurden]

Citaat van de dag | 0422

Promoveren betekent nu: deelnemen aan een onderzoek dat door de leidende figuren in het veld is opgesteld en goedgekeurd, met vaak de conclusies al vastgelegd in de onderzoeksaanvraag. Onderzoek betekent: jezelf conformeren aan de standaard van het nwo. Het hele ...

[telt 66 wurden]

Citaat van de dag | 0424

Het Keynesiaanse beleid heeft juist getracht met meer schulden een schuldencrisis op te lossen en één gedeelte van deze tactiek is ze gelukt: we hebben wereldwijd nu 40 procent meer schulden dan 2008 (kredietcrisis). Echter, het inkomen is (relatief gezien) ...

[telt 63 wurden]

Citaat van de dag | 0425

Volgens het McKinsey rapport is de kans groot dat juist hoge hypotheekschulden van huishoudens opnieuw een crisis gaan veroorzaken. Hoge private schulden zorgen er verder voor dat de recessie die er op volgt dieper is en langer duurt omdat huishoudens ...

[telt 158 wurden]

Citaat van de dag | 0427

Het is vinkjespolitiek’, stelt een praktijkondersteuner. En de huisarts: ‘Bij een patiënt met een geamputeerd been moet ik elk jaar opnieuw een verklaring voor aangepast schoeisel opstellen. Alsof zo’n been weer aangroeit!’ 'De Nederlandse ziekte Van verzorgingsstaat naar survivalstaat in elf verhalen'

[telt 40 wurden]

Citaat van de dag | 0428

Het Sustainable Finance Lab berekende dat de economische groei in Nederland tussen 1995 en 2008 gelijk stond aan het bedrag dat er aan extra hypotheken werd opgenomen op de ‘overwaarde’ van huizen. Het SFL stelt daarom dat de groei in ...

[telt 82 wurden]

Citaat van de dag | 0429

Intussen voelen mensen, binnen of buiten de financiële sector, zich gedwongen mee te gaan. Supermarkten knijpen leveranciers af, opdrachtgevers betalen freelancers onvoldoende, zorginstellingen hanteren de stopwatch - degenen die dat uitvoeren, hebben waarschijnlijk het gevoel dat ze geen keuze hebben. "Een ...

[telt 158 wurden]

Citaat van de dag | 0429

al decennia draait de reclamewereld om manipulatie, zelfs ons politieke systeem. Misleiding en fraude zijn ingebakken in onze samenleving.” „Onze hele economie draait om het verkeerde algoritme.” Tim O'Reilly, in: 'Onze hele economie draait op het verkeerde algoritme'

[telt 37 wurden]

Citaat van de dag | 0430

Dokters, hulpverleners en therapeuten denken al geruime tijd – sinds eind jaren zestig – na over de mogelijk perverse effecten van hulp en medisch ingrijpen. Zij weten dat ze vaak beter niets kunnen doen (hoewel vooral dokters het moeilijk vinden ...

[telt 131 wurden]

Citaat van de dag | 0507

De meeste mensen denken bij economie aan geld, maar in de economische wetenschap speelt geld gek genoeg eigenlijk geen rol. Geld is voor economen en in economische modellen gewoon een ruilmiddel, het heeft geen zelfstandige eigenschappen en invloed. Je kunt ...

[telt 104 wurden]

Citaat van de dag | 0508

De totale schuld van Nederlandse gezinnen en bedrijven is in een paar decennia toegenomen van ongeveer vijftig procent naar 250 procent van het gezamenlijk inkomen. Vrijwel de gehele toename van die schuld is gaan zitten in niet-productieve sectoren, zoals onroerend ...

[telt 84 wurden]

Citaat van de dag | 0512

In reactie op de winstgevendheidscrisis van het grootbedrijf in de jaren zeventig hebben hun politieke vrienden (Reagan in de VS, Thatcher in het VK, Lubbers in Nederland) een juridische infrastructuur opgetuigd die de bewegingsvrijheid, en daarmee de onderhandelingsmacht, van de ...

[telt 63 wurden]

Citaat van de dag | 0514

We hébben auteursrecht om te stimuleren dat werk voor de maatschappij beschikbaar komt, en als het auteursrecht tot precies het tegenovergestelde leidt, dan is er dus iets mis. Het is simpelweg niet de bedoeling dat de industrie bovenop haar content ...

[telt 136 wurden]

Citaat van de dag | 0514

Bovendien maken Europese grootbanken veruit de meeste winst op hypothecaire leningen (en de minste op MKB-leningen) en hebben ze zich dus meer en meer ontpopt tot hypotheekverstrekkers. Vijftig tot zeventig procent van de moderne Europese bankbalans bestaat uit hypotheken. Hier komt ...

[telt 105 wurden]

Citaat van de dag | 0519

Overigens was hij die woensdagavond ook wel weer grappig, onze domme Nout. In een poging uit te leggen dat het weer de goede kant op gaat (!) met Griekenland, vertelde hij dat de Griekse export sinds oktober groeit met 35 ...

[telt 89 wurden]

Citaat van de dag | 0521

zonder innovatieve bedrijven als Google zou niemand een product als mobiel internet van Vodafone kopen. Arjan Dasselaar, 'Erger dan de Russen'

[telt 20 wurden]

Citaat van de dag | 0522

Amsterdammers zijn al lang niet meer afhankelijk van de bieb voor een goedkoop en toegankelijk aanbod van boeken, aldus de VVD. Via websites als Marktplaats is van alles voor soms een paar euro per titel te koop. 'Van W.F. Hermans ...

[telt 67 wurden]

Citaat van de dag | 0524

Je kunt al die parlementaire enquêtes zo samenvatten: de bestuurlijke klasse blijkt in de greep te hebben verkeerd van een idee – privatisering, marktwerking, automatisering – dat uiteindelijk maar half begrepen werd, maar werd doorgedrukt op de nietsontziende manier die ...

[telt 46 wurden]

Citaat van de dag | 0525

Economie probeert twee dingen te zijn: een methodologie en een studiegebied. Maar je kunt niet allebei zijn. Brett Scott, in: 'Geld verbindt mensen niet'

[telt 24 wurden]

Citaat van de dag | 0530

Zo zijn er eindeloos veel voorbeelden van gemiste kansen en onnodige uitgaven. We konden het ons waarschijnlijk veroorloven al die ziekenhuizen te laten fuseren, en daar veel te dure nieuwbouw aan te plakken. Waarbij niet-matchende medisch specialisten hun eigen apparatuur ...

[telt 91 wurden]

Citaat van de dag | 0607

dat 97% van het geld geschapen wordt door de private banken, als ze geld uitlenen (waar ze natuurlijk wel iemand voor nodig hebben die wil lenen). 'Notities bij: 'Waarom de Nederlandse huizenzeepbel geen zeepbel mag heten''

[telt 35 wurden]

Citaat van de dag | 0608

Normaal zijn klant en fabrikant bij de bouw van een trein samen verantwoordelijk voor het resultaat, maar bij de Fyra ging dat volgens de krant anders. Hier kregen de Italianen de volledige verantwoordelijkheid. Na een bezoek aan de fabriek in ...

[telt 91 wurden]

Citaat van de dag | 0612

Literatuur over aanbestedingen waarschuwt ons voor de winners curse. De opdrachtgever (voor de concessie het Rijk en voor de treinen NS) is geneigd om strikte eisen te stellen aan een opdrachtnemer. Dat lijkt logisch, want zo krijgen je als klant ...

[telt 148 wurden]

Citaat van de dag | 0612

Als groei alleen maar winsten van bedrijven betekent, en geen koopkracht en werkgelegenheid, moeten we dan blij zijn? En, hebben we ons lesje geleerd van de crisis?

[telt 26 wurden]

Citaat van de dag | 0618

Intussen heeft de econoom die wél een fragiliteitstheorie ontwikkelde nooit een Nobelprijs gekregen. Hyman Minsky legde uit dat mensen (en dus ook investeerders) in stabiele tijden meer risico nemen, en dus meer lenen. De stroom krediet stuwt prijzen verder op, ...

[telt 129 wurden]

Citaat van de dag | 0622

Waarom vertellen pers en politiek ons deze leugens? 1. Om te verhullen dat wij onze banken niet een keer (u weet wel: de 129 miljard euro die we in oktober 2008 op tafel hebben moeten leggen) hebben moeten redden, maar twee ...

[telt 133 wurden]

Citaat van de dag | 0628

Er is simpelweg niet zoiets als ‘de markt’. Elke markt kent zijn eigen spelregels. Spelregels gedicteerd door techniek, politiek, verkopers en kopers. Die spelregels kunnen rechtvaardig zijn of onrechtvaardig, maar er is geen formule die zegt dat het vrije spel ...

[telt 79 wurden]

Citaat van de dag | 0629

Wielersport wordt tegenwoordig anders bekeken, het spel moet eerlijk worden gespeeld. Wat vreemd is, want het is nooit iets anders geweest dan een sport waar andere regels tellen dan in al die andere disciplines waar sportiviteit en eerlijkheid belangrijk zijn. ...

[telt 143 wurden]

Citaat van de dag | 0702

Bij de huidige Europese normen kan copy/pasten van elf woorden of meer auteursrechtelijk relevant worden. Copy/pasten kan in veel gevallen worden aangemerkt als een meer dan zeer tijdelijke reproductie mét een zelfstandige economische waarde. Wanneer het proportionaliteitsvereiste en de context-vereisten ...

[telt 67 wurden]

Citaat van de dag | 0705

Ze gaan nu in veertig woningen één kopje afwassen in plaats van veertig kopjes in één instelling. Iedereen kan uitrekenen wat per saldo duurder is. Dus gaan gemeenten flink beknibbelen op kosten en krijgen mensen thuis ook slechte zorg. Bert Keizer ...

[telt 48 wurden]

Citaat van de dag | 0709

Toch wordt de mythe dat de nieuwe Griekse regering geen dadenkracht kent, ruim verspreid. Zo schrijft Wouter De Vriendt van Groen dat de Griekse regering tot nog toe geweigerd heeft om 'de grote vermogens te belasten', en hij roept vanuit ...

[telt 102 wurden]

Citaat van de dag | 0710

Feit is dat sinds de bankencrisis onder meer Nederland en Luxemburg belastingontwijking van multinationals faciliteren. Bijna de helft van alle buitenlands kapitaal in Griekenland wordt via Nederland en Luxemburg omgeleid, vooral via postbusvennootschappen. Nederland speelt een belangrijke rol in de ...

[telt 79 wurden]

Citaat van de dag | 0713

Clinical Evidence Handbook van de British Medical journal Publisher meldt dat van de 2500 meest voorgeschreven medicamenten en behandelingen: 3 procent een groter ongunstig dan gunstig effect scoort. 5 procent waarschijnlijk geen gunstig effect heeft. 8 procent evenveel gunstige als ongunstige effecten heeft ...

[telt 76 wurden]