Titels yn ’e kategory frysk:

“De Fryske skriuwer hâldt net fan diskusje…”

It soe wolris sa wêze kinne dat men yn it Frysk earder in boek útjûn krijt as yn it Hollânsk, omdat by de útjeften fan Fryske ûnwillekeurich it taalbefoarderings- aspekt gewicht yn 'e skaal leit. Omdat dat elemint fan 'sieligens' ...

[telt 89 wurden]

‘Het is bijzonder dat de taal er nog is. Dus is de taal bijzonder.’

Is het mogelijk om een aardig en informatief televisieprogramma te maken over het Fries, en de toekomst van die taal? In theorie zeker. Al moet daar dan wel een stevige redactie achter staan. De kans is anders groot dat vooral ...

[telt 531 wurden]

.frl

Nieuwsdienst eamelje.net heeft maar eens vragen gesteld aan de provinsje Fryslân. Omdat het dagelijks bestuur daarvan vorige week het regionale nieuws haalde met een plan dat geheel niet doordacht lijkt. Het is nog erger dan ik dacht. Zeker, ICANN verruimt ...

[telt 273 wurden]

.frl | 3

Wat is een goed internetadres? Ik denk dat er maar éen antwoord op die vraag mogelijk is. Een goed internetadres is een adres dat een onbekende zonder enige moeite onthoudt. Zelf was ik altijd erg tevreden over het adres van deze ...

[telt 413 wurden]

.frl | 4

Het ministerie van EL&I vindt dat elke Nederlander commentaar moet kunnen geven over de ruim 1.900 nieuwe topleveldomeinnamen die allerlei bedrijven in de wereld willen invoeren. Want Saoedi-Arabië heeft al harde bezwaren geuit tegen de invoering van domeinen als .baby ...

[telt 377 wurden]

A Wanderer in Holland

harlingen Schreef ik vorig jaar hier over een boek van de Britse reiziger Hare die door Nederland reisde in 1884, zette Gutenberg dezer dagen een vergelijkbaar werk online. Maar dan van impressies na een drietal reizen rond 1900, van ene E. ...

[telt 193 wurden]

A, B, of D

Bij toeval zie ik de herhaling van een Fries spelprogramma voor basisscholieren op televisie. Vragen moeten ze beantwoorden, waarbij er uit drie mogelijkheden gekozen kan worden. A, B, of D. Nu kan ik op zich wel beredeneren waarom de letter ...

[telt 126 wurden]

A, B, of D ii

En nooit werd er in de provincie meer een muziekstuk in C gespeeld, dankzij het Friese taalfanatisme.

[telt 17 wurden]

Als de bloem tot een groter oordeel dwingt

Wie achter elkaar vier poëziebloemlezingen leest, en bespreekt, weegt daarmee onbedoeld ook de rijkdom van een taalgebied. En daarbij bestaan er maar twee mogelijkheden. Of de verscheidenheid aan poëzie in de bloemlezingen overdondert, of die valt tegen. Dit laatste was ...

[telt 412 wurden]

Antifries

Publiceer nooit in het Fries. Lang niet alle Friezen lezen het, sommigen worden er zelfs door afgestoten. Iedereen beheerst het Nederlands al veel te goed. Fries schrijven is een daad. Niemand leert het zo maar op school. In de hele provincie ...

[telt 219 wurden]

Atavisme
week 10

'Nature and nurture' maken de mens. En van die twee wordt natuur waarschijnlijk het makkelijkst genegeerd. Zo weet ik vrij zeker dat vrijwel iedereen in ons deel van de wereld te weinig beweegt, en niet genoeg buiten is. Tienduizenden, zo ...

[telt 489 wurden]

Avondspits

Hoe ik ook klagen kan over waar ik woon, waar elders kan een tochtje naar de buurtsuper stranden in een file schapen op de dijk?

[telt 25 wurden]

Bij wijze van antwoord, wegens het ontbreken van een retouradres

Merkwaardig veel mail gaat over mijn voornemen een essay te gaan schrijven over het Fries. Niet al die post heeft een traceerbare afzender --- al staat er meer in de header dan de verstuurders denken --- dus krijg ik telkens ...

[telt 476 wurden]

Bokwerd totaal
Rink van der Velde

[...] Columns dan ook nog, die aan een gimmick lijden. Rink van der Velde deed namelijk net of hij niet de schrijver was, maar de stukken zo had overgenomen uit een dorpsblad. Waarin de dorpschroniqueur Wabbe Wisses R.zoon vreselijk zijn ...

[telt 101 wurden]

Boskma

[swfobj src="http://eamelje.net/flvplayer.swf?file=/mm/boskma.flv&autoStart=false" height="294" width="366" loop="false" start="false" menu="true" salign="t" wmode="transparent" /] click image to play. 0.38 minutes Binnen een paar dagen krijg ik zowel een groot stuk van Joost Zwagerman onder ogen over de Amsterdams-Friese dichter Pieter Boskma, als een TV-documentaire bij ...

[telt 101 wurden]

Citaat van de dag | 0804

Kritiek levert al snel het verwijt op dat je anti-Fries bent, dat je voor Heerenveen bent en tegen Leeuwarden – of Cambuur – en omgekeerd. Dat je links bent of rechts. Dat je alles bij het oude wilt laten en ...

[telt 59 wurden]

DBFL

Friese literatuur bij de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren. Fryske literatuer by Sirkwy.nl. Fryslân lêst syn toppers aksjeside. [Leesbevordering Friese boeken, waarbij gratis titels worden uitgedeeld, tot 14 februari 2011].

[telt 29 wurden]

De canon en de mug | 06

Het idee dat er een geschiedeniscanon kan bestaan, heeft overal navolging gevonden. Helaas. Zo presenteerde de Leeuwarder Courant gisteren de 'Opmaat voor een Friese canon'. In het geselecteerde lijstje vallen mij meteen al een paar zaken ook. Zo werd in 1998 ...

[telt 239 wurden]

De canon en de mug | 07

Hoera, we hebben weer wat Fries cultuureigens gevonden dat vast en zeker de provinciale geschiedeniscanon niet halen gaat, maar tekenender is dan wat daar wel in komt. Eerder beschreef ik al dat iedereen die wat kan op de grens van volwassenheid ...

[telt 186 wurden]

De Foksejacht I/i

Myn detinsje begûn, doe't nei fleurich krûmpraat, de susters har fan my ôfkearden, as hie ik har oantaast, en har wite bazen op de hoannepoaten fan har boarterstaal my trochferwiisden. Neat te rêden, al krijt men jins nocht fan groufammen en feinten dy't jin oansprekke oft der gjin ...

[telt 127 wurden]

De kul oer it skouder
Trinus Riemersma bes.

[...] om de vaak zo zure toon van dit boek aan te houden — het is of ik als lezer een ongeluk moet reconstrueren door wat getuigenverklaringen van mensen die een klap vernamen en sirenes langs hoorden gieren. [...]  boeklog 832

[telt 40 wurden]

De lêzer is in duvel

[...] Er is iets merkwaardigs met dit boek. Als ik hier zou schrijven mee te kunnen gaan in de analyses van Veenbaas, heb ik namelijk meteen partij gekozen in een nu al jaren slepend conflict in de Friese schrijverswereld. En ...

[telt 48 wurden]

De lange reis, voor het momentje aandacht

Ik bestel weleens een boek. In de VS. Omdat de dollar nog altijd laag staat, ondanks alle speculatie momenteel tegen de euro. Alleen zijn niet alle Amerikaanse boekhandels ingesteld op klanten van buiten het land, zelfs al melden ze trots ...

[telt 146 wurden]

De Stichting Elektroanyske Letteren Fryslân

Wêr ûnder oaren te besteljen of op te heljen is: Nietzsche's Jenseits von Gut und Böse yn it Frysk; En Dat sei Zarathustra; Gorter's Maaie; Erasmus' Lof fan de healwizens; Dat "dwaasheid/stultitiae" oerset is mei "healwizens" betsjut fansels dat it hjir om litteratuer giet; boeketaal.

[telt 40 wurden]

Diary | 1957-1958-1959
Witold Gombrowicz

Onmogelijk te beantwoorden met de vertaling van Gombrowicz' dagboeken is de simpele vraag hoe zijn Pools precies was. Klinkt dat zo afgemeten als ik denk? En, veranderde de taal door de Duitse bezetting en de Russische overheersing in Polen, en ging ...

[telt 364 wurden]

Dictaat
week 17

Al sinds ik eamelje.net begon, wordt me verweten dat deze website niet genoeg aan het Fries doet. De naam roept dat blijkbaar op dat die taal mijn voorkeur zou hebben. En daar heb ik dan geen antwoord op. Behalve dat ...

[telt 701 wurden]

Dolkstootlegende
of, hoe populisme begint met het vinden van een makkelijke vijand

Er is een dolkstootlegende aan het ontstaan in het Friese wereldje. Het idee leeft er dat het zo prachtige tijdschrift Frysk en Frij in de jaren negentig om zeep gebracht is door het provinciebestuur van Friesland. Wat dan zou zijn ...

[telt 647 wurden]

En de beschaving regelt verder

De Leeuwarder rechtbank verbiedt dit jaar het zoeken van kievitseieren [ljipaaien] weer eens, vanaf deze vrijdag. Want, het is niet de eerste keer. Dat er nog weleens in Friesland naar eieren gezocht wordt, mag alleen om cultuurhistorische redenen. Europa heeft ...

[telt 230 wurden]

En de beschaving regelt verder ii

Ondertussen heeft Hans Wiegel zich als voorzitter van de plattelandsalliantie keihard tegen het verbod op eierzoeken gekeerd. De Fryske Nasjonale Party [FNP] afdeling Boarnsterhim wil dat morgen de vlaggen halfstok gaan. Er is rouw. En het ministerie van Landbouw, natuur en ...

[telt 216 wurden]

En de beschaving schrijdt voort iii

Beeld van de dag: op een schraal weiland ergens in het lege midden van Friesland, verdringt zich een televisieploeg rond enkele provinciale bestuurders. Die bewonderen een ielig nestje met een petieterig eitje daarin. Vinden mag nog, oppakken is verboden door ...

[telt 126 wurden]

Föhn Fryslân

Goed idee, ramen en deuren open in de provincie Friesland, en laat de boel maar eens stevig doorwaaien. Zet er maar een stevige ventilator op. O, de Provinsje denkt dat de zin 'Fan Fryslân' iedereen aanmoedigt om liefhebber te worden van ...

[telt 122 wurden]

Föhn Fryslân | ii

Het probleem met slechte ideeën is dat ze niet vanzelf verdwijnen, maar altijd weer ergens opduiken. Is het niet in de politiek, dan wel in de marketing. Maar heeft Marc van Oostendorp gelijk, en is 'Fan Fryslân' een slechte kopie ...

[telt 229 wurden]

Foar de taalspegel

[...] Niet alleen is er die drang tot purisme, er is ook nog die vloek van de Steatestavering; de door de Friese politiek opgelegde spelling die de geschreven taal vrijwel fonetisch heeft gemaakt; zelfs als dit helemaal geen nut heeft. ...

[telt 61 wurden]

Foarútgong

Net nei de video-stream op dyn kompjûter sjen, yn pleats fan net nei it programma op 'e tillefyzje sjen.

[telt 20 wurden]

Freezeland

Often, when Americans ask me where I come from, I'll answer Friesland. And when they say: "It must be cold there", and keep on inquiring where Freezeland is, I'll eloborate that it's indeed an island near the Arctic circle. ...

[telt 77 wurden]

Frysk bloed, sjit op

Zoals vaak, wie niets bezit, niets kan, en ook geen enkele toekomst heeft, vindt altijd toch nog iets om trots op te zijn. Het is altijd aardig om te zien hoe Omrop Fryslân die reflex bij het minste of geringste ...

[telt 72 wurden]

Frysk Diktee

Dodderige provinsjestedsjes, mei yn histoaryske sintra bouwurken, lykas renêssânsehuzen, neogoatyske katedralen, rokokopaleiskes, patrisiërshuzen en kultuertimpels yn art-dekostyl, binne harren libben net wis as moderne yuppys (yuppies), dy't net te attrapearjen attrappearjen binne op it each-hawwen foar it âlde, drystmoedich harsels ...

[telt 154 wurden]

Frysk en frij

Op de meeste vragen komt nooit een antwoord. Maar de meeste vragen graven zo diep ook niet, en dus is dat geen ramp. En als er dan toch ineens een antwoord opduikt, is dat soms heel onverwachts anders dan verwacht. Toen ...

[telt 143 wurden]

FryXP

Nee, ik heb die update niet geïnstalleerd die Windows XP ineens gedeeltelijk Friestalig maakt, en zal dat ook niet doen. Bovendien is het alleen mogelijk de taal te veranderen bij origineel Engelstalige versies van het besturingssysteem, en de mijne is ...

[telt 75 wurden]

Gebrûksliteratuer

Do krijst in folle gruttere wurking, yn it komyske en yn it earnstige, ast de eleminten dissonearje list, ast bygelyks yn in frij earnstige tekst ien komysk elemint pleatst of yn in luchtige tekst ien earnstich elemint. Ik tink ...

[telt 71 wurden]

Glimkje

La liseuse fan Renoir, at de tsien moaiste glimkes út de keunstskiednis,neffens Donald Sassoon dan.

[telt 15 wurden]

Hawar

Fryske dichters online, yn wurd en yn lúd.

[telt 8 wurden]

Hoch das Bein, der Kaiser braucht Soldaten

Merkwaardig hoe Omrop Fryslân een paar dagen voor de Statenverkiezingen aan maar twee partijen TV-zendtijd geeft om ongehinderd propaganda te maken voor de eigen standpunten. Vertegenwoordigers van het CDA en de PvdA debatteerden, en alle andere niet. Of moet ik ...

[telt 155 wurden]

Hoe wij allen tot gekke henky worden gemaakt

Het regionale nieuwsmedium Wâldnet.nl zal de persoonlijke gegevens [waarschijnlijk het IP-adres] doorgeven aan de politie, van iemand die vorige week een wat verhitte reactie op een nieuwsbericht plaatste. Wâldnet doet dit op juridisch advies. Eén reactie daar van ene henky ...

[telt 277 wurden]

In de minderheid

Als blanke westerse man zonder lichamelijke gebreken ben ik gewend altijd overal de schuld van te krijgen. Ik heb eeuwenlang vrouwen onderdrukt, miljarden negerslaven uit Afrika verscheept, en talloze kolonies uitgebuit. Om nog maar te zwijgen over al die bloederige ...

[telt 358 wurden]

In de minderheid ii

Het Kaderverdrag inzake de Bescherming van Nationale Minderheden [pdf]. Dit is een tekst die zich duidelijk richt tegen de onderdrukking en discriminatie van bepaalde bevolkingsgroepen. Alsof Friezen alleen om hun afkomst in de gevangenis gezet worden. Ofwel, hoe meer ik ...

[telt 57 wurden]

Kiest uw vijanden met zorg

Eerder omschreef ik de Friese wereld der letteren al eens als benauwend klein. Het selecte clubje mensen dat zich bezighoudt met de taal op schrift, kan elkaar niet makkelijk ontlopen. En juist omdat de belangen zo gering zijn, is de ...

[telt 2171 wurden]

Kistwurk hâldt der mei op

It literêre tydskrift Kistwurk is der op ien jannewaris mei opholden. Elts nimt him ek mar foar it nije jier better te begjinnen. Mar liestû Kistwurk dan wolris? Ik moat earlik sizze dat allinne Eeltsje Hettinga syn Nachtbraakboek wol wat hie. Al ...

[telt 126 wurden]

Kwantum fluktuaasje. Ynflaasje. Ekspânsje.

De Skiednis fan it Hielal yn lyts 200 wurden

[telt 9 wurden]

Lijkschouwing i

Het Fries is dood. De definitieve overlijdensverklaring werd getekend op 25 november 1982, toen de zogeheten Steatestavering ook voor alle leenwoorden ging gelden. Omdat vanaf dat moment alles fonetisch gespeld diende te worden, raakte de taal zo maar een groot ...

[telt 207 wurden]

Lijkschouwing ii

De spelling is eigenlijk het minst interessant aan een taal. Het gaat bij spelling slechts om een afspraak, waaraan mensen zich in het maatschappelijk verkeer conformeren om serieus te worden genomen. De geschiedenis van het Nederlands de afgelopen honderdvijftig jaar ...

[telt 257 wurden]

Lijkschouwing iii

Wie de pech heeft Fries te zijn en slim, wordt tegen de tijd dat hij of zij volwassen is uit de provincie verbannen. Universitaire opleidingen ontbreken er. En door het fundamentele gebrek aan banen op enig niveau in Friesland komen ...

[telt 234 wurden]

Lijkschouwing iv

Wat zal een interviewer altijd als eerste vragen aan een jong debuterend Fries schrijver? “Werkt u nog, of bent u al met pensioen?” Dat is een flauwe grap, maar wel éen die een diepe waarheid in zich bergt. Schrijf in het Fries, ...

[telt 260 wurden]

Lijkschouwing v

Het Fries ging op een volwaardige schrijftaal lijken, toen de bijbelvertaling van Wumkes verscheen. En dat was pas in 1943. Vergeet de geschiedenis hier even. Voor het moderne besef betekent het niets dat er tal van Middeleeuwse rechtsteksten uit het ...

[telt 297 wurden]

Lijkschouwing vi

“Koart pleit”, dat is de term die Omrop Fryslân gebruikt voor kort geding; zo’n spoedeisende civiele procedure waarin advocaten ineens procureurs heten, en een rechter als scheidsrechter tussen twee strijdende partijen optreedt. “Koart geding” kan net zo goed. En is zelfs ...

[telt 261 wurden]

Lijkschouwing vii

Nog maar 19% van de kinderen in Friesland praat vooral Fries. Daarentegen spreekt 60% van hen vooral Nederlands. Dit blijkt uit een enquête van bureau TNS-Nipo [pdf] in opdracht van Omrop Fryslân.

[telt 32 wurden]

Linkrot is een typisch Friese ziekte

Zodra ik een interessante tekst tegen kom online, sla ik die op. Meestal als .pdf. Want ook interessante teksten verdwijnen vaak onverwacht snel. Linkrot is een endemische ziekte op internet. Al relativeert Wikipedia het verschijnsel wat, door over een probleem ...

[telt 145 wurden]

Literatuur laat niets meer gebeuren

Er is iets vreemds aan de Friese literatuur. Die wordt namelijk om een heleboel redenen vreselijk belangrijk gevonden. Terwijl gedichies en verhaaltjes in welke taal ook toch zelden nog iets laten gebeuren. Het lijkt alsof in Friesland éen definitie van ...

[telt 310 wurden]

Literatuur laat niets meer gebeuren | 2

E-mails krijg ik met vragen die elders allang beantwoord staan. Zie onder meer het dossier Frysk & frjemd op boeklog. Maar samenvattend: ik signaleer dat Friese verhaaltjes en gedichies kunstmatig veel status hebben gekregen. Er wordt namelijk vrijwel niets anders ...

[telt 493 wurden]

Loch

Ik hie der noch net oer neitocht, mar it Ingelske "log" moat yn it Frysk fansels as "loch" skreaun wurde. Krije bûtenlânske besikers noch wat om oer te glimkjen aansens. Oan 'e oare kant, "log" hat yn it Nederlânsk ek ...

[telt 70 wurden]

Lok wat jouste

Ooit, toen ik tijdens een slapeloze nacht tweederde van de Google interface in het Fries overzette, kon ik niet vermoeden dat mijn vrije vertaling van "I'm Feeling Lucky" nog eens in een Italiaans gedicht gebruikt zou worden. Al is het meer ...

[telt 114 wurden]

Mankes, 1913

Volgens Het Parool van vandaag komt dit zelfportret van Jan Mankes uit 1913 woensdag by Sotheby's in Amsterdam onder de hamer. Richtprijs zou tussen de € 200.000 en € 300.000 bedragen. Maar volgens de Sotheby's website is er woensdag helemaal ...

[telt 68 wurden]

Meindert

[youtube gjXA8r_wdDk] Meindert Talma, 'Hou alsjeblieft mijn graf schoon'.

[telt 9 wurden]

Memoires van een geestelijk naaktloper? Slot

Mijn moeder vroeg me bijna streng of ik soms het Daktari-pak vergeten ben waar ik zo trots op was als kleuter. Maar vergeten is het woord niet, ik had met mijn uitspraak een veel algemener bedoeling. En het ging me ...

[telt 544 wurden]

Mijn Friesland

[...] Neem ik dan helemaal niets mee uit Mulder’s voorzichtige opinies? Nee, hij doet toch een opvallende uitspraak over de positie van de Friese taal. Die taal verklaart hij namelijk dood in dit boek, al citeert hij daarbij wel heel ...

[telt 62 wurden]

Minsken is raar guod

[...] Van der Velde was de man die Friesland leerde lezen. Daar moet niet te gering over worden gedacht, ook al werden zijn boeken pas bestsellers in de laatste dertig jaar van de 20e eeuw. Het Fries is een ...

[telt 62 wurden]

Mot om de karn

Aan het begin van de maand kijk ik meestal even wat de Digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren (DBNL.org) nu weer online heeft gezet. En haast altijd zijn er wel éen of twee van zaken van belang bij. De oogst van ...

[telt 404 wurden]

Nieuwe Vaart

Martin Bril kwam even buurten De Nieuwe Vaart ligt tussen Gorredijk en Oldeboorn, in Friesland. Hij werd in de jaren zestig van de negentiende eeuw gegraven, ten behoeve van de turfwinning. Een strakke, smalle vaart is het, in een kaal, grimmig ...

[telt 41 wurden]

Nij

In nije mooglikheid fan dizze webside is dat fanôf hjoed in part fan 'e ynhâld ek fia de opsje "seleksje" oproppen wurde kin. Kies "frysk", en dan ferskynt der in side mei alle Fryske postjes dy 't ik oait skreaun ...

[telt 55 wurden]

Nije Staveringshifker

De Fryske Akademy sil ynkoarten in nije ferzje fan syn staveringshifker foar Microsoft Word on-line sette. Mar in grammatikakontrôle liket der noch altiten net yn te sitten.

[telt 27 wurden]

Nije Staveringshifker ii

In grut kommunikaasjesúkses kin ik dy nije staveringshifker fan 'e Akademy net neame. Hoewol dat ding no krekt mear minsken der ta oansette moat Frysk te skriuwen. De measte Friezen binne no ien kear analfabeet yn harren memmetaal. Mar, earstens ...

[telt 119 wurden]

Noarmen en wearden

It aparte is dat wy nea op wearden as sadanich wiisd wurde, wy wurde konfrontearre mei foarskriften en wy moatte leauwe dat dy ta doel ha in wearde te befêstigjen sûnder te begripen om hokker wearde it giet. Dat is ...

[telt 202 wurden]

Noch mar ris

Wêrom stiet der mar sa’n lyts bytsje Frysk op dizze websiden? It is net dat jo it net kinne soene. Sa as ek op dizze pagina te lêzen stiet, it ûnderwerp moat him der al foar liene om yn it Frysk ...

[telt 203 wurden]

Nuver

Als ik mijn gedachten over schrijven in het Fries samenvat, komt daar een conclusie uit die me eigenlijk wat verbaast. Ik wil best Fries schrijven, maar dan moet daar met zekerheid iets tegenover staan. Geld bijvoorbeeld. Mijn pen en mijn ...

[telt 207 wurden]

Oneerbiedige gedachten over de nakende verkiezingen | 13

Mijn weerzin tegen de verkiezingen eind november heb ik vrij breed uitgeserveerd hier. En dan gingen die verkiezingen nog nergens over ook; al deden de media ons anders geloven. Nee, dan de Statenverkiezingen in maart. Dan is er tenminste ergens voor ...

[telt 145 wurden]

Opera in Fries

Nee, het gaat weer over die browser, niet over de muziek. Ene Berend Ytsma heeft de moeite genomen versie 8.5 van de software lokaal geschikt te maken voor alle Friezen die de eigen taal graag lezen en actief willen gebruiken ...

[telt 133 wurden]

Overwegingen | 1024

Ergens in Engeland is er een meteoroloog die zeker weet dat het deze winter erg koud gaat worden. Voorjaar, zomer, en herfst van 2008 volgen hetzelfde patroon als die in 1962. Waarop toen de koudste winter van de hele eeuw ...

[telt 282 wurden]

Overwegingen | 1111

De Friese geschiedeniscanon werd vandaag gepresenteerd, op zijn elfendertigst; Bovendien kan de provinsje er pas officieel steun aan verlenen als de ambtenaren hier als enige verantwoordelijk worden voor het Friese taalbeleid op school; en dat niet langer in Den Haag bepaald ...

[telt 294 wurden]

Pompeblêd

Goed dat Eric Hoekstra er nog over schreef, anders had ik maar mooi de sticker weggegooid die meegevouwen kwam in het propagandakrantje van de politieke partij FNP. Ik pompeblêd Fryslân. Ik dobber kalmpjes op vrijwel stilstaand water, dat daardoor wat ...

[telt 49 wurden]

Praat maar Fries

Ik heb nog stickers waarop "Praet mar Frysk" staat. Die dateren van voor de spellingsverandering, toen alle geschreven Fries fonetisch werd. Acties om mensen te bewegen de taal te gebruiken, zijn dus niet nieuw. Ingrijpende maatregelen om het gebruik zo ...

[telt 78 wurden]

Praat maar Fries | 2

Het valt wel op dat Doutzen in alle L'Oréal-reclames wordt nagesynchroniseerd --- zelfs in het Nederlands. Van haar stemgeluid moet het ze het niet hebben, kan daarbij dus een conclusie zijn. Alhoewel, gebeurde dat bij Claudia Schiffer ook al niet? Nu ja, ...

[telt 65 wurden]

Prefasy

Mijn zoektocht naar hoe het woord "privacy" op zijn Fries geschreven wordt, heeft nauwelijks iets opgeleverd. Voor diegenen die zich afvragen of privacy in het Fries nu werkelijk dan anders geschreven wordt dan in andere talen waar het als leenwoord ...

[telt 161 wurden]

Prisma Woordenboek Fries

[...] Zo geeft dit woordenboek als Fries woord voor internetaanbieder het mij totaal onbekende: ynternetkedizer. Google vindt nu liefst twee vindplaatsen online voor dit woord; of straks eentje meer, als boeklog geïndexeerd is. Dan keuren er twee dat woord af. Over ...

[telt 45 wurden]

Quote of the Day | 0924

The problem is a notion that a language doesn’t really exist unless it is thriving on the page. But that is, frankly, an illusion due to the invention of print just several centuries ago. There are about 6000 languages ...

[telt 105 wurden]

Quote of the Day | 1212

Whether a language lives or dies, says K. David Harrison, an associate professor of linguistics at Swarthmore College, is a choice made by 6-year-olds. And what makes a 6-year-old want to learn a language is being able to use it ...

[telt 96 wurden]

Relderel

Der is in grutte rel in Fryslân! Wol Brussel it aaisykjen dochs wer ferbiede? Folle slimmer noch. De amtners op it provinsjehûs dy 't Frysk leare wolle, moatte dochs harren boeken sels keapje. Moatst net de gek mei my ha. Wat kin der dan ...

[telt 275 wurden]

Relderel ii

Wat my fuortendaliks al tsjinstie yn dy hiele diskusje is dat it wer ris net om prinsipes gong, mar om jild. Wol eamelje dat de Ljouwerter in hiel minne krante is, mar dan net ferjitte wolle dat it in rike ...

[telt 137 wurden]

Relderel iii

Ate de Jong skreau eefkes lyn op de Erosmos-side fan Eeltsje Hettinga:Ik kom se hieltiten faker tsjin: wakker wichtige minsken út de polityk, de kultuer en it bedriuwslibben mei in spjeldsje fan de Rotary of Lions. In krityske sjoernalist -- ...

[telt 238 wurden]

Relderel iv

Huub Mous skreau yn it fjirde nûmer fan De Moanne fan dit jier al wiidweidich oer syn gong nei de Raad voor de Journalistiek. It foel net ta: Bij het weggaan werd mij op subtiele wijze te verstaan gegeven dat ...

[telt 177 wurden]

Riemersma

De Fryske skriuwer Trinus Riemersma hat in oar Internet-adres.

[telt 9 wurden]

Sa’n dei dy’t samar foarby wie

Nei alle gepiel mei stylesheets en oar raar guod, de gedachte dat ik troch alle gedoch folslein gjin nocht mear haw en skriuw hjir noch wat aardichs. Miskien omdat skriuwe ynienen oanfielt as it ûmgekearde fan dwaan.

[telt 37 wurden]

Sân dagen hat de wike

Sa ûntduts ik hjoed pas dat de dagen fan de wike yn it Frysk deselde begjnletter hawwe as yn it Ingelsk. Aardich, mar wat soe dat? Ik moast noch in database oersette mei in kalender dy't de dagen allinnich mei de ...

[telt 49 wurden]

Service-mededeling iii

De mogelijk verontreinigde rietsuiker is op. Mocht het vanaf nu duidelijk beter met mij gaan, mag helder zijn waardoor dat kwam. Overigens zat er volgens de Friese schrijver Trinus Riemersma rattengif in de rietsuiker [scroll omlaag naar 'Boeremafia']. Hij vermoedt een ...

[telt 48 wurden]

Sitaat fan ’e dei | 0410

De televisy hat omraak bydroegen ta de emansipaasje fan de domkoppen, tinkt my. Rink van der Velde, 'Brief oan myn pakesizzer'

[telt 20 wurden]

Sitaat fan ’e dei | 0131

Is dit no wat wy as skriuwers fan de beropsfriezen werom krije? Myn negoasje foar nul euro ferkwânselje en yn in bus lizze? Wa hat dêr tastimming foar frege? Wol ik myn boeken, dêr't in soad tiid, wurk en nochris ...

[telt 81 wurden]

Sitaat fan ’e dei | 0322

Wy Friezen bin in frjemd folkje. We bin nammentlik oeral better yn as in oar. We predikje fan âldsher ús frijheid om dat te berikken. We gean ús eigen wei. Eigen. Dêr bin we o sa grutsk op. We bin o ...

[telt 77 wurden]

Sitaat fan ’e dei | 0602

De yntellektueel komt net belangeleas op foar it algemien belang. Hij stribbet krekt as elkenien nei maatskiplik oansjen. Yn in demokrasy binne yntellektuelen gewoan boargers. Pier Boorsma, 'Literatuer en Beweging'

[telt 29 wurden]

Sitaat fan ’e dei | 0611

Han van de Velde fan de Fryske Akademy pleite derfoar om it Frysk as skriuwtaal oer te jaan en alle omtinken op it behâld fan ’e sprektaal te rjochtsjen. “Het nog leren lezen en schrijven is een verloren zaak”, sa ...

[telt 48 wurden]

Sitaat fan ’e dei | 0917

Ik haw ek noch in tip foar de aspirant Fryskskriuwer. Soargje datst in baan by Tresoar/It Fryske Boek krigest, dan kinst dysels alle jierren wer op it programma fan de boekejûnen sette, dan kinst dysels fia dyn kanalen en konneksjes ...

[telt 74 wurden]

Sitaat fan ’e dei | 1201

De rare moade om in wurd Frysker te finen as it fierder fan it Nederlâns ôf stiet, begryp ik ek net. As seleksjekritearium is it yn elk gefal in heilleaze wei. Dat fyn ik ek fan dizze hiele taalaksje fan ...

[telt 58 wurden]