Posthumous Diary | Diario Postumo ~ Eugenio Montale

Eva Gerlach heeft ooit een keuze gemaakt uit de late gedichten van Eugenio Montale, en die naar het Nederlands vertaald. Dit initiatief is te prijzen, maar het waren weer eens niet alle gedichten. Ook het minieme tal aan andere uitgaven hier van deze Italiaanse Nobelprijswinnaar zijn altijd bloemlezingen geweest. Of het nu om zijn poëzie ging, de essays, of de verhalen.

Dat is jammer, want naar verluidt telt het verzameld werk van Montale ruim zesduizend pagina’s in druk. Mijn Italiaans is niet goed genoeg om die puur en onverdund te kunnen genieten. Ik heb een vertaling erbij nodig, maar liever weer niet dat de vertaler daarbij ook inhoudelijk een selectie maakt.

Gelukkig maar daarom dat er langzaam doch gestaag tweetalige uitgaven verschijnen in het Italiaans en Engels.

Dit postume dagboek bevat 84 gedichten, geschreven voor de jonge dichteres Annalisa Cima. Zij was eind twintig toen ze Montale leerde kende, hij al in de zeventig. Elk van zijn gedichten was een gift bij een nieuwe ontmoeting.

Tenminste… Niet alle deskundigen zijn het er niet over eens of deze teksten wel van Montale zijn; of Cima ze bijvoorbeeld niet zelf samengesteld heeft uit schetsen en aantekeningen. Gezien de keuze die Eva Gerlach eertijds deed uit deze bundel deelt zij die twijfels niet.

Ik mag het wel hoe de oude Montale zichzelf wat ironisch bekijkt in deze bundel. Maar nieuwe favoriete gedichten leverde dit boek nog niet op.

You phone to remind me
I said the Nobel
ought to be refused, because
it’s not always awarded to the best.
Forgive me. I’m accepting out of fear.
A conspicious reward doesn’t offend,
rather it’s a defense against the threat
of devaluation. Don’t expect
acts of courage from an old man.
Recognition always arrives
late, when even a hoped-for
honor seems useless.
The time of events
is different from ours.

Eugenio Montale, Posthumous Diary | Diario Postumo
188 pagina’s
Turtle Point Press, 2001
Translated and annotated by Jonathan Galassi