Ik herinner mij ~ Emile Brugman, Martin Ros red.

44 auteurs schreven hun herinneringen op, met als aanleiding de uitspraak van George Perec:

Je me souviens

Alleen het aantal schrijvers al maakt deze bundel wisselvallig van kwaliteit. Bovendien werden vooraf blijkbaar geen afspraken gemaakt van wanneer die herinneringen moesten dateren. Niet iedereen heeft het daarom over zijn of haar jeugd. Sommigen beperken zich zelfs maar tot éen enkel fragment.

Dus, hoe aardig sommige herinneringen ook zijn, een dwingender kader had ze waarschijnlijk interessanter gemaakt. Nu stond elke bijdrage te los van de andere.

Zie over dit thema trouwens ook mijn eigen herinneringen uit de tijd van voor ik kon schrijven

Emile Brugman, Martin Ros red., Ik herinner mij
216 pagina’s
Uitgeverij Arbeiderspers, Privé-domein, zonder jaartal