dit is het dossier:

Rose George

© Boeklog 2005-2019. Alle rechten voorbehouden

 

Big Necessity ~ Rose George

Ik mag altijd graag de rioolwaterpomp tot grootste uitvinding van de mensheid uitroepen. Dat is dan meestal als provocatie bedoeld, zeker. Maar de rol van de simpele ingenieur in de geschiedenis van de mensheid wordt me meestal te makkelijk onderschat. Net als dat altijd de verkeerde zaken wél belangrijk worden gemaakt.

In The Big Necessity komt Rose George met een simpel statistiekje. De uitvindingen om poep zo goed mogelijk uit de buurt van het drinkwater te houden, hebben de gemiddelde levensduur van de mens met zeker twintig jaar verhoogd. Die is alleen daardoor al zo veel minder vatbaar voor ziekten.

Waar er werkende riolen zijn, of de afvoer op een andere manier goed geregeld is, zijn de mensen gezonder, wat ze productiever maakt. Of, als het om kinderen gaat, alleen daardoor gaan er meer naar school.

Dat kroonprins Willem-Alexander zo flink aan het watermanagement doet, is dan ook wat eufemistisch gesteld. Hij helpt mee om mensenpoep uit de buurt van drinkwater te houden. Willem-Alexander doet dus vooral aan poepbeheer.

Tegelijk is het onnozel om daar lacherig om te gaan doen. Cholera en tyfus zijn ziekten die vooral verspreid worden via verontreinigd drinkwater. Miljoenen kinderen sterven daardoor per jaar. Of, volgens weer een ander statistisch weetje uit het boek, een aantal dat vergelijkbaar is met het crashen van twee Jumbojets vol kinderen elke vier uur.

En, zoals Rose George schrijft, zolang 2,3 miljard mensen op de wereld niet over fatsoenlijke sanitaire voorzieningen kunnen beschikken, is poep een doodserieus onderwerp.

De auteur van The Big Necessity is journalist. Voor het boek betekende dit dat ze telkens overal gaat kijken, in plaats van achter de schrijftafel over het onderwerp te filosoferen. Dus mag de lezer mee op onderzoek in het riool in Londen en New York, en naar rioolwaterzuiveringen. Leert de lezer ook hoe publieke toiletten eruit zien — in China zijn dat een soort gemeenschapsruimten waar iedereen alles van elkaar zien kan. Ook worden arme gebieden in India bezocht; waar het kastestelsel op sommige plaatsen alle normale ontwikkelingen tegenhoudt. Fatsoenlijke mensen praten namelijk niet over poep.

Dit had gezien alle problemen die aan het onderwerp kleven makkelijk een prekerig boek kunnen worden. Maar knap is alleen al dat Rose George zelfs in de meest ellendige omstandigheden nog de humor van situaties weet te vinden. Want, wat is de etiquette als je in een veld zit te poepen, en er komt een auto langs? En hoe veranderde dat met de toename van het wegverkeer?

Bovendien is dit boek bijzonder informatief. Zelfs over de technische ontwikkelingen. Er staat veel in, en dan altijd goed in een context geplaatst. Ik zou normaal ook niet geïnteresseerd zijn in de vraag wat biogasinstallaties voor het Chinese platteland kunnen betekenen. Maar, als een bekwaam auteur zo’n onderwerp oppikt, wordt het interessant, en stelt het wezenlijke vragen; zoals nu. Want, als zo’n biogasinstallatie alleen werkt bij voldoende aanvoer, moeten mensen er dan maar varkens bij gaan houden?

Mooiste hoofdstuk vond ik evenwel dat over de Japanse hightech-WC’s; met hun ingebouwde warmwaterdouche. Al blijft wel de vraag open waarom deze technologie niet wil aanslaan buiten het land.

Dat hoofdstuk leerde me bijvoorbeeld dat er een tijd toiletten gesmokkeld zijn, vanuit Canada naar de VS. Toen Amerikaanse wetgeving had opgelegd dat toiletten nog maar zes liter drinkwater mochten gebruiken voor het spoelen, in plaats van de twaalf tot dertien van voordien. Fabrikanten hadden toen lang moeite toiletten te leveren die met minder water even goed werkten.

Laatste staatje: maar 2% van alle water op aarde is drinkwater, en over tweederde daarvan kan niemand beschikken omdat het bevroren is. We gebruiken hetzelfde beetje water telkens weer, noodzakelijkerwijs, en het is zo makkelijk om dat water gedachteloos te verontreinigen.

Rose George, The Big Necessity
Adventures in the World of Human Waste

326 pagina’s
Portobello books, 2008

Ninety Percent of Everything ~ Rose George

Als bewoner van een land waarvan grote stukken onder de zeespiegel liggen, past het niet om al te romantische gedachten te hebben over die zee. En toch. Havens hebben altijd wel wat. Zelfs al meert daar enkel een veerpont aan, een luxe jachtje hier en daar, en een kottertje of wat.

Dat positieve idee moet ergens vandaan komen. En in mijn geval zal dat door lezen zijn. Al is niet uit te sluiten dat in de Nederlandse cultuur, gezien de geschiedenis, altijd vrij gunstig over de scheepvaart werd gedacht.

Rose George’s boek Ninety Percent of Everything was mede daarom een nogal krachtig serum tegen blinde romantiek. Haar boek beschrijft de scheepvaart van dit moment — een wereld die steeds meer uit zicht is geraakt; ook al omdat er vrijwel geen Europeanen meer aan boord gaan van de grote transportschepen.

Sinds de grote standaardisering die de scheepscontainter bracht, zijn de toch al lage kosten van het transport in bulk over zee nog eens aanzienlijk gedaald. Die voegen nauwelijks toe aan geïmporteerde waren. Misschien dat een T-shirt in de winkel er éen cent duurder van wordt aan inkoop, als het vanuit het verre oosten naar hier is verscheept.

Dus gaan alle spullen van ons plus de brandstof per schip de wereld over. Nu ja, 90% van alles.

En vanzelfsprekend gaan daarbij alle kwalijke wetten van het kapitalisme op. Als iets nog goedkoper kan bij dat verschepen, dan zal dat gebeuren. Daardoor vaart er vrijwel geen schip meer onder de vlag van een land met collectieve arbeidsovereenkomsten en andere wetten die werknemers beschermen. Daarom heeft geen boot een vaste bemanning meer — zo’n crew wordt telkens voor de gelegenheid samengesteld door detacheerders ergens ver weg.

Bovendien liggen schepen nog amper in havens. De containers zijn in een paar uur te lossen, en te laden. En omdat stilstand geld kost, hebben bemanning geen tijd om de wal op te gaan; of hoogstens voor een uurtje of wat; waarbij ze niet verder komen dan wat er in zo’n terminal ver weg van de bewoonde wereld voor handen is.

Rose George stapte ergens rond het begin van dit decennium in Felixstowe aan boord van de Maersk Kendal — een nuttige radertje in de machinerie van de grootste rederij in de wereld. Om van daaruit via tussenstops in het Botlek-gebied en Le Havre door het Suez-kanaal richting Singapore te varen.

Na het Suez-kanaal heeft de scheepvaart rekening te houden met Somalische piraten. Twee hoofdstukken in het boek gaan over dat probleem. Ook al omdat Rose George naderhand nog meevaart met een Portugees fregat dat de veiligheid op zee moet helpen handhaven in het enorme gebied waarin deze piraten kunnen opduiken.

De reis van de schrijver geeft een logisch kader aan het verhaal; want zo’n reis houdt een keer op. En ondertussen wordt ieder hoofdstuk in het boek gebruikt om een ander aspect te beschrijven van de koopvaardij. Om daarbij ook aan te geven hoe milieuvervuilend het verstoken van ongeraffineerde olie nu eigenlijk is — niet heel erg, als je kijkt naar hoeveel massa er vervoerd wordt — tot de vraag óf en hoe schepen rekening houden met walvissen onderweg. Dat al dus nog afgezien van de beschrijvingen over hoe zeelui worden uitgebuit.

Dit is een rijk boek. Al besef ik ook dat het mede zo rijk zal zijn voor mij doordat ik bijvoorbeeld Looking for a Ship ken, van John McPhee, over precies hetzelfde onderwerp, dat ruim twintig jaar eerder verscheen. Van alle romantiek die McPhee nog kon beschrijven, zij het dat hij die ook al in het verleden moest dateren, is inmiddels helemaal geen sprake meer.

Rose George, Ninety Percent of Everything
Inside Shipping, the Invisible Industry
That Puts Clothes on Your Back,
Gas in Your Car
and Food on Your Plate
287 pagina’s
Picador 2014, oorspronkelijk 2013