Ogilvy over reclame ~ David Ogilvy

► door: A.IJ. van den Berg

Onverwacht succesvol was deze Nederlandse vertaling van Ogilvy on Advertising in 1984. Terwijl het boek toch eerder dan een beknopt leerboek is voor mensen die de reclame in willen dan iets anders. Veel van de rijk geïllustreerde hoofdstukken eindigen zelfs met een aanbeveling om een uitgebreider boek te lezen over het besprokene.

Enfin, het Wikipedia-lemma over David Ogilvy [1991 – 1999] geeft aan dat hij ooit de ‘vader van het adverteren’ werd genoemd. Het mede door hem opgerichte bureau had nogal wat buitenlandse vestigingen. Dit boek schijnt velen enthousiast te hebben gemaakt om de reclame als vak te kiezen.

Terwijl ik het toch behoorlijk zakelijk vond. Volgens mij is de belangrijkste boodschap van Ogilvy dat vrijwel geen campagne lukt, zonder gedegen kennis over de doelgroep waarop de boodschap zich richtte.

Verder was het onontbeerlijk om het product te kennen, en zelfs om er iets mee te hebben, om er een behoorlijk reclame voor te kunnen maken.

En zelfs een tekstschrijver, zoals David Ogilvy oorspronkelijk was, die ook nog vrijwel alleen advertenties bedacht voor de gedrukte media, besteedde nauwelijks tijd aan schrijven. Te druk bezig met alles om dat schrijven mogelijk te maken.

Toch begrijp ik de aantrekkingskracht van dit boek ook wel weer. Zelfs nu. Ruim vijfentwintig jaar na uitgave, levend met een medialandschap dat totaal anders is geworden.

Veel van de waarheden van die Ogilvy mee hielp te ontdekken dateren trouwens ook al van voor de Tweede Wereldoorlog. Dat onderschriften bij foto’s vaker gelezen worden dan een bijbehorend artikel zal zelfs online niet anders zijn.

Nee, prettig aan Ogilvy over reclame zijn de vele voorbeelden, van wat werkte, en wat niet. Zelfs al doen veel van de opgenomen advertenties nu wat ouderwets aan.

En ook mooi is de zelffelicitatie van David Ogilvy, en hoe hij telkens terloops benadrukt dat geslaagde reclamemakers intelligent moeten zijn. Zo maakte hij een vak, dat zeker in de jaren zeventig een dubieuze reputatie had alhier, toch ook intellectueel aanvaardbaar.

David Ogilvy, Ogilvy over reclame
224 pagina’s
Sijthoff, 1984
vertaling van Ogilvy on Advertising, 1983

[x]opgenomen in het dossier:


© Boeklog 2005-2019. Alle rechten voorbehouden