Tongkat ~ Peter Verhelst

► door: A.IJ. van den Berg

Wat verlang ik van een schrijver? Die elementaire vraag dringt zich altijd weer op als ik een boek lees waaruit talent tot schrijven spreekt, maar dat mij werkelijk volkomen koud laat. Tongkat is weer eens zo’n boek.

Moet de schrijver me met interest terugbetalen op de emoties die ik investeer? Is het zoiets simpels?

Er moet emotie bij me opgeroepen worden in elk geval, al was het maar zoiets als de elementaire wens om te weten wie het gedaan heeft. Anders blijft een boek een zakelijke tekst, met enkel wat kale mededelingen. Maar een probleem voor mij met dit boek is dat het zo zo’n best doet om fabuleerkunst te zijn. De personages erin blijven schema’s van personages, en worden nooit mensen. De realiteit waarin die archetypes leven is sprookjesachtig, extreem, en wordt geen moment meer dan een bordkartonnen decor.

Punt is, mij doen zulke schrijftrucjes niets.

Peter Verhelst, Tongkat
Een verhalenbordeel

343 pagina’s
Uitgeverij Prometheus 2002, oorspronkelijk © 1999


[x]


© Boeklog 2005-2019. Alle rechten voorbehouden