Computer Idee 6

► door: A.IJ. van den Berg

Tijdschriften worden altijd gemaakt voor bepaalde doelgroepen, en het lijkt me dat ik niet helemaal tot de doelgroep van dit blad behoor. Misschien diskwalificeert me dat als recensent. Toch helpt dit inzicht me wel dit blad beter te karakteriseren.

Computer Idee is als de Viva voor de PC-gebruiker; een vooral gezellig babbelblad in de ietwat te drukke opmaak die van oudsher al bij computerbladen schijnt te horen. Als vanzelfsprekend wordt er vanuit gegaan dat de lezer Microsoft Windows gebruikt, en nog jong genoeg is om het normaal te vinden getutoyeerd te worden.

Ik behoor maar heel soms tot dat grote publiek, terwijl ik toch helemaal geen nerd ben. Maar bij het lezen frustreert dat. Het is net als bij een krant als De Telegraaf of het AD; ook daar staan weleens interessante opmerkingen in voor mij, maar net als het spannend wordt, gaat de journalist weer over op algemeenheden.

Hap slik weg, was dit. Zonder te voeden. Maar evenmin overviel me het zuur.

Computer Idee 6-2006
76 pagina’s
Uitgeverij Sanoma © 2006


[x]opgenomen in het dossier:


© Boeklog 2005-2019. Alle rechten voorbehouden