Dispatches From the Muckdog Gazette ~ Bill Kauffman

► door: A.IJ. van den Berg

In Nederland lijkt elke regio op het moment bezig zijn eigen historische canon op te stellen. En anders zijn er wel maatschappelijke groeperingen bezig te selecteren hoe de geschiedenis gezien moet worden. Ik vind dat allemaal weinig boeiend, omdat die canons te zeer uitgaan van het bijzondere en eenmalige, en zelden van wat normaal is of was. In een commentaar op de voorgestelde canon van de Friese geschiedenis schreef ik al cynisch dat daarin de constatering ontbreekt dat die regio zijn slimste, of meest ambitieuze kinderen altijd heeft verbannen.

Nu is Fryslân er niet uniek in dat het zijn jeugd te weinig carrièremogelijkheden biedt. Veel erger speelt dit nog in de VS; dat gigantische land waar ouders er doorgaans juist trots op zijn als hun kinderen duizenden kilometers verderop wonen. Die hebben het dan ver gebracht.

Journalist Bill Kauffman doorbrak dit patroon, en ging na jaren elders weer in zijn geboortedorp wonen. Batavia is dat, in de staat New York. Op het moment van schrijven heeft dat nog een kleine 17.000 inwoners, maar elk decennium neemt dit verder af.

Dit boek gaat erover waarom deze plaats, die elke naam had kunnen hebben, en zich in elk land kan bevinden, toch de enige stad is die voor hem als thuis aanvoelt. Daarbij gebruikt Kauffman een proza dat nogal geladen is, waaruit een grote emotionele betrokkenheid blijkt.

Tegelijkertijd is hij merkwaardig genoeg nogal flegmatiek over wat er met Batavia gebeurt. Al zal iedereen, die ziet hoe zijn woonplaats steeds meer op andere plaatsen lijkt, zijn constateringen herkennen. Omdat er ineens alleen nog maar te winkelen is bij dezelfde ketenzaken als overal. Omdat zo veel gelijkgeschakeld wordt; zoals het verdwijnen van werk in een uniek eigen industrie.

Maar, misschien is al dat ook wel niet wezenlijk voor een woonplaats.

Juist door Kauffman’s nadruk op welke mensen en gewoonten er eigen zijn aan Batavia, gaat het stadje leven. Wat ergens kan, en wat er als onmogelijk geldt, vertelt ook heel veel.

Toch blijft het jammer dat hij in het boek net niet ver genoeg in de geschiedenis terugging om bijvoorbeeld de plaatsnaam te verklaren. Maar, misschien dat alleen een Nederlandse lezer daar nieuwsgierig naar is.

Bill Kauffman, Dispatches From the Muckdog Gazette
A Mostly Affectionate Account of a
Small Town’s Fight to Survive

206 pagina’s
Picador © 2004

[x]opgenomen in het dossier:


© Boeklog 2005-2019. Alle rechten voorbehouden