Best of I.F. Stone ~ I.F. Stone

► door: A.IJ. van den Berg

Een naslagwerk meer dan een leesboek, is deze verzameling met het beste dat Izzy Stone ooit schreef aan journalistiek werk. Vrijwel alle oude losse bundels geven een betere inleiding in zijn wereld dan dit boek. Helaas.

The Best of I.F. Stone bewijst maar weer eens dat een verzameling van alleen maar hoogtepunten niet per se een boeiend boek aan teksten oplevert. Een probleem is namelijk nu dat er te vaak context mist. En journalistieke teksten kunnen zelden helemaal op zichzelf staan. Helemaal als het om oude journalistieke teksten gaat, waarvan de waarheid inmiddels wel duidelijk is, terwijl de inhoud toen misschien wel hoogst ketters was ten opzichte van de heersende waan.

Om een voorbeeld te geven: dat Stone al bij de vorming van de staat Israël oordeelde dat er ook een oplossing moest komen voor de Palestijnen, zegt op zichzelf niet zo veel. Maar dat hij zo kort ná de Tweede Wereldoorlog dit oordeel gaf, nadat hij met Joodse troepen mee was gereisd op hun illegale tochten, en met inleving verslag had gedaan over alle problemen van de eerste groepen die zich vestigden in wat Israël moest worden, dát maakt zijn oordeel interessant.

Het ware vermogen van iemand tot zien, wordt pas duidelijk in de wetenschap hoeveel hem in de weg stond om zelf te durven oordelen.

I.F. Stone had natuurlijk opvallend vaak gelijk. Achteraf bekeken. Van de politieke geschiedenis van de twintigste eeuw schreef hij erg vaak al een heel deugdelijke eerste versie op. Maar verzamel al die beschouwingen waaruit dit blijkt in een boek, zet er telkens een kort inleidend stukje boven, en de som kan dan toch aanmerkelijk minder zijn dan de delen. De briljantjes zijn van hun zetting ontdaan, en te fel in het licht gezet, waardoor ze maar niet willen flonkeren. Heel gek.

  * zie ook: All Governments Lie!
** zie verder: spioneerde Stone nu in de jaren dertig voor de Russen of niet?

The Best of I.F. Stone
Edited by Karl Weber
Introduced by Peter Osnos

351 pagina’s
Public Affairs, 2006

[x]

nauw gerelateerd op boeklog:


© Boeklog 2005-2019. Alle rechten voorbehouden