Zaak Francis Blake ~ Jean van Hamme & Ted Benoit

► door: A.IJ. van den Berg

Er lag een precedent. Het laatste album uit de reguliere reeks was ook al niet meer gemaakt door de schepper van Blake & Mortimer. En de status van de serie bij liefhebbers was hoog.

Dus gingen ook anderen avonturen bedenken.

De zaak Francis Blake
zou, als eerste poging iets doods weer tot leven te wekken, evenwel geen vreselijk boeiend resultaat opleveren. Daarvoor vond ik het verhaal te veel ongerijmdheden bevatten.

Bovendien is professor Philip Mortimer ineens twintig kilo lichter als voorheen, en ligt de nadruk wat te veel op sterke fysieke stukken in het verhaal.

Kern van het verhaal lijkt dat Francis Blake, de onkreukbare militair, ineens toch naar de vijand is overgelopen. Iedereen gelooft dat ook meteen — wat ik dan niet geloof. Verder snap ik al evenmin waarom daar stukken over in de krant verschijnen — slechts zijn vriend Mortimer blijft aan zijn zijde over.

Dus zijn beide mannen ineens vogelvrij — alsof het geen enkel krediet geeft dat zij getweeën ooit de hele vrije wereld van een totalitair bewind hebben gered.

Uiteindelijk komt het tot een gevecht tussen de beide vrienden, en, natuurlijk, Olrik. In Schotland. Alwaar het de bedoeling was om alle toonaangevende natuurkundigen in Engeland te kidnappen, en het land uit te smokkelen met een onderzeeër.

En dat is een wel heel merkwaardig plan. Omdat het oude Schotse slot waar de natuurkundigen heen reizen voor een congres gewoon op naam staat van een hooggeplaatst snoodaard — die Francis Blake wilde ontmaskeren door zijn dubbelspel.

Nee, dit album heeft een aantal heel aardige passages — vooral die over hoe Philip Mortimer naar Schotland reist, en aan arrestatie ontsnapt. Maar misschien moest het lezen van de reeks hier maar eens ophouden.

Jean van Hamme & Ted Benoit, De zaak Francis Blake
De avonturen van Blake & Mortimer

68 pagina’s
Uitgeverij Blake en Mortimer, 1996

* illustratie uit het besproken boek:


[x]opgenomen in het dossier:


© Boeklog 2005-2019. Alle rechten voorbehouden