Year of Living Biblically ~ A.J. Jacobs

► door: A.IJ. van den Berg

Jacobs’ poging om de Encyclopaedia Britannica van kaft tot kaft te lezen, amuseerde me zeer. Zijn vervolgboek, om de Bijbel een jaar naar de letter te volgen, had zo zijn momenten, maar was tegelijk soms behoorlijk irritant.

Humor is een persoonlijke zaak. En ik heb duidelijke grenzen. Dat iemand zichzelf voor gek zet, is nog daar aan toe. Maar een komiek, of een schrijver, kan daarin ook zo ver doordraven dat het pijnlijk wordt, en dit plaatsvervangende schaamte oproept.

Natuurlijk is The Year of Living Biblically allereerst een opsomming van alle rare eisen en wetten die in de Bijbel staan opgesomd. Die Tien geboden zijn nog maar een bescheiden begin. Vrijwel niemand zal het heilige boek daarom nog letterlijk willen nemen.

En de grap wordt dan om te testen wat er bij komt kijken om wel zo bijbelvast als kan te leven.

Meest zichtbaar aan Jacobs was dat hij al die tijd zijn baard moest laten staan. Tegelijk had hij ook tressen genaaid, aan de hoeken van zijn kleding — ook al zo’n eis die aan ware gelovigen gesteld wordt.

Verder moest elke maand worden ingeluid door dan op een ramshoorn te blazen. En ik geloof best dat het enige moeite kostte om te leren geluid uit zo’n hoorn te krijgen.

Veel meer moeite had ik om te geloven dat de atheïstische Jacobs werkelijk gepijnigd werd door enkele veel esoterische geboden. Dat hij alleen vruchten mocht eten van een boom die minstens vier zomers oud was? Dat hij geen handen meer schudde met vrouwen, omdat ze weleens konden menstrueren, en dus onrein waren?

Meest inzichtelijk aan dit boek waren ook niet eens al deze onbekende geboden. Interessantst was dat er wel degelijk mensen zijn die de Bijbel net even anders wensen uit te leggen dan anderen, en daarvoor dan in een groep met gelijkgestemden samenklitten.

Grootste verschil tussen de Know-It-All en The Year of Living Biblically is waarschijnlijk dat het eerste boek een logisch einde had. Jacobs las de laatste lemma’s uit de encyclopedie, en was daarmee klaar. Het grootste effect van een jaar bijbels leven wordt misschien pas veel later duidelijk. Als er enige afstand is genomen tot het project, en duidelijk wordt welke leefregels wisten te beklijven, ondanks alles. Maar die tijd naam Jacobs niet. Dit boek eindigt een paar weken na het einde van zijn jaar buiten de normale orde. Dat is te snel.

A.J. Jacobs, The Year of Living Biblically
One Man’s Humble Quest to follow the Bible as Literally as Possible

388 pagina’s
Arrow books 2009, oorspronkelijk 2007

[x]opgenomen in het dossier:

nauw gerelateerd op boeklog:


© Boeklog 2005-2019. Alle rechten voorbehouden