Complexiteit ~ Jean-Paul Delahaye

► door: A.IJ. van den Berg

Sommige boeken leveren andere informatie op dan de bedoeling was, voorafgaand aan het lezen. Het belangrijkste dat ik van Complexiteit meeneem, is dat Veen Tijdschriften dus een Wetenschappelijke bibliotheek uitgeeft. En hoewel dit deel 95 uit deze serie is, was het hele initiatief me onbekend.

Minder aangenaam was de ontdekking dat er cultuurverschillen bestaan in het presenteren van informatie. Dit boek is een vertaling uit het Frans, met lange columns die eerder werden gepubliceerd in het tijdschrift Pour la Science; de Franstalige variant van Scientific American. Hierin worden wetenschappelijke theorieën uitgelegd voor een breder publiek — traditioneel wetenschappers die informatie wilden over wat er buiten hun vakgebieden gebeurde, maar tegenwoordig ook wel voor geïnteresseerde leken.

Dus was het wel populairwetenschappelijk wat ik te lezen kreeg, maar tegelijk niet te populair.

En enerzijds bevredigde dit duidelijk een behoefte bij me. Ik moet eens in de zoveel tijd even de nerd in mij pittig wat stof tot nadenken geven. Dus las ik met plezier over Omega-getallen, het bewijs van Soifer en Shelah, de kromme van Lebesque, en de complexiteitstheorie van Kolmogorov. En nog zo veel meer. Tegelijk gold dat plezier alleen de inhoud van het besprokene, niet de presentatie.

Of de vertaling deugde niet, of mijnheer Delahaye kan niet schrijven.

Op de basaalste punten gaat het al mis, en las ik cryptogrammen, in plaats van verduidelijkende zinnen. Eén nog enigszins begrijpelijk voorbeeld uit honderden anderen:

Een generalisatie van het idee algoritme (dat zonder verdere toevoeging geacht wordt ‘deterministisch’ te zijn) is het idee van een waarschijnlijkheidsalgoritme, dat, indien nodig, gebruik maakt van random getallen. [22]

Dat doen Amerikanen, of Britten toch anders. Met minder ‘complexiteit’, omdat het behandelde onderwerp al ingewikkeld genoeg is.

Mijn vertaling van wat hierboven staat?

Er bestaan algoritmes die tot een eenduidige uitkomst komen, maar algoritmes leveren in het algemeen eerder uitkomsten op die met een bepaald percentage aan waarschijnlijkheid binnen een gegeven marge liggen. Deze rekenreeksen werken indien nodig met willekeurig gegenereerde getallen.

Jean-Paul Delahaye, Complexiteit
Waar wiskunde en informatica tegen grenzen aanlopen

234 pagina’s
Uitgeverij Veen Magazines, 2008
vertaling uit het Frans van: Complexité
Aux limites des mathématiques et de l’informatique

[x]opgenomen in het dossier:


© Boeklog 2005-2019. Alle rechten voorbehouden