Heerlijke dag ~ Isaac Bashevis Singer

► door: A.IJ. van den Berg

Ik kende dit boek. Van heel lang geleden. Zo lang geleden, dat het lijkt of dit een van de boeken uit de piepkleine bieb op de lagere school was, die ik uit armoede zo vaak herlezen heb dat ze me helemaal eigen zijn.

Maar dat idee klopt dan weer niet met het jaar van uitgave.

Toch had dit een jeugdboek kunnen zijn. Isaac Bashevis Singer [1902 – 1991] schreef niet alleen verhalen over zijn kindertijd, zijn toon was daarbij ook die van het kind; met alle verbazing die iemand op deze leeftijd nog heeft.

Singer’s ouders hadden het niet rijk. Zijn vader was rabbijn, en verdiende een luttel inkomen als rechter bij onderlinge strubbelingen. De betalingen daarvoor werden opgehaald door geldlopers, maar deze stalen daar nogal wat van.

En zo komt er veel meer langs, over het leven onder chassidische joden in Warschau, aan de vooravond van de Grote Oorlog, en ook nog daarin.

Maar het blijft vreemd en onverklaarbaar dat ik alles al wist.

wordt vervolgd

Isaac Bashevis Singer, Een heerlijke dag
Mijn jeugdjaren in Warschau

125 pagina’s
Wereldbibliotheek, 1981
vertaling van A Day of Pleasure

[x]opgenomen in het dossier: