Tips & Trucs Editie 01 januari 2009

► door: A.IJ. van den Berg

Mijn kennis over computers, en de daarop gebruikte software, is in de basis theoretisch heel sterk, maar op detailniveau lang niet altijd volledig. En dat zal iedereen hebben die zoals ik ruim vijfentwintig jaar computers gebruikt, daarbij leerde programmeren voor een groot tal zeer verschillende toepassingen, en ook nog weleens zelf een PC in elkaar heeft gezet.

Als ik iets niet begrijp, is Google mijn vriend; omdat het de enige technische vraagbaak is die vrijwel altijd het goede antwoord weet te leveren. Ik acht het intelligent kunnen gebruiken van een zoekmachine dan ook een elementaire vaardigheid in deze tijd.

Nu heb ik in de loop der jaren zelfs regelmatig lesgegeven in het gebruik van computers; al beperkte de leerstof zich daarbij niet zelden tot het leren omgaan met enige Microsoft-producten. Die software gebruikte immers bijna iedereen. Dus was het nuttig dat alle andere stakkers ook afgericht werden tot het kunnen verrichten van precies dezelfde taken, met dezelfde zo matige programmatuur.

Overigens heb ik niet per se iets tegen Microsoft. Ik acht alle software troep. Omdat vrijwel alle software slordig is geprogrammeerd, en te veel ongedocumenteerde fouten bevat.

Het is door al die ervaring, en door mijn langjarige kennis over de materie, dat een tijdschrift als dit me enerzijds aantrekt, en tegelijk ook vreselijk afschrikt.

Aantrekkelijk is dat ik alle informatie die erin gepresenteerd wordt volledig begrijp. Zoals een goede kok het gerecht kan proeven dat een kookboek beschrijft, zo lees ik de tips en de trucs uit dit publieksblad. Heel soms zelfs verbaasd over een detail dat me tot nu toe altijd was ontgaan.

Afschrikwekkend is dat een blad als dit zich op een massa richt waartoe ik niet per se behoor. Daarbij hoort een bepaalde toon, die gepaard gaat met een duidelijk aanwijsbare oppervlakkigheid.

En goed, dan zijn er veel ergere voorbeelden van computerbladen op de markt. Dan is dit nog een blad dat een dulle treinreis even een kwartiertje breekt.

Tips & Trucs
Editie 01 januari 2009

90 pagina’s
IDG Nederland, 2008

[x]opgenomen in het dossier: ,


© Boeklog 2005-2019. Alle rechten voorbehouden