McSweeney’s 54 ~ The End of Trust

► door: A.IJ. van den Berg

Het literaire blad McSweeney’s heeft voor de verandering eens een non-fictie nummer uitgebracht. Dat gaat grotendeels over de problemen met de digitalisering van onze samenleving; en dan vooral het gegeven dat overheden en al hun diensten toezicht kunnen houden op al ons gedrag.

Is dit wel een Amerikaans blad, dat zich richt op een Amerikaans publiek, en vooral gaat over Amerikaanse toestanden. Direct na 9/11 gaf de politiek daar wel heel vrije volmachten aan alle opsporings- en inlichtingendiensten om zo’n aanslag nooit meer te laten gebeuren.

Lagen die plannen voor dat totaaltoezicht wel al enige tijd klaar.

Voor de verandering is de inhoud gratis online beschikbaar gesteld ook, omdat de burgerrechtenorganisatie de Electronic Frontier Foundation (EFF) de publicatie sponsort. Niettemin zijn de boekuitgaven van McSweeney’s altijd fraai; en regelmatig op zich al hebbedingen. In de pdf ontbreken nogal wat foto’s.

Een probleem voor mij bij het objectief oordelen over The End of Trust is dat ik dikwijls al meer wist over de onderwerpen die aan bod komen dan de schrijvers brachten. En niet eens alleen omdat The Net Delusion van Evgeny Morozov tegenwoordig anders leest dan in 2011, toen ik nog wel enig optimisme wist op te brengen over wat internet kon bewerkstelligen. Morozov beschreef al waar wij ons nu druk om maken, en meer, jaren voor dat echt werkelijkheid werd.

Het is alleen altijd vreemd om een uitgave eerder te beoordelen op hoe de informatie daarin werd gebracht, dan op welke informatie zo’n tijdschrift heeft te bieden.

Dus dan staat er in deze McSweeney’s een ‘gesprek’ met klokkenluider Edward Snowden, de man die liet zien hoe de VS iedereen kan aftappen en bespioneren; en ook doet. Alleen legt deze daarin dan zijn advocaat uit hoe blockchain werkt.

Of dan publiceren andere door mij gewaardeerde denkers in dit tijdschrift, zoals Cory Doctorow, of Douglas Rushkoff — die overigens ditmaal schreef over virals — en dan hebben ze elders interessantere en betere teksten uitgebracht.

Dus is dit weer eens zo’n uitgave die mij inhoudelijk wat teleurstelde. Ik was weer eens niet het juiste publiek voor iets. Al kan de moeilijkheid ook nog kleven aan het tijdschrift als informatiedrager — dat magazijn van samenraapsels — de belofte over wat tijdschriften brengen is altijd zo veel groter dan wat uiteindelijk wordt bezorgd. Daar werken ook te veel mensen aan mee, van een te sterk wisselende kwaliteit.

Toch lijkt me overduidelijk dat vele anderen wel nut aan kunnen beleven aan deze publicatie. Om hun kennis over de wereld op een basaal peil te brengen.

Nu ja, de opgenomen interviews zijn niet vervelend om te lezen en zeker informatief. Ook al omdat dit gesprekken proberen te zijn.

Met grootste instemming gelezen citaat? Toch Rushkoff dan maar, omdat uiteindelijk alles er op neerkomt dat iedereen meer media-educatie nodig heeft. En al helemaal de professionals in de media, waarvan te veel nog steeds in de waan leven neutraal het nieuws door te geven; ondanks alle bewijzen van het tegendeel.

scheiding

The Trump viral shell was his reality-show persona and its unique migration to real-world politics. But the memes within the Trump virus replicated-at least in part-because there was already a widespread, though still partially pent-up, white nationalist rage in America.

Human societies must come to recognize the importance of developing a healthy cultural immune response to an onslaught of hostile memes. The technologies through which they are being transmitted are changing so rapidly that it would be impossible to recognize their new forms-their shells-in advance. We must instead build our collective immune system by strengthening our organic coherence-our resistance to socially destructive memes.

This is particularly difficult when the enemies of democracy and their unwitting allies (the communications directors of political campaigns) are busy upscaling memetic warfare with each of social media’s latest tricks, from data mining to predictive algorithms.

Douglas Rushkoff, ‘The Media Virus, My Problem Child’
McSweeney’s 54: The End of Trust
344 pagina’s
© 2018 McSweeney’s Quarterly Concern and the Contributors

[x]opgenomen in het dossier:

nauw gerelateerd op boeklog:


© Boeklog 2005-2019. Alle rechten voorbehouden