May We Borrow Your Husband? ~ Graham Greene

► door: A.IJ. van den Berg

Lang geleden bezat ik een boek met heel veel verhalen van Graham Greene. Dat is niet meer in mijn kast terug te vinden. Dus ik weet niet eens of het een Engelstalige verzameling was, of een vertaling.

Wel moet ik dat boek meermaals gelezen hebben.

Dit maakt het vervolgens vreemd dat me van de inhoud helemaal niets meer bijstond. Op éen verhaal na dan. Waarin een kostschooljongen op kwade dag van het schoolhoofd krijgt te horen dat zijn vader onverwacht is overleden.

Die vader liep op straat in Napels, en er viel een varken op hem. Uit de lucht. Wat kon omdat die beesten er op balkons werden gehouden.

Antwoordde het jongetje, terwijl hij het gegeven probeerde te verwerken: wat is er met het varken gebeurd?

Het verhaal dat zo begint heet ‘A Shocking Accident’, en bleek in de bundel May We Borrow Your Husband? te staan. En dat boek pakte dan weer uit als een vrij luchthartige verzameling van schetsen en een enkel wat doorwrochter verhaal.

Greene moet zich geamuseerd hebben bij het schrijven. Zelfs al speelde hij in de verhalen ook terloops met maatschappelijke taboes, zoals homosexualiteit [o.a. in ‘May We Borrow Your Husband?’], masturbatie [‘Doctor Crombie’], en ouderdom [o.a. ‘Beauty’en ‘Cheap in August’].

Er is alleen ook iets eendimensionaals aan de meeste verhalen — wat misschien verklaart dat ik die lezen kon alsof ze nieuw waren. Ze bieden momentopnamen, zo niet anekdotes, die niet per se meer vertellen over het leven van de personages verder.

De eerste verhalen in de bundel worden zelfs telkens verteld door een schijnbaar neutrale buitenstaander — steeds een man op leeftijd, in wie de schrijver kan worden vermoed.

Dus zou ik nu kunnen concluderen: een straffeloos eeuwig te herlezen bundel. Ware het niet dat ik tegenwoordig iets meer verwacht te beleven met een kort verhaal.

Graham Greene, May We Borrow Your Husband?
130 pagina’s
© 1967
in: Graham Greene, Complete Short Stories
595 pagina’s
Penguin Classics, 2005

[x]opgenomen in het dossier:

nauw gerelateerd op boeklog:


© Boeklog 2005-2019. Alle rechten voorbehouden

een reactie

Leo Mesman  op 10 mei 2013 @ 09:08:36

Het verhaal over het uit de lucht gevallen varken doet mij denken aan een tragisch incident in Bosnië-Herzegovina. Een vriend van me uit Sarajevo vertelde dat in de plaatselijke krant een bericht stond over een vrouw die door haar koe gedood was. Het beest dat zij aan het hoeden was liep al grazend de rails op. De koe werd gegrepen door een passerende trein, vloog de lucht in en kwam bovenop de vrouw terecht, die overleed. De koe overleefde de onverwachte vliegreis.