Amerika. Voor en tegen ~ Maarten van Rossem

► door: A.IJ. van den Berg

Deze verzamelbundel is niet voor mij bedoeld, bedenk ik tijdens het lezen. Er staan alleen artikelen in die Van Rossem schreef voor het brede publiek en eerder gepubliceerd zijn in allerlei kranten en bladen. Ik heb zijn wetenschappelijke boeken al gelezen, plus ook nogal wat van zijn Amerikaanse collega’s. De meeste informatie is me daarom bekend. Bovendien wreekt zich bij het lezen van deze bundel dat dezelfde gegevens nog al eens terug komen, omdat de schrijver zich steeds opnieuw tot een weinig geïnformeerd lezerspubliek richt.

Dan blijft er natuurlijk nog altijd Maarten van Rossem’s toon, die sommige mensen verschrikkelijk schijnen te vinden. Ik houd wel van dat relativerende, maar moet toch zeggen dat Van Rossem als prater meer opvalt dan als schrijver.

Misschien komt het door het grote tal columns dat in deze bundel werd opgenomen. De korte baan is gewoon zijn kracht niet. Zodra Van Rossem politieke ontwikkelingen kernachtig moet gaan samenvatten, wreekt zich dat hij te goed de gevaren ziet van al te stellige oordelen. Die wetenschappelijke distantie is in hem te prijzen, maar kan voor een column dodelijk zijn.

Voor de rest is het als inleiding in die merkwaardige Amerikaanse politiek geen verkeerde keuze, al gebeurde er sinds het verschijnen van dit boek al weer heel wat in de wereld. De eerste reacties op 9/11 zijn de meest actuele stukken in de bundel.

Maarten van Rossem, Amerika. Voor en tegen
272 pagina’s
Uitgeverij het Spectrum, Utrecht, 2002

[x]