Great Adventure ~ Milo Manara

► door: A.IJ. van den Berg

Milo Manara is vooral bekend om zijn licht-pornografische boeken, waarin het verhaal slechts dient om de vrouwelijke personages erin bloot te krijgen. Toch heeft hij ook het respect van serieuze stripliefhebbers. Dat komt door de reeks Guiseppe Bergman-verhalen, waarvan dit ooit het eerste deel was.

Ik kende stukken van dit boek al, van lang geleden. Om éen of andere reden had de openbare bibliotheek in dat dorpje waar ik woonde indertijd een abonnement op het stripblad Wordt vervolgd; de vertaalde editie van het prestigieuze Franse blad A Suivre.

Prestigieus schrijf ik, maar net nog stond er pretentieus. Het scheelt een paar letters maar, en soms ook nog wat levenservaring.

Toen begreep ik niet veel van de Bergman-verhalen. Wie was die HP bijvoorbeeld? Ja, Hugo Pratt. Dat was ook een tekenaar, zo veel wist ook nog wel. Van de Corto Maltese-verhalen, die me ook al zo onbegrijpelijk voorkwamen. Er gebeurde niets in.

Goed. In die dagen zonder internet, waarin nog niet zo veel informatie heel makkelijk te verkrijgen was, kon ik nog hopen er later misschien meer van te snappen. Als ik groot zou zijn.

Nu ik groot ben, is die hoop op meer begrip vervlogen. Ik moet de wereld zoals die tot mij komt wel indelen volgens mijn beperkte kennis. Al zijn sommige dingen me inmiddels wel wat duidelijker geworden. Manara heeft in een paar boeken samengewerkt met Hugo Pratt, die bovendien door velen als een wegbereider wordt gezien voor acceptatie van het literaire stripverhaal. Het optreden van die HP als almachtig personage in dit boek is een hommage.

Maar nog steeds blijft dit verhaal onbegrijpelijk. De hoofdpersoon Guiseppe Bergman wil avonturen beleven, en beleeft die dan ook. Het verhaal maakt nogal rare sprongen, omdat het magisch-realistisch is, zoals ik dat inmiddels noem.

Ook is het behoorlijk pretentieus in zijn onbegrijpelijkheid, en lijkt het me daarom speciaal toegesneden op de Franse markt.

Blijft eigenlijk alleen de tekenkunst over, die me aanmerkelijk beter bevalt als het werk in Manara’s pornoboekjes. Vooral omdat kleur ontbreekt, en hij alles met zwarte lijn en arcering moet doen.

wordt vervolgd

Milo Manara, The Great Adventure
HP and Guiseppe Bergman
110 pagina’s
Catalan Communications © 1988

[x]