On Your Bike! ~ Matt Seaton

► door: A.IJ. van den Berg

Op vakantie kreeg ik ooit ruzie met een Amerikaan. Hij vond het volkomen onverantwoordelijk dat ik zonder helm op rondfietste. Ook al was het veertig graden in de schaduw, en zouden mijn hersenen in verpakking langzaam gaar zijn gestoofd. In éen moeite door werden ook alle Nederlanders een onnozel volk genoemd, omdat zij zich weigerden normaal te beschermen.

Die Amerikaan kwam uit een andere samenleving, waar automobilisten zo weinig gewend zijn aan ander verkeer op de weg, dat er nogal wat fietsers worden doodgereden. Puur uit onoplettendheid. Ik woon in een land met overal fietspaden, en een cultuur waarin de fiets wordt gezien als vervoermiddel. Niet als sportattribuut. En waar de automobilisten ’s avonds zelfs bedacht zijn op fietsers die geen licht voeren.

Wie zulke verschillen niet onderkent, en de normen uit eigen land heilig maakt, zal nooit iets leren.

Toch toonde mijn reactie op dit boek een zelfde vooringenomenheid. On Your Bike! is een rijk geïllustreerde poging om de fiets uit te leggen aan alle Britten en Amerikanen die allereerst nog denken met kinderspeelgoed van doen te hebben. Het boek biedt daarom van alles wat, en dus van niets wat bijzonders, maar is door alle historische plaatjes en wedstrijdbeelden zelfs al leuk om door te bladeren.

En toch komt de auteur niet van het idee los dat een echte fiets vele versnellingen heeft, en geen mens een fiets berijdt zonder zich eerst in nauwsluitend lycra te hebben geperst, en een helm op te doen. Wat gezien de markt waarvoor dit boek bedoeld is, niet eens zo’n vreemde keuze mag heten.

Maar als een boek zo duidelijk niet voor mij bedoeld is, wie ben ik dan om er over te oreren?

Matt Seaton, On Your Bike!
The Complete Guide to Cycling

192 pagina’s
Black Dog Publishing, 2006
In association with Guardian Books

[x]opgenomen in het dossier: