Franka 18: Kidnap ~ Henk Kuijpers

► door: A.IJ. van den Berg

In dit verhaal van stripheldin Franka zijn weer vier stroken per pagina gebruikt in plaats van de drie die de afgelopen jaren gebruikelijk waren. Een gevolg daarvan is dat pagina’s nogal vol zijn. Helaas slaagt Henk Kuijpers er zelden in echt diepte aan zijn tekeningen mee te geven. Mede daardoor staan die drukke pagina’s mij wat tegen.

Ook levert het verhaal over een ontvoering en de daarbij behorende afpersing éen van de mindere afleveringen in de reeks op.

Maar goed. Eerder schreef ik er al op mijn weblog over dat Henk Kuijpers geen borsten kan tekenen, en ook dat hij een wel erg ouderwets schoonheidsideaal nastreeft.

Als het dan allemaal niets is, hoe komt het dan dat ik zo veel moeite doe om uit te leggen waarom het zo tegenvalt? Omdat ik het lang geleden wel goed vond, en nu niet kan uitstaan dat het toen misschien ook al niets was?

Henk Kuijpers, Franka 18, Kidnap
52 pagina’s
Uitgeverij Franka, 2004

[x]opgenomen in het dossier: