Franka 17: Eigen risico ~ Henk Kuijpers

► door: A.IJ. van den Berg

De kunstdiefstal uit deel 16 van de Franka-strip werd keurig opgelost binnen het bestek van het album. Bleef alleen staan dat de belangrijkste dader ontkomen is. En zij had wel verschillende malen geprobeerd om Franka te doden…

Dus is de opsporing van deze vrouw niet aan de politie uitbesteed, maar moet er ook persoonlijk wraak worden genomen.

Deel 17 uit de reeks Franka is uitzonderlijk, in de zin dat de heldin zich enkele afleveringen terug een partner verworven heeft, die leeft van de criminaliteit, en nu als meer dan volwaardige medestander aan haar kant strijdt.

Daarmee had het hele karakter van de reeks kunnen veranderen. Ineens was Franka niet alleen een strijdster tegen de misdaad meer — ineens had ze ook de liefde te onderhouden met die charmante misdadiger in haar leven.

Dit album draait om verzekeringsfraude, op gestolen kunst, en om de Brit die daar het meest van profiteerde. Zoals gewoonlijk komt Franka weer eens flink in levensgevaar, en blijf ik dat een wat makkelijke manier vinden om drama in een verhaal te brengen.

Opvallend aan dit boek is verder dat er nogal eens ingebroken wordt door de helden, en deze daarbij weleens wat meenemen dat hen niet toebehoort. En dit zelf houden. En daarmee stelen.

Maar door Franka van een partner te voorzien die zich met misdaad in leven heeft gehouden, is Henk Kuijpers toch eens met haar imago bezig gegeaan; en die ontwikkeling zet zich in latere albums door. En het is daarom interessant om af te wachten of een strip als deze, die het altijd meer van grafische krachtspatserij moest hebben dan iets anders, ook inhoudelijk nog eens iets meer kan bieden dan makkelijke goed/fout-tegenstellingen.

Henk Kuijpers, Franka 17: Eigen risico
48 pagina’s
Uitgeverij Franka, 2001

[x]opgenomen in het dossier: