Leeuwarder Courant, zaterdag 9 december 2006

► door: A.IJ. van den Berg

Hoogstzelden lees ik de krant nog waarin ik krant leerde lezen. Er staat domweg te weinig in voor mij. En als er werkelijk iets spannends te melden valt over mijn provincie, hebben andere media dat ook wel.

Bovendien, wat ik als nieuws bestempel, brengt de Liwwarder evenzomin als de andere Nederlandse kranten. Dat probleem is hier al vaker gemeld.

Maar eenmaal in het jaar wordt bij ieder Fries huis de zaterdageditie gratis bezorgd. Voor mijn gevoel was dat normaal altijd nog iets later in het jaar, zodat de krant een jaaroverzicht bood. Nu kwam het blad vandaag, en had ik er toch nog zeker twintig minuten nodig voor het doornemen.

Dat is lang.

Zaterdagedities zijn alleen nauwelijks representatief voor een krant. Het actuele gedeelte wordt op vrijdag gemaakt, als er eigenlijk nooit nog wat nieuws te melden is. Dus gaat het om de bijlagen, die zo vaak volkomen inwisselbaar zijn.

Al mocht voor vandaag Foppe de Haan een katern samenstellen. Ik weet niet precies wat het over Friezen zegt dat hun held een nuchtere gymnastiekleraar is, die werkt in het voetbal. Voorspelbaar was zijn onderwerpkeuze, maar daarom niet minder oprecht.

Het langst bekeek ik uiteindelijk nog het artikel in een ander katern over de anti-kraakbeweging in mijn woonplaats. Dat maakte me even duidelijk hoe het staat met een aantal al zo lang leegstaande gebouwen. Een anti-kraker leeft in de leegstaande Edah, waar voorheen de Torro zat, en daarvoor nog de Vendet. Hij heeft er indoor wat hindernissen gebouwd voor zijn skateboard.

Wachtend op de sloop.

Ik vind de Leeuwarder Courant nog altijd erg lelijk; de bladopmaak is me te rommelig en het kleurgebruik te willekeurig. Dat zet mij niet aan om te speuren naar wat misschien leesbaar is. Het idee blijft een goedkope grabbelton in handen te krijgen, zonder enige kans op een leuk prijsje daarbij.

Nee. Het kan rustig wel weer een jaar duren voor ik opnieuw een Liwwarder inkijk.

Leeuwarder Courant, van zaterdag 9 december 2006
255ste jaargang, nr 290
80 pagina’s

[x]opgenomen in het dossier: ,