Under Orders ~ Dick Francis

► door: A.IJ. van den Berg

Zoals hier eerder gememoreerd, Dick Francis schreef niets meer sinds zijn vrouw stierf. Tot dit boek verscheen na zes jaar stilte. Zoals gebruikelijk kwam het in september uit, om als kerstcadeau te kunnen dienen.

Mij interesseerde eigenlijk maar éen ding aan dit boek. Dat was de simpele vraag: kan hij het nog? Francis is 86 nu. En zijn laatste thrillers waren al niet de allerboeiendste van de meer dan veertig die er verschenen zijn.

Toch stoorde mij aan Under Orders het meest dat het op plaatsen nog zo onafgewerkt leek. De stukken tekst stonden er dan wel, maar vloeiden niet vanzelfsprekend in elkaar over. En Francis, die normaal toch heel strak schreef, heeft in dit boek ineens allerlei kleine overbodigheden in zijn tekst staan.

Daar komt bij dat het boek een schijnbaar vertrouwde cast aan personages heeft. Hoofdpersoon is weer eens de ex-jockey Halley. Dat maakt dit het vierde boek met hem als belangrijkste personage, terwijl Francis zoiets normaal nooit doet.

Het moet hem bij het schrijven geholpen hebben de karakters van zo veel belangrijke pionnen al te kennen. Alleen sluit dit deel vreemd genoeg niet aan op het derde deel met Halley als hoofdpersoon, waar ik eerder hier iets over schreef.

Nu heeft hij ineens een meisje Van der Meer als vriendin, dat heeft schoolgegaan in Harlingen.

En toch zij al dat Francis vergeven. Ondanks dat ik die onvolkomenheden opmerkte, en dat het verhaal zo veel elementen bevatte uit eerdere boeken. Driehondervijftig pagina’s ontspanning vergoedt veel.

Dick Francis, Under Orders
348 pagina’s
The Penguin Group © 2006

[x]opgenomen in het dossier: